De Spaanse Interprofessionele Organisatie voor Citrusteelt (Intercitrus) zegt dat de Europese Unie geloofwaardigheid verliest door haar passief optreden tegenover de problemen van voedselveiligheid met de import van Turks citrus.

Van januari tot en met 27 oktober waren er voor de import van Turks citrus 181 meldingen van het overschrijden van de maximale residulimiet (MRL) van gewasbeschermingsmiddelen of van de aanwezigheid van in de EU niet toegelaten substanties. Dat is 16,4 keer meer dan in heel 2019 (11) en meer dan dubbel zoveel als in 2020 (75).

Turkije en Egypte zijn goed voor 90,4% van de waarschuwingen van de Europese voedselwaakhond RASSF omtrent citrus in bovengenoemde periode (226 van de 250). Het meest voorkomende probleem stelt zich met de groep insecticiden van de chloorpyrifos-familie. Tot 66% van de waarschuwingen heeft betrekking op partijen waarin de aanwezigheid van methyl-chloorpyrifos, chloorpyrifos of chloorpyrifos-ethyl, stoffen die in de EU verboden zijn, werd vastgesteld.

"De eerste reactie van de Europese Commissie op de herhaaldelijke problemen met Turks citrus vond plaats in mei 2020, toen mandarijnen en sinaasappelen werden beschouwd als 'risicoproducten'. Sindsdien moesten bij de grensovergangen respectievelijk 10% en 5% van de geïmporteerde partijen worden gecontroleerd. Deze week heeft de Commissie, gezien de omvang van het probleem, besloten dit percentage te verhogen naar 20% voor mandarijnen, sinaasappelen en nu ook Turkse citroenen. Toch blijft Intercitrus van mening dat dit percentage nog steeds erg laag is. De resterende 80%, het gedeelte dat niet wordt gecontroleerd, wordt logischerwijs op dezelfde manier geproduceerd en bevat proportioneel dezelfde hoeveelheid residuen, wat een bedreiging vormt voor de gezondheid van de Europese consumenten."

"De situatie met Turkije staat in schril contrast met de houding die de grote Europese supermarktketens aan de dag leggen tegenover de Spaanse exporteurs, die veel strengere eisen worden opgelegd op het gebied van residuen. De MRL's liggen tot 70% lager dan de officiële maximale waarden. Er moet ook worden voldaan aan concepten die niet gereguleerd zijn door de EU, zoals het toepassen van een maximale som van MRL's per monster in procenten."

"De EU meet ook met twee maten en gewichten: met programma's als de 'Van boer tot bord'-strategie wil ze de landbouw dwingen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de komende 8 jaar met 50% te verminderen, terwijl ze ondertussen toestaat dat in de EU verboden pesticiden, zoals chloorpyrifos, op haar grondgebied worden geproduceerd en geëxporteerd naar derde landen zoals bijvoorbeeld Turkije", merkt Intercitrus op.