Belgisch hardfruitareaal stabiel

Jaarlijks komt het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid samen met het verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) en Boerenbond om een oogstraming te maken van het Belgisch hardfruit. De ramingen worden gebaseerd op een enquête, gehouden bij 200 fruitteeltbedrijven, verdeeld over alle Belgische provincies. Deze resultaten vormen mee de basis voor de Europese oogstramingen die vandaag voorgesteld worden op het internationale congres Prognosfruit in Warschau (Polen).

Op basis van de enquête afgenomen begin juli wordt de Belgische perenoogst momenteel geraamd op 317,5 miljoen kg, een stijging van 2% ten opzichte van 2017. Dit was echter geen topjaar voor de peren. Ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde resulteert deze prognose in een daling van 6%. De gevolgen van de extreme droogte van de voorbije weken zijn hierin reeds verrekend. Indien de droogte nog aanhoudt tot de pluk, die de tweede helft van augustus plaatsvindt, is een verdere bijstelling van de oogstraming voor peren niet uit te sluiten.
 
De Belgische appeloogst wordt momenteel ingeschat op 216,6 miljoen kg, een normalisering ten opzichte van het rampjaar 2017 en een daling met 5% ten opzichte van het meerjarig gemiddelde. Voor appel werd er nog geen bijstelling uitgevoerd. De appelpluk start immers enkele weken later. Indien er nog voldoende neerslag valt, kan dit leiden tot een enigszins normale appelmaat. Anderzijds heeft het zonnige weer een positief effect op het suikergehalte van de vruchten, hetgeen leidt tot uiterst smaakvolle appelen en peren.

Het totale hardfruitareaal in België (16169 ha) blijft stabiel ten opzichte van 2017, de reconversie van de sector naar peer (10.184 ha, 63% van het areaal) zet zich nog steeds verder.
 
Algemeen beschouwd waren de teeltomstandigheden voor appel in Europa goed. Een milde winter en de afwezigheid van noemenswaardige vorstschade zullen resulteren in een goede appeloogst van 12,6 miljoen ton. Zeker in Polen, de grootste appelproducent van Europa wordt een recordoogst verwacht van 4,5 miljoen ton. Ook andere grote appel producerende landen zoals Frankrijk en Italië verwachten een goede oogst. 

Voor de peren wordt een oogst van 2,3 miljoen ton verwacht. Dit is een eerder normale oogst. Aangezien België en Nederland de belangrijkste producenten zijn van Conference peren en beiden getroffen werden door extreem zomerweer, valt het niet uit te sluiten dat de cijfers voor de perenoogst nog bijgesteld dienen te worden. 

Voor de rest van Europa bleef de impact van de uitzonderlijke zomer op de teelt van hardfruit beperkt.
 
Sector in zwaar weer
De Belgische hardfruitsector hoopt op een goede prijsvorming voor het nieuwe seizoen. Dit is noodzakelijk om de leefbaarheid van onze bedrijven te garanderen. Ze worden immers voor het derde jaar op rij geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Het sinds 2014 geldende verbod tot export naar Rusland weegt daarenboven nog steeds op de sector. Bovendien bestaat er onzekerheid over de mogelijke gevolgen van de Brexit. Ondanks de moeilijke situatie wordt verder ingezet op modernisering en vernieuwing om een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig product te kunnen beleveren aan de Belgische markt en ver daarbuiten. Er wordt namelijk verder ingezet op de opening en uitbouw van nieuwe markten wereldwijd.

Publicatiedatum:


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven