Overzicht wereldmarkt peren

De Europese perenmarkt lijkt zich momenteel in een kleine impasse te bevinden. Er is sprake van een moeizaam Conference-seizoen in de lage landen. Ook andere klassieke perenlanden, zoals Italië en Duitsland, hebben te maken met een ondermaatse vraag. Positieve uitzonderling lijkt Frankrijk te zijn, waar de perenmarkt juist onveranderd groeit. Terwijl op het noordelijk halfrond fruit uit de bewaring wordt aangeboden, is men ten zuiden van de evenaar volop aan het oogsten. Ook in de zuidelijke teeltlanden verloopt het seizoen niet zonder strubbelingen: de voortdurende Corona-crisis, maar ook het weer en de Brexit zorgen voor de nodige uitdagingen. België: Moeizaam Conference-seizoen
Het Belgische Conference-seizoen verloopt moeizaam. De oogst is dit jaar groter uitgevallen dan veel telers en handelaren hadden verwacht, waardoor er grote volumes op de markt zijn. Daarbovenop komt de vraag die pas laat op gang is gekomen, waardoor er veel peren op de markt zijn. Dit drukt de prijzen.

Doyenné du Comice heeft daarentegen wel een goed seizoen achter de rug. De frigo’s zijn zo goed als leeg en het seizoen is afgesloten met mooie prijzen.

Nederland: Markt Conference-peren niet hoopgevend
Hoopgevend is de Conference-markt, momenteel niet, zo geeft een Hollandse exporteur aan. “Er gaat voldoende weg naar vrijwel alle uithoeken in Europa en daarbuiten. Spijtig genoeg resulteert deze grote afzet niet in mooie prijzen. De voorraadcijfers van zowel Nederland als België per 1 februari geven stof tot nadenken. De verdeeldheid in de sector is erg groot en resulteert in teveel aanbiedende partijen bij de steeds geconcentreerder wordende aankopende-partijen. Een fenomeen waar we allemaal debet aan zijn en wat op de middellange termijn niet opgelost zal zijn. Dit werkt in geen geval een goede prijsvorming in de hand.”

Qua importperen verwacht hij dat retailers een stapje terug zullen doen. “Zij hebben immers goed Europees fruit tot juli/aug tot hun beschikking. Een lichtpuntje was het slot van het Comice-perenseizoen dat buitengewoon goed is afgelopen. “Het areaal wordt steeds kleiner vanwege de uitdagende teelt, dit in combinatie met een vaste groep afzet/consumenten resulteert in een gezonde balans en biedt weer perspectief voor de toekomst.”

Italië: Vraag en aanbod houden gelijke tred
De verkoop van peren verloopt in Italië zonder al te veel problemen. Echter de vraag naar peren is niet hoog, maar in combinatie met een slechte oogst, is de markt van vraag en aanbod goed in evenwicht. Een handelaar stelt dat de William-variëteit de peer is met de meeste problemen bij de verkoop. Over het algemeen zijn de prijzen niet hoog, maar ook niet te laag. Een andere handelaar noemt enkele zorgen, omdat Abate-peren uit Zuid-Amerika de komende weken in Europa zullen aankomen. Dat kan een risico vormen voor de nog niet verkochte Italiaanse peren.

Duitsland: Ondermaatse vraag, constante prijzen
Het aanbod uit Italië, Nederland en Duitsland liep weliswaar enigszins terug, maar was nog altijd voldoende om aan de vraag te voldoen. Zuid-Afrikaanse Bon Chretien speelden slechts een marginale rol; Nieuwe oogst ging in Hamburg voor 16 Euro/12,5 kg (70st) weg. Door het winterse weer werd de vraag over de gehele linie getemperd. De handel verloopt dan ook langzaam, hoewel dit niet zozeer in de prijs is terug te zien. Het prijsniveau is immers uiterst constant. In Keulen liepen Nederlandse peren qua prijs in de loop van de week iets terug. In München daarentegen was de prijs van Italiaanse peren over het algemeen wat hoger dan voorheen. In Hamburg tenslotte werden de prijzen van Turkse Deveci grote maat iets naar boven aangepast.

Spanje: Perenexport verliest terrein
Het is tot dusver een uiterst moeizaam jaar voor de Spaanse Blanquilla-peer, met kwaliteitsproblemen als gevolg van de vorst en een overschot aan kleinere maten. De voornaamste exportmarkten zijn Italië, Israel en Griekenland. Israel is echter voorzien van voldoende binnenlands product dit jaar. Daarnaast geeft de Israëlische consument de voorkeur aan de grotere maten, die in Spanje uiterst schaars zijn dit seizoen. Griekenland zet intussen steeds meer in op eigen teelt, waardoor de import uit Spanje naar beneden worden bijgesteld. Cyprus wordt eveneens bevoorraad met Grieks product waardoor ook deze afzetmarkt meer en meer komt te vervallen.

De Spaanse Conference was tijdens de eerste helft van het seizoen zeer in trek, waardoor de vraag beduidend hoger was dan het aanbod. Dit kantelde zodra de Nederlandse en Belgische volumes op de markt kwamen en tegen lage, aantrekkelijke prijzen werden aangeboden. Als gevolg van deze prijsdruk werden ook de Spaanse prijzen naar beneden bijgesteld. De Spaanse volumes in de bewaring zijn weliswaar laag, maar zolang Nederland en België op de markt blijft drukken, lijkt zich het scenario van een moeizaam seizoen af te tekenen.

Op de langere termijn speelt ook de klimaatverandering een voorname rol, meldt een Spaanse exporteur. "Door de warmere winters worden Belgische en Nederlandse Conference-peren zoeter van smaak, waardoor het Spaans product in het internationale speelveld aan relevantie verliest."

Zuid-Afrika: Export loopt achter op schema
Het Zuid-Afrikaanse perenseizoen loopt ongeveer 500.000 dozen van 12,5 kg achter in export vergeleken met deze tijd vorig jaar. Het seizoen is langzaam op gang gekomen. Een derde van de 1,5 miljoen dozen met peren die tot nu toe zijn geëxporteerd, is naar Europa gegaan. De tweede en derde grootste afnemers van Zuid-Afrikaanse peren zijn het Midden-Oosten en Rusland.

De vroege oogst van William/ Bo Chretien (Bartlett) peren is achter de rug, maar door de verruwing van de peren daalde de export. Ook de oogst van Packhams is begonnen en een aantal telers heeft opgemerkt hoe mooi het fruit dit jaar is, daarom worden er hogere packouts verwacht. Een flinke hagelstorm in de Langkloof, ongeveer een maand geleden, heeft veel schade aangericht aan perenboomgaarden in dat gebied.

De raming voor peren voor 2021 is 17,14 miljoen dozen van 12,5 kg, ongeveer hetzelfde als de volumes van vorig jaar. Een perenhandelaar zegt dat de algemene vraag naar hardfruit momenteel wat laag is en dat de prijzen niet geweldig zijn.

Oceanië: Bezorgdheid over plukkerstekort
De perenoogst in Australië en Nieuw-Zeeland komt nu langzaam op gang, beide landen zijn echter bezorgd over het tekort aan plukkers. Beide regeringen hebben vanwege de Corona-maatregelen de grenzen sinds omstreeks een jaar hermetisch gesloten om de stroom aan internationale oogstwerkers voor te zijn. Dit zou weleens tot lagere oogsten kunnen leiden, maar voor exacte oogstramingen is het echter nog te vroeg. Daarbij zou de problematiek telers ook kunnen aanzetten kwaliteit boven kwantiteit te stellen.

In Australië werden volgens de statistiek van Hort Innovation in het afgelopen jaar (tot juni 2020) 118,5 ton peren geteeld. Dit betekende een groei van vier procent ten opzichte van 2019. De totale oogstwaarde steeg eveneens met 13 procent tot $130 miljoen, waarbij 39 procent uiteindelijk in de verwerkende industrie terecht kwam. Australië exporteerde daarnaast 9,7 ton, krap een derde (3,2t) ging daarbij naar buurland Nieuw-Zeeland. Qua rassen is Packham met 63 procent van de totale oogst nog altijd de voornaamste peer op de versmarkt., gevolgd door Williams pears (20%) en Beurré Bosc (10%). Omstreeks 60 procent van de Australische bevolking consumeert verse peren.

Argentinië: Gemiddelde oogst, goede exportmarkt
In Argentinië kwam de oogst volgens verwachting in week 2-3 op gang. De geraamde hoeveelheden zijn om en nabij gemiddeld, waarbij de hagelstormen tot een lichte minus kunnen leiden. Een korte hittegolf in januari zou tot kwaliteitsproblemen bij de late Williams-peren kunnen leiden. Aan de afzetkant zijn Rusland en Brazilië de voornaamste exportmarkten voor Argentijnse peren, gevolgd door Europa en de VS. De hogere vraag in Europa wordt dit seizoen opgevangen met volumes die normaliter voor Rusland bestemd waren. Over de gehele linie is er vooralsnog op de exportmarkt een hoge vraag naar Argentijnse peren en de verwachting is, dat deze lijn ook in het vervolg van het seizoen kan worden doorgezet.

Chili: Minimale gevolgen door regenval
De recente regenval in Chili heeft weliswaar een kleine invloed op de peervolumes gehad, maar dit is minimaal in vergelijking met omliggende landen. Zolang telers de vereiste maatregelen treffen om hun gewassen te beschermen tegen de neerslag, zouden de gevolgen minimaal moeten zijn. Chili is momenteel vol in productie en de volumes worden per schip naar tal van exportmarkten gedistribueerd.

Frankrijk: Perenmarkt in de lift
Het seizoen voor de Franse peren ontwikkelt zich tot op heden naar volle tevredenheid. De volumes vallen ca. 10 procent hoger uit dan vorig jaar, ook de kwaliteit in de bewaring is zeer goed. De peren hebben over de gehele linie een hoge brixwaarde en nauwelijks schade aan de schil. Ook de afzet stemt de sector meer dan tevreden: De Franse consument heeft de binnenlandse peer weer in de armen gesloten en de consumptie zit in de lift. Jongere consumenten zijn met name erg gecharmeerd door de nieuwe rassen die de voorbije jaren op de markt werden gebracht. Ze zijn dan ook bereid meer voor binnenlandse peren te betalen. De afzet ligt zelfs op schema om records te breken, meldt men. Dit heeft echter ook een keerzijde: Men slaagt er momenteel niet in op de vraag met eigen productie in zijn geheel te dekken.

Noord-Amerika: Kleine peren en bescheiden oogst, hoog prijsniveau
Noord-Amerika kent dit jaar een kleinere oogst dan in 2019, meldt marktonderzoeker Randy Hartmann van Bellevue. “De voornaamste variëteit in Washington en Oregon is nog altijd de D'Anjou, met een aandeel van ca. 50 procent. Dit is echter beduidend minder dan de 8,5 miljoen colli die voorheen was geraamd en komt neer op een jaarlijkse volumedaling van 11 procent. Dit kan deels worden verklaard door de lagere opbrengsten op oudere plantages.” Dit kan op den duur een probleem worden voor de regionale teelt, aldus Hartmann. “Dit in combinatie met stijgende loonkosten en andere uitdagingen op het gebied van teelt, oogst, verpakken en afzet heft onvermijdelijke gevolgen voor de lokale economie en het welvaartsniveau van onze telers.”

Het perenras Bartlett zit volgens Hartmann daarentegen in de lift met een een geschatte groei van 500,000 colli per jaar. Tezamen vormen de D’Anjou en de Bartlett circa 75 procent van de totale oogst, gevolgd door Bosc (14%) en Red D’Anjou (5%)

Dit seizoen wordt gekenmerkt door kleine maten bij het gros van de rassen. In combinatie met krappe volumes en een stijgende vraag vanuit de foodservice die nu weer op gang komt, leidt dit tot een zeer hoog prijsniveau. “Gemiddeld genomen ligt de colliprijs $3-$4 hoger dan 2019”, bevestigt Hartmann desgevraagd. “Dit heeft alles te maken met het krappe aanbod, de goede kwaliteit, een hoger aandeel aan fruit met een hoge brixwaarde en passende maat voor de retail, maar ook een goede pack-out-rating en relatief weinig productuitval. De oogst van 2020 zal kwalitatief gezien dan ook de boeken ingaan als een buitengewoon goed perenjaar. Bovendien groeit de peer tussen de 8-15 procent per jaar binnen de nationale retail.”

Hartmann voorspelt dat binnenlandse Barletts nog om en nabij twee weken beschikbaar zullen zijn in de nationale retail. Daarna zullen geïmporteerde Bartlett-peren hun opwachting maken.

Groot-Brittannië: Zuid-Afrikaans seizoen in de startblokken
Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de start van het Zuid-Afrikaanse perenseizoen. De eerste peren uit Zuid-Afrika zijn momenteel onderweg en zullen weldra in de retail beschikbaar zijn. Brexit zorgt vooralsnog niet voor grote problemen, hooguit voor lichte vertraging in de havens. Dit heeft echter meer te maken met de onderbezetting in tijden van Covid-19 dan met Brexit als zodanig. Het kan er echter wel toe leiden dat nieuwe containers omgeleid worden via een andere haven met hogere transportkosten voor de importeur tot gevolg.

Actuele ramingen over de volumes in de binnenlandse bewaring laten momenteel nog op zich wachten. Wel melden handelaren dat de vraag vanuit de retail over de gehele linie hoog en constant blijft.

China: Exportpiek in maart verwacht
De vraag naar Chinese peren komt momenteel voornamelijk vanuit Zuidoost Azië. Tijdens het Chinees nieuwjaar kwam de export nagenoeg tot stilstand, aangezien de meeste pakstations en andere faciliteiten gesloten waren. Men verwacht een eerste exportpiek vanaf medio maart, in Europa zullen de eerste Chinese peren pas in de loop van mei arriveren.

Qua logistiek staat de Chinese exportsector momenteel voor grote uitdagingen. De transportkosten voor zeecontainers zijn onveranderd hoog, hetzelfde geldt voor binnenlands transport. Afgelopen seizoen liep de binnenlandse productie fors terug, bijgevolg zijn de prijzen beduidend hoger dan normaal. De exacte volumes in de bewaring zijn in nevelen gehuld, men verwacht echter tot medio juni voldoende voorraad te hebben. Nederlandse Conference winnen terrein op de Chinese markt: Door de bescheiden volumes op de Chinese markt ligt de prijs relatief hoog en is het marktaandeel in vergelijking met binnenlands product minimaal.

 


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven