Overzicht wereldmarkt peren

De vooruitzichten voor peren dit seizoen zijn over het algemeen positief, hoewel sommige landen zoals Spanje, Zuid-Afrika en China problemen in de teelt melden als gevolg van ongunstige weersomstandigheden, hoewel dit in Spanje enigszins wordt gecompenseerd door het hoge suikergehalte, dat ook in Nederland wordt waargenomen.
In Noord-Amerika heeft het weer de oogst vertraagd, maar de volumes lijken niet beïnvloed te zijn, terwijl Italië ondanks de droogte bijna een dubbele oogst verwacht in vergelijking met vorig jaar. In Griekenland ondervonden de telers moeilijkheden die geen verband hielden met het weer, aangezien zij moeite hadden om arbeidskrachten te vinden voor de oogst. In Duitsland blijft de vraag naar het populaire fruit toenemen, en in Argentinië is de klap van het verlies van de Russische markt verzacht door de toegenomen export elders.

Nederland: Wat meer druk verwacht aan het begin van het afzetseizoen
Waar in eerste instantie een grote Nederlandse perenoogst werd voorzien, vallen over de hele linie de kilo’s en maatsortering toch tegen en moesten de verwachtingen naar beneden worden bijgesteld. Toch zijn Nederlandse handelaren niet negatief gestemd over het afzetseizoen. De verwachting is dat er vooral bij de start van het seizoen wat druk op de markt zal zijn van telers die geld nodig hebben en hoge koelkosten willen voorkomen. Maar de algehele redenering is dat als dit resulteert in wat lagere prijzen en veel afzet, dat dit alleen maar kan resulteren in een oplopende markt gedurende het seizoen. Overigens moet de prijs zich in dit stadium echt nog gaan zetten. Kwalitatief zijn de peren erg goed en door de vele zonuren vallen vooral de hoge suikers op.

België: Veel verschillen afhankelijk van locatie
De pluk van de nieuwe oogst Belgische peren is zo goed als achter de rug. Een handelaar vertelt dat de peren er over het algemeen kwalitatief goed uitzien, maar er veel verschil in percelen zit. "Kwalitatief zien ze er bij ons eigenlijk heel goed uit; een stuk minder klasse II peren en het suikergehalte is ook zeer hoog. Je ziet wel een groot verschil tussen percelen. Het stormachtige weer heeft zeer plaatselijk dramatische gevolgen gehad voor een aantal telers en de kwaliteit op niet beregende percelen, tijdens de hitte, is aanzienlijk minder dan de beregende percelen. Wij hebben het geluk dat we heel goed hebben kunnen beregenen. Toch zullen de peren over het algemeen wel 5 à 10 mm kleiner zijn dan vorig jaar." Wat betreft volumes, schat de handelaar, dat er meer geplukt is dan vorig jaar.

Een Belgische exporteur verwacht dat er door droogte en later storm minder peren geschikt zijn voor lange bewaring, waardoor er een stressmarkt zal ontstaan. "Aangezien veel van het fruit niet geschikt zal zijn voor lange bewaring, verwacht ik dat het zal leiden tot veel vroege verkopen. Het feit dat alles op zeer korte termijn verkocht moet zijn, zal voor een bepaalde druk op de markt zorgen. Vorig jaar hebben we tot en met juli kunnen verkopen, maar dit jaar zou het kunnen dat bepaalde partijen Conference april niet eens zullen halen. Dit zal leiden tot een stressmarkt in het begin van het seizoen. Bovendien zal het richting het einde van het seizoen tot flinke tekorten kunnen leiden, wat ook weer niet wenselijk is."

Duitsland: Toenemende vraag naar peren en veranderingen in het assortiment
Dit seizoen was er enige beweging in het perenassortiment: nieuw waren de Nederlandse Gute Luise, terwijl het belang van de Italiaanse Santa Maria en Williams Christ toenam. Ook het belang van de Turkse Santa Maria en de Duitse Gute Luise nam toe. In de tussentijd kwam Conference van binnenlandse teelt op de markt, evenals Nederlandse en Belgische oorsprongen. Daarentegen verloor de Duitse Clapps Liebling aan belang. Hoewel er veel verandering in het assortiment kwam, kon zonder problemen aan de vraag worden voldaan. De prijzen veranderden dan ook niet noemenswaardig, maar bleven op het niveau van de vorige week. In het algemeen neemt de vraag toe omdat binnenlands zacht- en steenfruit aan belang inboet, benadrukt een groothandelaar.

Frankrijk: Oogst verdubbeld ten opzichte van vorig jaar en handel loopt twee weken vooruit
Per 1 september 2022 wordt de Franse perenoogst geschat op bijna 150.000 ton. De oogst is verdubbeld ten opzichte van 2021, een jaar dat sterk was verminderd door de voorjaarsvorst. De opbrengst van 2022 zal dus naar verwachting sterk stijgen en het volledige potentieel benaderen. In het PACA-gebied zijn de maten van de zomerperen hoog, voor andere rassen zouden de maten door de droogte kunnen worden beïnvloed. In het Rhônedal zal de perenoogst, ondanks een vermindering van de omvang als gevolg van de hittegolf en de droogte, naar verwachting sterk toenemen. In Languedoc en Roussillon zou de opbrengst in de loop van het jaar sterk stijgen.

De afzet van peren voor het seizoen 2022-2023 begint dit jaar 15 dagen eerder dan gepland in augustus, op een markt die nog door ander zomerfruit wordt bezet. De perenprijzen liggen lager dan in 2021. Bij hoge temperaturen blijft de consumptie gericht op zomerfruit (perziken en abrikozen). De vraag naar peren is momenteel laag, ondanks het hoge suikergehalte van het fruit.

Italië: Twee keer zoveel peren als vorig jaar verwacht ondanks droogte
In Italië wordt voor 2022 meer dan 470.000 ton peren geraamd, meer dan het dubbele van vorig jaar. Het perenseizoen gaat vooruit, na op de proef te zijn gesteld door een zeer lange droogteperiode die waterstress bij de bomen en groeiproblemen voor de vruchten veroorzaakte. De Italiaanse peren zijn in de greep van de droogte, ziekten (zoals Alternaria) en plagen (zoals de bruingemarmerde schildwants).

Op de Italiaanse groothandelsmarkten zijn er verschillende rassen van nationale oorsprong: Abate Fetel, Carmen, Conference, Coscia, Williams, Max Red Bartlett. Afhankelijk van de maat, categorie en verpakking beginnen ze bij 0,80 €/kg en gaan ze tot 2,00 €/kg.

Een teler in het noorden van Italië meldde dat de opbrengsten van zomerperen lager waren dan verwacht, maar dat dit niet tot uiting kwam in de prijzen.

De perenteelt in de provincie Ferrara werd medio augustus getroffen door ongunstige weersomstandigheden. Herfstperenrassen vielen van de bomen door de harde wind. Over het algemeen zijn de maten niet helemaal bevredigend voor de markt, maar ze zijn beter dan vorig jaar en daarmee ook de opbrengsten.

Een Siciliaanse teler zegt: "Ondanks de moeilijkheden als gevolg van de stijgende teeltkosten zijn we erin geslaagd alle noodzakelijke agronomische praktijken toe te passen. Ook op het gebied van arbeid hebben we het goed gedaan. De oogst van Coscia-peren is goed, dankzij de uitstekende vruchtzetting van onze referentieplanten. Het weer heeft deze teelt dit jaar geen windeieren gelegd. Commercieel gezien is het fruit zeer goed ontvangen met een bevredigende verkoop bij de nationale retail. Op de groothandelsmarkt van Milaan bedraagt de gangbare prijs voor Siciliaanse Coscia-peren ongeveer 1,60 €/kg.

Volgens gegevens werd de peer in de afgelopen 12 maanden door 47,7% van de Italiaanse huishoudens gekocht. Vorig jaar bedroeg dit percentage 57,3%. De gemiddelde prijs steeg echter met bijna 20% in het eerste halfjaar van 2022: de gemiddelde uitgave per aankoop kwam uit op € 2,47 voor een gemiddeld 1,03 kg peren.

Spanje: Weer tijdens groeiseizoen heeft negatieve gevolgen 
Het Spaanse perenseizoen kampt met veel moeilijkheden, vooral door de oogstdaling, de overvloed aan kleine maten, misvormde vruchten en hoge kosten. In Lleida, een van de grootste teeltgebieden van peren in Spanje, zal de oogst ongeveer 30-35% lager uitvallen als gevolg van de schade door de vorst in april. In sommige gebieden is tot 60% van de oogst verloren gegaan. De hittegolven in juni en juli hebben gevolgen gehad voor de grootte van de vruchten, die vooral klein zullen zijn. Normaal waren Conference-peren tussen 60 en 65 centimeter groot, maar dit jaar zal het onmogelijk zijn om voldoende volumes met die maten te vinden en moeten de retailers streven naar peren van 55 tot 60 centimeter. Anderzijds is een aanzienlijk aantal peren misvormd als gevolg van de ongunstige weersomstandigheden. Gezien de hoge teeltkosten, die in één jaar tijd met 25-30% zijn gestegen, en de toestand van de vruchten zal het voor zowel telers als handelaren moeilijk zijn goede prijzen te krijgen. Hoewel de peren dit seizoen in het algemeen kleiner zullen zijn als gevolg van de extreme hitte, hebben de vruchten een zeer goede kwaliteit en zijn ze volgens de sector zelfs zoeter, waardoor de consumenten dit jaar meer aandacht moeten besteden aan de smaak dan aan het uiterlijk. De vermindering van de omvang van de vruchten is een algemene situatie, niet alleen in de regio's van Lleida, maar in heel Catalonië, de rest van Spanje en Europa.

In Navarra bijvoorbeeld kon de oogst ook met 30% dalen. De daling zou kunnen variëren tussen 3,8 en 4,5 miljoen kilo. Opmerkelijk is dat Navarra in 2021 15,1 miljoen kilo peren oogstte. Peren uit Navarra zullen ook kleinere afmetingen hebben door de intense hitte.

Griekenland: Goede volumes, maar moeite om arbeidskrachten te vinden voor de oogst
De Griekse peren zijn geoogst voor het seizoen. Wat de kwaliteit betreft, was het Griekse weer dit seizoen gunstig voor peren. Er was geen grote schade door vorst tijdens de bloei, wat vorig jaar het grootste probleem was in dit land. Bovendien viel er geen regen tijdens de plukperiode, die duurde van 20/07 tot 22/08, en kwam de temperatuur niet boven de 35 graden Celsius, zodat er ook geen door de zon verbrande peren waren.

De belangrijkste exportrassen uit Griekenland zijn Coscia, ook bekend als Ercolini, en Santa Maria. Ze bieden ook Blanquilla-peren aan, die misschien niet zo bekend zijn in het noorden van Europa. Het is echter de best verkochte peer op de binnenlandse markt en wordt ook in Israël zeer gewaardeerd. Qua volume werkt Griekenland meer met Santa Maria peren, en daarna met Blanquilla. Coscia is een ras dat minder wordt geteeld dan de vorige jaren, omdat de meeste telers het hebben vervangen door Santa Maria-peren.

De grootste uitdaging voor de telers tot nu toe was het vinden van arbeiders voor de oogst. In elke regio in Europa is er een groot gebrek aan personeel voor de pluk. Dit is niet anders voor Griekenland, aangezien de meeste arbeiders die vorig jaar fruit plukten, helemaal niet naar Griekenland kwamen.

Zuid-Afrika: Gebrek aan regen doet Zuid-Afrikaanse perentelers vrezen
De eerste Early Bon Chretien-peren staan in volle bloei in de Zuid-Afrikaanse perenboomgaarden, en in de koudere gebieden bloeien ook de Forelle- en Abate Fetel-peren.

De Zuid-Afrikaanse perenexport is inmiddels zo goed als afgelopen: dit seizoen zijn 16,8 miljoen kartons van 12,5 kg uitgevoerd, ruim 2 miljoen kartons van 12,5 kg meer dan in 2021 (een stijging van 13%). Peren (vooral Forelle en Packhams) worden nog steeds aan de binnenlandse markt geleverd.

De export naar Rusland, een grote markt voor peren, is met 10% gedaald (er werden nog 2,5 miljoen kartons naar dit land toe gestuurd), terwijl er een stijging was van 28% voor peren naar Europa, een stijging van 23% naar het Verre Oosten en een stijging van 25% (vanaf een zeer lage basis) naar de eilanden in de Indische Oceaan, waarschijnlijk als gevolg van het weer toenemende toerisme. Ook de uitvoer van peren naar Afrika is met 26% gestegen en naar het Midden-Oosten met 17%.

Vooral de Langkloof had dit jaar betere opbrengsten en de Forelle steeg met 30% ten opzichte van vorig seizoen.

Bij de cultivar Celina (QTee) was er een sterke groei, met een verdubbeling van de exportvolumes op jaarbasis. Ook de Zuid-Afrikaanse peer Cheeky groeit nog steeds goed.

De telers van perenboomgaarden in Zuid-Afrika zijn enigszins bezorgd over de hoeveelheid regen die de Kaap heeft gehad, aangezien de regen laat is begonnen en de fruittelers soms tijdens de winter hebben geïrrigeerd (wat zij, mede gezien de elektriciteitskosten, het liefst helemaal zouden vermijden).

De langverwachte toegang van Zuid-Afrika tot China voor peren komt langzaam op gang met commerciële proeven met betrekking tot de verpakking.

China: Prijzen van Huangguan-peren stijgen met 50%
Huangguan-peren en Ya-peren zijn de belangrijkste exportrassen van Chinese peren. In Hebei, het belangrijkste teeltgebied van Chinese peren, zijn de Huangguan-peren na het oogstseizoen in juli en augustus volledig opgeslagen. 

De Huangguan-peer is een belangrijk exportras dat zeer populair is bij overzeese Chinese groepen en bij de plaatselijke bevolking. Het exportvolume van de Huangguan-peer is dit jaar gedaald, hoofdzakelijk als gevolg van de gestegen kosten van de peren en de dalende koopkracht op de buitenlandse markten.

Dit seizoen is de oogst van Huangguan-peren met ongeveer 25% gedaald en het opslagvolume met ongeveer 15% ten opzichte van vorig jaar. Door de daling van de oogst is de gemiddelde prijs met ongeveer 50% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Noord-Amerika: Vergelijkbare oogst verwacht ondanks vertragingen
De perenoogst is aan de gang in Noord-Amerika, waarbij de oogst momenteel plaatsvindt in vier belangrijke regio's in het noordwesten van de Stille Oceaan - Wenatchee, Yakima, Mid-Columbia en Medford.

De plaatselijke sector heeft onlangs de eerste officiële raming bekendgemaakt van de perenoogst in 2022-23 voor Washington en Oregon. De raming komt neer op 16,2 miljoen standaardkartons. Hoewel dit gelijk is aan het vijfjarig gemiddelde, ligt dit volgens hen zeer dicht bij de opbrengst van vorig jaar van 16.288.849 standaardkartons van 44#.

De oogst van zomerrassen zoals Starkrimson en Bartletts is half augustus begonnen en de telers zien dat er een hele reeks maten beschikbaar is, waaronder grote vruchten en kleinere maten en maten om aan de vraag op de exportmarkt te voldoen. Begin tot half september begonnen de telers ook Bosc-, Groene en Rode Anjou-peren te plukken. Ook speciale peren zoals Comice-, Seckel-, Forelle- en Concorde-peren zullen in september beschikbaar zijn. Het bureau meldt ook dat de groene Anjous dit jaar licht stijgen, terwijl Bosc en Rode Anjou elk een beetje dalen.

De biologische peren worden geraamd op 1.823.000 miljoen kartons. Als percentage van de oogst zijn de biologische peren licht gestegen van negen tot tien procent vorig jaar tot ongeveer elf procent dit jaar.

Net als de appeloogst was ook de perenoogst dit jaar een paar weken later dan normaal als gevolg van aanhoudend koeler en natter weer in april, toen de bomen in bloei stonden. Verwacht wordt dat de oogst begin tot midden oktober zal zijn afgerond.

Wat de vraag betreft, melden sommige telers een vlakke binnenlandse vraag en proberen zij de categorie dit jaar nieuw leven in te blazen met initiatieven zoals meer verpakkingen zoals fruit in zakken, kleinhandelsverpakkingen met een vast gewicht en meer. Ze zijn ook op zoek naar meer mogelijkheden om peren uit te stallen en om ze dichter bij de winkel te brengen om ze meer bekendheid te geven.

Wat de export betreft, zal de perensector in het PNW sterk afhankelijk zijn van belangrijke exportmarkten zoals Mexico, Canada en de Midden-Amerikaanse regio om de oogst van 2022 met succes te kunnen afzetten.

Argentinië: Zendingen van Argentijnse peren naar Rusland tot juni met 43% gedaald
Argentinië is de grootste producent van peren op het zuidelijk halfrond en, met geconsolideerde gegevens tot 2020, de vierde producent van deze vrucht in de wereld. Op het gebied van de export klom het 2 jaar geleden zelfs een positie en was het de derde grootste exporteur van peren, alleen achter China en Nederland.

In het land, zo meldt het nationale sectororgaan in zijn Jaarboek 2021 met gegevens van Senasa, zijn er in de provincies Río Negro en Neuquén meer dan 1.500 telers die 18.260 hectare bebouwen waar vooral Williams-peren worden geteeld, die 40,5% van het areaal in de teelt vertegenwoordigen, gevolgd door Packham's Triumph (29,2% van het totaal) en Beurre D'anjou (14,7%).

In 2021 was Brazilië de belangrijkste bestemming voor Argentijnse peren, met een aandeel dat bijna een derde van de totale uitvoer vertegenwoordigde - rekening houdend met de gegevens in het CAFI-verslag, 32% - gevolgd door Rusland, dat met de aankoop van 73.600 ton 24,2% van de perenzendingen concentreerde. Gezien het belang van deze markt voor de regionale fruitteelt heeft de door Rusland in Oekraïne begonnen oorlog grote gevolgen gehad voor de exportactiviteit. En de officiële statistieken bevestigen dit.

Tot en met juni 2022 is de Argentijnse perenuitvoer met 16% gedaald ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar, met een totaal van 201.090 ton, grotendeels ten gevolge van de daling met 43% van de perenuitvoer naar Rusland, die van 65.622 ton in de eerste helft van 2021 is gedaald tot 37.680 ton in 2022. Deze daling - die alleen wordt overtroffen door de terugval van de uitvoer naar China en Ecuador, die weliswaar minder belangrijke bestemmingen zijn, maar hun deelname met 64 en 65% hebben ingekrompen - wordt gecompenseerd door de opmerkelijke toename van de ontvangst van fruit in Europa en het Oosten, waar de volumes die de Russische markt niet konden bereiken vermoedelijk een andere bestemming kregen.

Met name in Nederland steeg de aankoop van Argentijnse peren met 45%, in Duitsland met 39%, in Spanje met 36% en in Frankrijk met 17%, terwijl de aankopen in Israël met 51% stegen en in de Verenigde Arabische Emiraten met 96%.

Volgende week: Overzicht wereldmarkt knoflook


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven