Overzicht wereldmarkt knoflook

De wereldwijde knoflookmarkt laat een gevarieerd beeld zien voor deze populaire en smaakvolle groente. Door het droge en warme groeiseizoen in Europa is het aanbod van grotere maten op veel markten gedaald, evenals de volumes uit teeltlanden zoals Frankrijk, Italië en Spanje, hoewel er berichten zijn dat het droge weer de kwaliteit van de knoflook desondanks heeft verbeterd. Ook de stijgende teelt- en transportkosten hebben de markt voor velen onder druk gezet; vooral Spanje en Zuid-Afrika voelen de druk op hun concurrentiepositie, terwijl andere markten hiervan profiteren. Ook de stijgende kosten voor de koelopslag van de oogst werden opgemerkt, aangezien de snel stijgende energiekosten een domino-effect hebben gehad hierop, een probleem dat nog wordt verergerd door het feit dat de oogst op veel plaatsen vroeg was als gevolg van het warme weer. In Noord-Amerika neemt de vrees toe dat logistieke problemen het seizoen kunnen beïnvloeden.

Nederland: Meer violette dan witte knoflook beschikbaar
De knoflookoogsten wereldwijd vertonen volgens een Hollandse importeur een wisselend beeld. In bepaalde Chinese steden geldt er nog een lockdown en staan de pakhuizen stil. Zowel in Spanje als China is er meer violette knoflook beschikbaar dan witte. De kwaliteit van de Chinese knoflook is een stuk beter dan de laatste drie seizoenen door betere weersomstandigheden gedurende de oogst. In Spanje is er in verband met de hitte wel wat zonnebrandschade ontstaan. Door de oorlog in Oekraïne en het nieuwe knoflookquotasysteem is er in het laatste kwartaal van 2021 heel veel knoflook vanuit China in de EU aangekomen met dien gevolge dat er nu nog in september veel oude oogst knoflook beschikbaar is, terwijl die niet echt meer aan de Westerse kwaliteitsnormen voldoen. De nieuwe oogst die vanaf eind juni op de markt aankomt, vindt gretig zijn weg in de EU, maar er is dan ook aanzienlijk minder verladen en aangekomen door de situatie met de oude oogst in de koelhuizen waardoor er minder ruimte was voor nieuwe oogst bij de diverse gespecialiseerde koelhuizen. Door alle gestegen kosten vanwege wisselkoers, hoge zeevracht en overige kosten zal volgens de importeur de knoflookprijs omhoog moeten, wil dit seizoen een positief resultaat opbrengen voor alle betrokkenen in de knoflookhandel.

Duitsland: Tekorten voor grotere kalibers
Het weer in het afgelopen teeltseizoen in Spanje was aan het begin te regenachtig en aan het eind te warm. Dit leidde tot kleinere kalibers en minder tonnage, aldus een importeur. "De middelgrote kalibers 50-60 voor de netten van 300 gram zijn gegarandeerd, maar knoflook met een groot kaliber (60-70-80-90) voor de groothandelsmarkten is minder beschikbaar. Bovendien is er ook in dit segment geen redelijk alternatief."

Inmiddels is ook het Franse afzetseizoen in volle gang. "In plaats van witte knoflook komen steeds meer Spring-rassen op de voorgrond, omdat die een hogere opbrengst hebben en resistenter zijn." In het geval van soloknoflook uit China zijn de benodigde hoeveelheden continu beschikbaar met een gestage verkoop. "Maar de inkoop blijft een uitdaging, met vrachttarieven die soms verviervoudigen tot vervijfvoudigen."

Frankrijk: Een verkort seizoen
Dit jaar heeft knoflook een nogal moeilijk seizoen achter de rug. Hoewel de oogst van 2022 begin juni in goede omstandigheden begon, 8 tot 10 dagen eerder dan gepland, had het verschijnen van de Waxy Breakdown-ziekte een impact op de teelt. In paarse knoflook zijn de opbrengsten eerder lager als gevolg van een zeer droog voorjaar en onvoldoende irrigatie op sommige percelen met gevolgen voor de grootte (middelgroot tot klein) en een gebrek aan kleur. Voor witte knoflook is de oogst begonnen onder zeer goede weersomstandigheden, evenals het drogen. Er werd een toename van het areaal vastgesteld en de opbrengst werd aangetast op percelen met weinig of geen irrigatie. Voor roze knoflook, dat meer door de droogte is getroffen dan de andere, wordt een aanzienlijke daling van de volumes verwacht, ongeveer 50% en tot 80% voor niet-geïrrigeerde percelen. Een situatie die de knoflooktelers ertoe bracht twee weken geleden een crisisvergadering te organiseren met twee bemiddelaars en twee senatoren. Op de markt wordt knoflook gemakkelijk verkocht, maar het seizoen zal korter zijn door het gebrek aan volume.

Wat het biologische assortiment betreft, wordt sinds twee jaar een stijging van het areaal geconstateerd. Het aanbod van biologische knoflook, van goede kwaliteit, is beschikbaar om de verkooppunten te bevoorraden. Er is nu handel beschikbaar (wit, paars, roze, conventioneel en biologisch) om alle supermarkten en andere afnemers te bevoorraden.

Italië: Droogte zorgt voor afname omvang en volume, maar verbetert kwaliteit
In Noord-Italië is de knoflookteelt in 2022 aangetast door de droogte, waardoor de opbrengsten teruglopen. De voorzitter van een grote coöperatie zegt dat de prijzen in de afgelopen weken voor de ruwe, onbewerkte knoflook zeer laag waren, zelfs onder de teeltkosten. Sinds half september gaat het echter veel beter met een prijsstijging van minstens 15%. "Voor verpakte en verwerkte knoflook wordt in de verwerkingsbedrijven 4 tot 6 euro/kg betaald. De kwaliteit is zeer goed: enerzijds heeft de droogte de opbrengsten verminderd, anderzijds is de kwaliteit verbeterd. Maar nu komen er zeer moeilijke maanden aan, aangezien de knoflook bij lage temperaturen moet worden opgeslagen en de energiekosten zeer hoog zijn."

Een handelaar uit Zuid-Italië spreekt ook van enkele schuchtere pogingen tot herstel voor knoflook, maar we moeten wachten tot eind oktober om meer duidelijkheid te krijgen. "Momenteel wordt meer waarde gehecht aan kwaliteit. Daarom lijken de prijzen te stijgen, maar in de praktijk moet rekening worden gehouden met de hogere arbeids- en afvalkosten. Ook ligt er meer nadruk op grote maten, waar een tekort aan is."

Het Siciliaanse knoflookoogstseizoen eindigde in principe eind juni. "Waren de prijzen tot vorig jaar in overeenstemming met die van voorgaande jaren, dit jaar zijn de telers gedwongen ze te verhogen vanwege de krankzinnige prijsstijgingen van brandstof, meststoffen, elektriciteit, enz. Maar daar houden de redenen niet op: door de overvloedige regenval tijdens de fase vóór het zaaien afgelopen herfst/winter konden de telers de grond niet optimaal voorbereiden", legt een Siciliaanse teler uit. "We moesten minstens drie klappen incasseren: de stijging van de algemene kosten, een niet-ideaal seizoen met 40% minder omvang en 30-40% minder opbrengst op het totale areaal."

Volgens de laatste cijfers werd in de laatste 12 maanden eindigend in juli 2022 knoflook gekocht door bijna 13,5 miljoen huishoudens (52%). Dit cijfer is iets lager dan in de afgelopen periode: alleen al begin 2022 werden er 14 miljoen geteld. Voor knoflook is de biologische factor niet doorslaggevend: biologische knoflook bereikt nog geen twee miljoen huishoudens van de totale 13,5.

Spanje: Stijgende kosten nadelig voor concurrentievermogen Spaanse knoflook
De Spaanse knoflooksector kampt dit seizoen met grote moeilijkheden. De oogst werd eind juli afgerond. Als gevolg van de droogte en de hoge temperaturen vanaf mei zijn er bepaalde kwaliteitsproblemen geweest met vroegere knoflook; het kwaliteitsverlies is niet substantieel, maar is merkbaar aan de droogte van de buitenste schil. Wat paarse knoflook betreft, is er een aanzienlijke vermindering van de kalibers als gevolg van de hoge temperaturen, vooral 's nachts, die de sluiting van de knoflookcyclus en het droogproces in de afgelopen maanden hebben versneld. Aangezien er geen regen is gevallen, hebben de hoge temperaturen het knoflook daarentegen op natuurlijke wijze zeer goed gedroogd, waardoor het ondanks de kleinere maten een zeer goede kwaliteit heeft gekregen.

Op de binnenlandse markt is de vraag zeer rustig. De opbrengst is niet zo hoog als verwacht en op internationaal niveau kunnen de Spaanse exporteurs hun knoflook niet tegen een concurrerende prijs aanbieden, omdat de vrachtkosten zo sterk zijn gestegen dat zij voor de ondernemers in de verschillende landen van bestemming bijna onbetaalbaar zijn geworden. Daarom verliest Spanje, het belangrijkste Europese land dat knoflook teelt, internationaal aan concurrentiekracht, aangezien gewoonlijk meer dan 70% van de Spaanse oogst wordt uitgevoerd naar ongeveer 57 verschillende landen. Op dit moment profiteren landen als Marokko en Egypte van deze situatie op markten waar Spanje zaken deed, omdat zij hun knoflook tegen een lagere prijs kunnen aanbieden omdat hun teeltkosten veel lager zijn; de loonkosten alleen al zijn een achtste of een negende, in het beste geval, dan de Spaanse. Tegelijkertijd stuurt China dit jaar enorme hoeveelheden naar de Europese markt. Terwijl bijvoorbeeld de vrachtprijzen van China naar Europa dalen, blijven die van Spanje naar de VS, de tweede belangrijkste exportmarkt voor Spanje in het tweede kwartaal van dit jaar, stijgen. Zo bedragen de vrachtkosten van Quindao naar Valencia ongeveer 5000 euro, terwijl die van Valencia naar de oostkust van de VS ongeveer 11.000 euro bedragen, en vorig jaar nog ongeveer 5000 euro.

Zuid-Afrika: Lokale knoflooktelers worstelen om te concurreren met import
De gemiddelde knoflookprijs op de Zuid-Afrikaanse markt bedraagt momenteel R51,77 (2,95 euro) per kg. De meeste knoflook wordt ingevoerd, voornamelijk uit China, vooral voor de retailhandel. Knoflook wordt ook ingevoerd uit Spanje, India, Argentinië en Maleisië.

Voor de plaatselijke knoflooktelers is het moeilijk om te concurreren met de invoer van knoflook, ondanks de tarieven.

Er wordt getracht de kloof te dichten met een grotere lokale teelt, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe genetica. Dit is het begin van het nieuwe knoflookseizoen in de provincie Limpopo. Tot maart verplaatst de knoflookteelt zich naar de Karoo. Juni, juli en augustus zijn de maanden waarin binnenlands geteelde knoflook niet in het seizoen is.

China: Exportvolume blijft dalen, betere algemene kwaliteit
In China bereikte het exportvolume van knoflook in augustus het laagste record sinds 2016. In september werd de Chinese knoflookexport beïnvloed door de drukke oogst in de teeltregio's en is er een groot probleem met de beschikbaarheid van arbeidskrachten. 
Sommige regio's zullen waarschijnlijk het exportvolume verminderen. Volgens de voorgaande jaren beginnen de exportprestaties in september te verzwakken en zal de vraag in november weer toenemen. 

Wat de kwaliteit betreft, heeft China meer paarse dan witte knoflook. Het weer was beter tijdens de oogst, zodat de algemene kwaliteit van de knoflook veel beter is dan in de laatste drie seizoenen.

Uitgaande van de huidige situatie zal het totale exportvolume in september lager zijn dan in augustus, en zullen de orders die pakstations ontvangen, afnemen. Verwacht wordt dat de uitvoer in september in de laatste week verder zal dalen.

Noord-Amerika: Vrees dat logistieke problemen het knoflookseizoen kunnen beïnvloeden
Volgens een expediteur uit Pennsylvania is de VS weliswaar een belangrijke teler van knoflook, maar is zij vooral afhankelijk van invoer. "Aangezien het grootste deel van de Amerikaanse knoflook in Californië wordt geteeld, is het uit kostenoogpunt voor ons logischer om uit Spanje te importeren", zegt hij. "Het is goedkoper om een container knoflook uit Spanje aan te voeren dan knoflook uit Californië te vervoeren." Het bedrijf importeert ook uit Mexico, Argentinië en China.

Het Mexicaanse seizoen is net afgelopen, en Spanje is nu de belangrijkste leverancier voor de verlader. "We hebben te maken gehad met enkele verstoringen van de toeleveringsketen op korte termijn," zegt hij. "Soms komt een container niet aan zoals gepland en de volgende week ontvangen we een dubbele partij." China, 's werelds grootste teler van knoflook, heeft onlangs te maken gehad met sluitingen van havens en steden als gevolg van Covid. Dit heeft gevolgen voor het exportvermogen van het land, maar ook voor hun binnenlandse markt, omdat vrachtwagens niet door bepaalde gebieden mogen rijden. "Ze hebben een grote binnenlandse markt voor knoflook en gember, maar door de Covid-beperkingen is hun binnenlandse verkoop beïnvloed."

Als gevolg daarvan is er een overaanbod van knoflook en gember in China. "We blijven knoflook uit het land aanvoeren. De kosten waren aanzienlijk gestegen, maar de zeevrachttarieven vanuit Azië beginnen te dalen", zegt hij.

Wat de logistiek betreft, werd vorige week nog een spoorwegstaking op het laatste moment omgeleid omdat de regering van president Joe Biden een voorlopig akkoord bereikte. De verlader heeft echter nog andere problemen, namelijk een dreigende staking van de veiligheidsagenten in de haven van Long Beach (POLB). Bovendien liep het contract van 22.000 havenarbeiders aan de westkust af op 31 juli. Ze hebben allemaal dezelfde vakbond en de frustratie groeit.

Ongeveer 40% van de vracht in de VS wordt per spoor vervoerd en een verstoring van het spoorwegsysteem zou de druk op het toch al overbelaste vrachtwagensysteem nog opvoeren. Een staking bij de POLB zou directe gevolgen hebben voor de knoflooksector, aangezien ongeveer 50% van de geïmporteerde knoflook via de POLB verloopt.

Wanneer het Spaanse knoflookseizoen afloopt, zal de transporteur in januari overschakelen op Argentinië. "Hopelijk zal de overgang vlot verlopen. De invoer uit zoveel verschillende bronnen is voor ons een punt van differentiatie. Ondanks de uitdagingen zullen we doorgaan met het invoeren van knoflook uit verschillende bronnen."

Ondertussen zegt een Californische teler-vervoerder dat de opbrengsten goed zijn voor de knoflookoogst van 2022-2023 uit Californië. "We zijn net klaar met het oogsten van de knoflookoogst. Hoewel de opbrengsten goed waren, was de kwaliteit in sommige gebieden minder goed, omdat we in het zuiden van de staat niet genoeg koud weer hadden. Er was een variatie in de rijpheid van de knoflook en dat heeft de kwaliteit een beetje aangetast", zegt hij. 

Toch is de totale opbrengst beter dan vorig jaar. De oogst van dit jaar was ook ongeveer 10 dagen tot twee weken later dan de historische start van de oogst. 

En met de verwachte sterke vraag zal de prijs van Californische knoflook dit jaar hoger liggen. 

Mexico: Vraag naar Mexicaanse knoflook daalde in Brazilië door toename van de nationale teelt, maar ook door toename van de invoer uit andere landen
Knoflook heeft Mexico gepositioneerd bij de grootste exporteurs ter wereld; in 2020 staat het volgens cijfers op de zevende plaats in de wereldexport met de verzending van meer dan 15.800 ton, een stijging ten opzichte van de negende plaats in de periode 2015-2019.

"Mexico heeft een knoflookplantareaal van 7.000 tot 8.000 hectare met verschillende rassen. Zacatecas is de staat met het grootste aantal hectare knoflook, zo'n 3.500-4.000, gevolgd door Guanajuato, Baja California, Sonora en Aguascalientes, hoewel het in bijna het hele land wordt geteeld", legt de commercieel directeur van een Mexicaans bedrijf dat zich toelegt op de teelt en afzet van groenten, met knoflook als belangrijkste product, uit. "In ons bedrijf is de binnenlandse markt goed voor 70% van onze verkoop, terwijl de overige 30% bestemd is voor de export, met als belangrijkste afzetmarkten de Verenigde Staten en Brazilië, wanneer daar vraag is."

"Met name in Brazilië is de vraag naar Mexicaanse knoflook gedaald door de toename van de nationale teelt, maar ook door de toename van de invoer van knoflook uit mediterrane landen zoals Egypte. In feite hebben de lage prijzen van Egyptische knoflook vooral Spaanse knoflook van de Braziliaanse markt verdrongen, maar ook knoflook uit Mexico," merkt hij op. "Naar mijn mening is de kwaliteit van Spaanse en Mexicaanse knoflook beter dan die uit Egypte, maar soms worden de markten meer bepaald door de prijs dan door kwaliteitscriteria."

"15/16 jaar geleden was onze belangrijkste exportbestemming de Europese Unie; toen plantte Spanje 5 duizend hectare en niet de 30 duizend die het nu heeft, maar door de toename van de Spaanse oogst is dat voor ons geen marktoptie meer."

"Op dit moment zitten we midden in de exportseizoen voor verse knoflook naar de Verenigde Staten, met prijzen die variëren tussen 25 USD/box van 30 lbs voor kleinere maten en 40 USD/box voor grote maten knoflook van categorie 1", legt de commercieel directeur uit. "Dit is een normale prijs voor knoflook, hoewel men niet mag vergeten dat tijdens de pandemie een doos tot 60 dollar waard was."

Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat dit jaar werd gekenmerkt door een zeer warme lente en zomer met zeer weinig regen, waardoor de knoflook vroeg rijpte en de maten kleiner waren dan normaal.

Australië: Knoflookteelt in de lift
Hoewel Australië slechts een kleine producent van knoflook is, is de opbrengst jaar na jaar blijven stijgen. Voor het jaar dat eindigde in juni 2021 werd er volgens de statistieken 3.406 ton geteeld, een stijging van 16 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, en dat was vier procent meer dan in 2019. Qua waarde steeg de Australische sector met 36 procent tot 29,4 miljoen dollar, na een stijging van 12 procent het jaar ervoor. De twee dominante rassen waren Tulband, die goed was voor 60 procent van de verse teelt in Australië, en Artichoke voor 20 procent van de verse teelt. De sector heeft een grote kans om de consumptie te verhogen: slechts 39% van de Australische huishoudens koopt verse knoflook en slechts 5% van de totale oogst in het jaar eindigend in 2021 wordt verwerkt. Australië voert geen verse knoflook uit, maar er werd 69 ton verwerkte knoflook uitgevoerd. Tegelijk met de stijging van de lokale teelt is de invoer gedaald, maar deze maakt nog steeds het grootste deel van de Australische verkoop uit. Vorig jaar daalde de invoer van 13.564 ton naar 10.641 ton.

Volgende week: Overzicht wereldmarkt aardappelen


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven