Toch ook compensatie voor bulkhandel aardappelen

De compensatieregeling voor fritesaardappelen geldt nu ook voor de afzet van aardappelen via de groothandel in bulkverpakking. De aanpassing is doorgevoerd op verzoek van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). Op de website van RVO is bij de voorwaarden voor de regeling aan de levering via groothandel tussenhaakjes 'in kleinverpakking' toegevoegd. Klik hier voor het hele artikel op Nieuwe Oogst.nl 

Verschillende aardappeltelers ontvangen momenteel voorstellen van hun verwerkers om de problemen met de levering van aardappelen op te lossen. In een weblog op de site van accon avm waarschuwde juridisch adviseur Colette Cohen eerder de telers om hiermee de compensaite van de RVO op spel te zetten.

Uitgangspunten
De vraag is nu dus of u de compensatie van de RVO op het spel zet als u meewerkt aan het voorstel. Hierbij zijn in elk geval de volgende punten van belang:

  • De totale vergoeding voor u als teler mag nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke prijs.
  • De regeling is op zichzelf geen juridische grond om het bestaande contract te beëindigen of als ontbonden te beschouwen. Dat blijft een zaak tussen teler en verwerker.
  • Alleen afzet buiten frites, koelvers en tafelaardappelen in kleinverpakking komt in aanmerking voor compensatie.


"In de voorstellen stelt de verwerkende industrie dus een wijziging voor van de oorspronkelijke afspraken tussen u en uw verwerker. Maar de compensatieregeling is juist gebaseerd op die oorspronkelijke afspraken. Zeg dus nooit zomaar ‘ja’!"

Ook VTA Nederland maakt zich zorgen om oneigenlijk gebruik van de compensatieregeling fritesaardappelen

De compensatieregeling is in principe bedoeld voor de vrije fritesaardappelen die nog niet waren verkocht. Op basis van een inschatting ging dit om 1 miljoen ton. Wanneer contracten zouden worden ontbonden om deze aardappelen ook voor de regeling in aanmerking te laten komen blijft er waarschijnlijk een aanmerkelijk groter volume aardappelen over. Een individuele teler zou op basis van de regeling maximaal 6 cent per kilogram bijbetaald krijgen. Dit is ongeveer berekend op de 50 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor de regeling. Wanneer de regeling overschreven wordt, dan wordt een vergoeding uitgekeerd naar rato. Dit betekent ongetwijfeld dat de vergoeding voor de individuele teler met onverkoopbare aardappelen omlaag gaat.

Ontbinden van contracten niet zonder risico
Dat telers door een misleidend advies van verwerkers straks tussen wal en schip vallen is eveneens een aandachtspunt vanuit VTA. Aardappeltelers krijgen van juridische adviseurs overigens het advies om uiterst voorzichtig om te gaan met ontbinden van contracten. Door een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor een lagere prijs, hopen ze in aanmerking te komen voor de compensatieregeling. Dit kan echter wel eens compleet verkeerd uitpakken. Door willens en wetens een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor een lagere prijs, lopen ze het risico dat ze juist geen gebruik mee kunnen maken van de compensatieregeling. Het is voor VTA de vraag of hier door gedupeerde teler en verwerker niet kunstmatig voorwaarden worden gecreëerd om voor de regeling in aanmerking te komen en op die manier een voordeel wordt genoten dat niet in overeenstemming is met de doelstelling van de regeling (zie ook Hoofdstuk 4, artikel 12d van de wettekst).

Imagoschade sector
Los van de hoogte van de vergoeding voor de individuele teler maakt VTA zich zorgen om de imagoschade voor de sector die het oneigenlijke gebruik van de regeling mogelijk tot gevolg heeft.

Bron: Accon AVM / VTA Nederland

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven