Belgische fruittelers verenigen zich in een Actiegroep Fruittelers

De fruitsector en meer bepaald de perensector gaat door een zware prijscrisis. Dat doet nadenken over het huidig prijsvormingssysteem van de peren en dat brengt fruittelers bijeen. Zo was de eerste bijeenkomst van de nieuwe Actiegroep Fruittelers (7/05/2019) een druk bijgewoonde vergadering in Tongeren door meer dan 150 fruittelers.

Oproep naar eendracht
Mede-initiatiefnemer Nico Rosmeulen opende het woord en verwoordde de behoefte naar een groepering die in de eerste plaats de fruittelers verenigt en een stem geeft in het debat met alle andere actoren in de sector. Hij gaf een duidelijke oproep naar eendracht over alle beroepsorganisaties en coöperaties heen. De Actiegroep heeft als doel om na te denken over en het concretiseren van oplossingen voor de huidige prijsmalaise en het vermijden van dergelijke crisissen voor de toekomst, een gedragen gesprekspartner zijn in de verschillende debatten en het voorstellen van acties naar de overheid. Met de Minister Van den Heuvel is inmiddels al een eerste inleidend en positief gesprek gevoerd op een recente vergadering op Pc-fruit. Daar troffen enkele vertegenwoordigers van de Actiegroep een zeer aandachtig luisterend Minister aan die ruim de tijd nam om naar de opmerkingen van de Actiegroep te luisteren en nam vervolgens ook nog even de geplande bijkomende maatregelen door met de aanwezige fruittelers.

Er werden op de vergadering te Tongeren direct twee concrete voorstellen geopperd : een rooipremie van de overheid om het overaanbod acuut weg te werken en het invoeren van een bijkomend prijssysteem met vaste prijzen voor het komende seizoen.

Dit mogelijk nieuw prijssysteem werd voorgesteld door Dirk Coucke, gedelegeerd bestuurder en marktspecialist van DLV.

Prijssysteem
DLV maakte duidelijk dat dit extra prijssysteem aanvullend is op het bestaande prijssysteem van de klok. Er is een duidelijke behoefte naar meer vaste prijzen doorheen de ganse keten. In een markt met versproducten is een prijssysteem dat alleen drijft op spotprijzen, zoals de klokprijs, misschien niet meer toereikend. De onderhandelingspositie van de producent versterkt indien er kan geboden worden op prijzen in de toekomst, dus een vaste prijs voor een gans seizoen, zodat de teler zich op voorhand voor een gedeelte van zijn productie kan indekken. Op basis van transparante marktinformatie kan een dergelijk systeem worden opgezet en kan de klok ook in dat systeem perfect haar belangrijke rol blijven vervullen als prijsindex en als handelsprijs van het moment. De reeds beschikbare maar ook nieuw te vergaren marktinformatie moet tevens gepubliceerd worden zodat de fruittelers een beter zicht krijgen op de vraag en het aanbod op elk moment, ondoordachte groei kan vermeden worden en gerichte acties kunnen ondernomen worden met meer kennis van zaken. Zo kan er gewerkt worden aan een moderner marktsysteem in de fruitsector die steunt op twee pijlers : de spotmarkt met de huidige klok als referentie en de voorwaartse markt die meer vooruit denkt en onderhandeling mogelijk maakt op basis van transparante marktinformatie.

De Actiegroep roept de Veilingen en handel op om dringend mee na te denken over dergelijke nieuwe prijsmechanismen en het opzetten van een systeem van transparante marktinformatie.


De figuur geeft de gewogen gemiddelde prijs weer van de peren van de laatste 4 seizoenen in relatie tot de aanwezige stock. Dat overaanbod leidt tot lage prijzen kon op voorhand reeds voorspeld en ook vermeden worden op basis van meer transparantie en overleg.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven