Nieuwe NFO-voorzitter Michiel Gerritsen:

“De fruitteelt is relatief goed door de crisis gekomen”

Tholen – Tijdens de jaarvergadering van de NFO afgelopen vrijdag heeft Johan van Haarlem de voorzittershamer overgedragen aan Michiel Gerritsen. Na vijftien jaar voorzitterschap legde Johan van Haarlem zijn functie neer. De nieuwe voorzitter Michiel Gerritsen signaleert enkele ontwikkelingen en sprak de bezoekers van de vergadering toe over de terreinen waarop de NFO haar aandacht richt. Oud-minister van financiën Jan Kees de Jager sprak over innovaties en aan het eind van de middag werd de 'Toffe Peer' uitgereikt.


Siep Koning opent de bijeenkomst.

Michiel Gerritsen begon met enige cijfers over de sector. De fruitteelt bestaat uit ongeveer 2000 bedrijven die appelen, peren, steenfruit en kleinfruit telen. Het totale areaal is ongeveer 20.000 hectare en jaarlijks is de fruitteelt goed voor 400 miljoen euro. Ten slotte zijn tussen de 15.000 en 25.000 mensen actief binnen de sector. "De fruitteelt is relatief goed door de crisis gekomen," concludeert Michiel Gerritsen.


De jaarvergadering werd goed bezocht.
 
Schaalvergroting, specialisatie en verbreding
De schaalvergroting is de afgelopen jaren doorgezet; hoewel het areaal ongeveer even groot is als tien jaar geleden, is het aantal bedrijven gedaald. Daarnaast is de peren productie fors gestegen. Er worden zelfs meer peren dan appelen geteeld. Het areaal peren is ongeveer 8500 hectare, terwijl appelen op 8000 hectare geteeld wordt. Ook ziet Michel dat bedrijven kiezen voor specialisatie of verbreding. Waar sommige telers zich vergaand specialiseren en van bijvoorbeeld rode bessenteelt de kernactiviteit maakt, verbreden andere telers hun activiteiten door bijvoorbeeld een landwinkel te openen.


Nieuwe voorzitter Michiel Gerritsen spreekt in zijn jaarrede over de uitdagingen in de sector.

Piekarbeid duur betaalt
Dan de toekomst. De hoofdthema's waar de NFO zich op richt zijn: plantgezondheid, arbeid, markt en financiële en administratieve lastenverlichting. Michiel Gerritsen beschreef een aantal actuele onderwerpen binnen de sector. In de eerste plaats de veranderingen rond de piekarbeid. Mede door de inspanningen van de NFO zijn de regels beperkt aangescherpt. Ook is het NFO in gesprek met verschillende partijen om de afdracht van de WW-premie voor piekarbeid te veranderen. Uit onderzoek van het CBS bleek dat voor piekarbeid veel WW-premie wordt betaald, maar dat er geen gebruik van gemaakt wordt.


Aandachtig luisteren de het publiek naar de Michiel Gerritsen.

Verhoging assurantiebelasting

Een ander actueel onderwerp is de verhoging van de assurantiebelasting. "Dat raakt de fruitteelt hard," vertelt Michiel Gerritsen. De premie voor een verzekering tegen grote weersinvloeden is een percentage van de opbrengst, een verhoging van de belasting kost de sector daardoor veel geld. Michiel Gerritsen ziet verschillende mogelijkheden om deze kostenverhoging te verlichten.


De bezoekers luisteren naar de jaarrede.

Een ander belangrijk onderwerp is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de regels die Nederland en de EU hiervoor opstellen. Inzet van de NFO is om de EU-regels te volgen, maar niet op nationaal niveau strengere regels in te stellen. "Dat is nadelig voor onze concurrentiepositie, dit moeten we Europees aanpakken."Nieuwe markten
En ten slotte wees Michiel op het belang van export en het betreden van nieuwe markten. Zeker nu de productie van Conference peren is gestegen, is export belangrijk, aldus Michiel. Nieuwe markten liggen in Noord- en Zuid-Amerika, vooral Brazilië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Vietnam.

Om de kwaliteit te waarborgen wil het NFO de rasspecificaties die zijn opgesteld voor de Elstar uitbreiden naar andere rassen. De afgelopen jaren zijn deze specificaties ingesteld en gemonitord, met een positief resultaat. "Van 60% zijn we gegroeid naar 70 tot 80% van de appelen die aan de norm voldoet. We streven nu naar 90%."


Oud-minister van financiën Jan Kees de Jager overhandigt de 'Toffe Peer' aan Henk Stigter van de NVWA.

'Toffe Peer' voor ministerie EZ en NVWA
Voor de inzet van het Ministerie van Economische Zaken en de NVWA om toegang te krijgen tot de Chinese markt kregen deze organisaties de Toffe Peer uitgereikt. De prijs werd voor de derde keer uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich heeft ingezet voor de appelen- en perensector. Na 6,5 jaar is het gelukt om toestemming te krijgen voor de export van Conference peren. De oogst van 2014 is de eerste oogst die naar China verscheept mag worden. Henk Stigter van de NVWA kreeg de prijs overhandigd door oud-minister van financiën Jan Kees de Jager.


Johan van Haarlem luistert naar de jaarrede van de nieuwe voorzitter en houdt een dankwoord.

Na een dankwoord van Johan van Haarlem, die tevens benoemd werd tot erevoorzitter, volgde een afscheidsreceptie voor de scheidend voorzitter.

Jan Kees de Jager ging in gesprek met het publiek over innovaties die de sector vooruit kunnen helpen, de gevolgen van de crisis en werd hem een stemadvies voor de Europese Parlementsverkiezingen van aanstaande donderdag gevraagd. Een uitgebreid verslag hierover volgt morgen.


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven