Vergeleken met andere perenrassen is Crown goed ingeburgerd in Zuidoost-Azië met een relatief hoge marktacceptatie. Over het algemeen is het een ras dat geschikt is voor massaconsumptie en dat wordt geaccepteerd door zowel lagere, midden- als hogere inkomensgroepen, wat resulteert in een aanzienlijke afzet. Verschillende consumentengroepen stellen echter uiteenlopende eisen aan de kwaliteit en de grootte van de producten, wat betekent dat de exporteurs de behoeften van de klant op het gebied van kwaliteit en kosten en prijzen op de juiste manier moeten afstemmen om aan de verschillende consumentengroepen tegemoet te komen. Er is één nieuwe perenras dat het wel heel goed doet als exportproduct.

Door de extreme weersomstandigheden in de loop van het jaar is de productie van Chinese peren dit jaar aanzienlijk gedaald, wat onvermijdelijk heeft geleid tot hogere exportprijzen. Over het geheel genomen is de prijs dit jaar 1,4-2 keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar, afhankelijk van de kwaliteit. "Onze peren zijn voornamelijk bestemd voor de export, waarbij een klein deel op de lokale markt wordt afgezet. De meeste van onze producten worden op de markt gebracht onder ons eigen merk W&F," zegt Wang Feng van Jinan Haoyuan Agricultural Products.

"Voor zover het overzeese markten betreft, worden onze peren voornamelijk geëxporteerd naar Zuidoost-Aziatische landen, en sommige worden geëxporteerd naar Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Qiuyue is het meest populaire nieuwe ras dit jaar, die we exporteren. Het is een smakelijke peer die er goed uitziet, de peer is hoog in suikergehalte met een brix boven de 13 graden. Qiuyue is een sappige peer, wat goed matcht met de voorkeur van onze Zuidoost-Aziatische consumenten. Hoewel de verkoopprijs vrij hoog is, vliegen ze uit de schappen."

"Voor de Zuidoost-Aziatische markt kunnen onze doelgroepklanten grofweg in twee categorieën worden verdeeld. De eerste groept bestaat uit detailhandelaren van merkproducten die zich richten op midden- en hogere inkomensgroepen. De consumenten in deze groep hebben een hogere koopkracht, stellen specifieke eisen aan de kwaliteit van het product en hebben een voorkeur voor bepaalde merken. Met jarenlange merkloyaliteitsprogramma's zijn de prijzen weliswaar gestegen, maar deze klanten blijven ze accepteren en de totale verkoopcijfers zijn nauwelijks beïnvloed door de prijsstijgingen. Dit is ook onze belangrijkste doelgroep."

"De tweede categorie zijn de detailhandelaren van algemene goederen die zich richten op gewone of lagere inkomensgroepen. Deze groepen zijn prijsgevoeliger, de prijsstijgingen hebben in deze groep wel zijn effect gehad, want de import is voor deze groep afgenomen," besluit Wang Feng.

Voor meer informatie:
Wang Feng
Jinan Haoyuan Agricultural Products Co., Ltd.
+86 531 8793 9199
info@wf-freshfruit.com
www.wf-freshfruit.com