Zuid-Amerikaans land verliest positie op wereldmarkt

Argentijnse druiven eindigen steeds vaker als rozijnen

Tholen - De Argentijnse druiventelers zien hun concurrentiepositie op de wereldmarkt steeds verder afbrokkelen. Daar zijn verschillende oorzaken voor, maar het gevolg is eenduidig. Een dalende export van druiven in de afgelopen jaren en telers die de plantages verkopen of de productie verwerken tot rozijnen en druivensap. De ramingen voor het komende jaar spreken over een groei in volume, maar daar wordt direct de kanttekening bij gemaakt dat slecht weer invloed zal hebben op de kwaliteit.

De druivenoogst wordt geraamd op een stijging van bijna 13 procent, waarmee het volume uitkomt op 45.000 ton. Een jaar eerder stond dat volume nog op 40.000 ton. De regen heeft wel gevolgen voor de kwaliteit, maar niet voor het volume. De cijfers zijn gedaald ten opzichte van het historische volume van 100.000 ton. Ook vorig jaar viel de oogst lager uit en werden de ramingen naar beneden bijgesteld. Oorzaak ligt in de vorst in november 2016 en de ongunstige economische omstandigheden, waardoor telers de druiven niet als versproduct op de markt brengen, maar als rozijnen of druivensap. Andere kiezen er voor de handdoek in de ring te gooien.
In 2016 kwam de oogst uit op 60.000 ton, maar de productie kwam veel lager uit doordat grote volumes in gedroogde vorm op de markt werden gebracht. Dat was ook het gevolg van de moeilijke concurrentiepositie van het land en de sterke concurrentie uit andere productielanden en de fytosanitaire restricties van Brazilië.Weinig lucratief, weinig investeringsruimte
Zo'n 90 procent van de druiventeelt is te vinden in de provincie San Juan. Het areaal blijft stabiel op een 8.000 hectare. Het areaal daalt geleidelijk door een gebrek aan economische middelen voor de telers om de plantages te onderhouden, zoals het krenten. Steeds grotere delen van het areaal worden ingezet voor de productie van rozijnen. Vooral de Flame Seedless wordt hiervoor ingezet. Andere activiteiten zijn wijnbouw en druivensapproductie waarmee de telers proberen om geld te verdienen. Deze omschakeling was vooral te zien in 2016, toen de telers na de aanplant van de tafeldruiven ontdekten dat het lucratiever was om de druiven te oogsten als rozijnen of te verwerken tot wijn of sap. Deze trens zette zich in 2017 voort. Volgens schattingen telt de provincie San Juan 3.000 hectare Flame Seedless druiven waarvan meer dan 95 procent verwerkt wordt tot rozijnen. Dat is een schril contrast met het historische gebruik als tafeldruif.

De meest geteelde druivenrassen zijn de Superior Seedless en de Red Globe, waarvan het grootste deel bestemd is voor de export. De rassen Cherry en Moscatel zijn bestemd voor de binnenlandse markt. Tijdens het seizoen 2017/2018 wordt de export geraamd op 4.000 ton, een daling ten opzichte van de 4.400 een jaar eerder. Dat is het gevolg van de slechtere concurrentiepositie van het land op de wereldmarkt. De export is de laatste jaren steeds minder lucratief geworden, waardoor het de telers ontbreekt aan middelen om op de exportmarkten te focussen.

Moeizame positie wereldmarkt
Voor het marktjaar 2016/2017 zijn de ramingen met 45 procent naar beneden bijgesteld. De oogst viel uiteindelijk lager uit dan verwacht. De export blijft onder het historisch gemiddelde, aangezien telers minder concurrerend worden op de internationale markt. In 2016 kwam de export uit op 10.900 ton. Dat seizoen kromp de export naar de traditionele markten EU en Rusland met respectievelijk 50 en 30 procent.

De teelt van druiven staat momenteel onder druk doordat niet alleen kleine telers, maar ook grote ondernemingen de teelt de rug toekeren. De teruglopende concurrentiepositie op de wereldmarkt is de belangrijkst oorzaak. Kleine en middelgrote bedrijven die wel druiven blijven telen, zetten product dat niet geschikt is voor de export steeds vaker af naar de rozijnenindustrie of de binnenlandse markt.

In augustus van dit jaar tekenden Argentinië en China een overeenkomst om een protocol op te stellen voor de druivenexport. Volgens de sector is er, naast de moeilijke situatie in de markt met betrekking tot de concurrentiepositie van de sector, onvoldoende kwaliteit aanwezig om de druiven aan de Chinese markt te kunnen leveren. In 2013 stelde Brazilië de norm dat druiven een behandeling met methyl bromide (MB) moeten ondergaan. Die behandeling is in Argentinië ongebruikelijk omdat het effect heeft op de kwaliteit. De Argentijnse export naar Brazilië daalde met 35 procent. Brazilië houdt vast aan de gestelde norm. Daarnaast zien de Argentijnse exporteurs dat de eisen van importmarkten steeds hoger komen te liggen doordat ook Peru, Chili en Zuid-Afrika meer druiven exporteren.

klik hier om het rapport van USDA te lezen.

Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven