Meer aandacht en budget gevraagd voor onderzoek en innovatie in bio-sector

Een nationale ambitie is nodig voor de groei van het biologisch landbouwareaal en marktaandeel van biologische voeding. Dat stellen Bionext, Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut, Bio Academy, CLM en Delphy in een manifest. 

De organisaties pleiten voor meer budget voor onderzoek en innovatie in de biologische sector. In hun manifest geven ze concrete handvatten om de Europese ambities op het gebied van onderzoek en innovatie door te vertalen naar Nederland. 

Op 24 maart jongstleden presenteerde de Europese Commissie haar Organic Action Plan 2021 -2027. Dit plan is een uitwerking van de ‘Farm to Fork’ strategie welke in 2020 gepresenteerd is door de EU, met daarin een ferme ambitie om de biologische landbouw in Europa te laten groeien naar gemiddeld 25% biologisch areaal. Dit Organic Action Plan biedt een concreet plan voor de verschillende lidstaten hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan deze ambities van de EU.

Een van de onderdelen van dit Action Plan is gericht op meer kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het gebied van biologische landbouw en voeding. Zo wil de Europese Commissie het aandeel van onderzoek en innovatie (O&I) vergroten en ten minste 30% van de totale Europese begroting voor onderzoeks- en innovatieacties (t.b.v. landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden) specifiek inzetten voor de biologische sector.

Nederland nu aan zet
Een dergelijke voorzet van de Europese Commissie kan alleen effect hebben als de handschoen door de nationale overheden wordt opgepakt. Nationale programma’s voor onderzoek voor de biologische sector kunnen alleen verbonden worden als die er zijn. En deelname in veel van de Europese programma’s die de Europese Commissie aanbiedt is op basis van nationale cofinanciering. Daarnaast, om ontwikkelde kennis op vele erven te laten landen, is het volgens de zes partijen essentieel dat kennisontwikkeling en kennisverspreiding hand in hand gaan.

Bionext, Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut, Bio Academy, CLM en Delphy pleiten daarom voor de volgende concrete acties voor Nederland:

  • Een nationale ambitie voor groei van het biologisch landbouwareaal en marktaandeel van biologische voeding.
  • Een nationale onderzoeks-agenda voor onderzoek ten behoeve van de biologische landbouw en voeding gebaseerd op het oplossen van sectorale knelpunten.
  • Een geoormerkt onderzoeksbudget specifiek voor de biologische sector dat los staat van het topsectoren beleid. Dit onderzoeksbudget is toegankelijk en financieel kostendekkend voor zowel universitair als praktijkonderzoek van TO2 en andere onafhankelijke (onderzoeks-) organisaties.
  • De ondertekenaars van dit manifest nadrukkelijk betrekken bij het opstellen van de sectorale onderzoeks-agenda.
  • Het organiseren van actieve kennisuitwisseling tussen de onderzoeks-agenda voor de biologische landbouw en de onderzoeks-agenda voor de (verduurzaming van de) gangbare landbouw.
  • Faciliteren van de koppeling tussen onderzoek, advies en de praktijk.
  • Ondersteunen van de coördinatie van een dergelijk programma over biologische landbouw en voeding
  • Doorontwikkeling van de Biokennisbank als centrale hub voor praktijkkennis over de biologische landbouw en voeding
  • Een nauwe verbinding, samenwerking en uitwisseling van dit onderzoek met de reguliere landbouw zodat er een intensieve kruisbestuiving en ontwikkeling kan ontstaan.

Bron: Bionext


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven