Historische cijfers: Brutomarge €47,5 mln; Nettoresultaat €9,2 mln; Dividend €7,50

Recordjaar voor HZPC en certificaathouders

HZPC Holland bv, wereldleider in aardappelveredeling, maakt bekend dat tijdens de aandeelhoudersvergadering van 9 oktober jl. het dividend op HZPC-certificaten is vastgesteld op €7,50. HZPC keert daarmee over boekjaar 2013/14 het hoogste dividend in zijn bestaansgeschiedenis uit. HZPC realiseerde eveneens een historisch hoge brutomarge (€47,5 mln) en een dito nettoresultaat (€9,2 mln). HZPC Holland is in zijn doelstelling geslaagd om certificaathouders een goed rendement te bieden en telers een goede, concurrerende prijs te betalen.

Een schommelende geconsolideerde netto-omzet, is eigen aan de branche. Deze lag met €272,9 mln. iets lager dan de €280,0 mln. over het boekjaar 2012/13. Dit was het gevolg van een daling in de omzet in consumptieaardappelen, waarbij de omzet in pootaardappelen nog wel een gestage stijging liet zien.

Het hoge nettoresultaat in boekjaar 2013/14 realiseerde HZPC onder andere dankzij bijzondere baten. HZPC profiteerde over 2013/14 van een eenmalige bate als gevolg van een iets lagere belastingdruk over de laatste jaren. Daarnaast heeft HZPC verleden jaar een grote voorziening genomen op een debiteur. HZPC heeft afspraken gemaakt met een partij die deze vordering heeft overgenomen. Die hebben een bijzondere bate en een positief netto effect op het resultaat van HZPC opgeleverd van ruim €1,0 mln.Dividendrendement

Op 9 oktober jl. hebben de Raad van Commissarissen en de aandeelhouder, dit is de Vereniging HZPC, de jaarrekening vastgesteld en een bedrag van €5,9 mln. beschikbaar gesteld voor dividend. Dit resulteert in een uitkering van €7,50 per certificaat van aandeel. De huidige notering van het certificaat is €93,50 (tegen € 77,90 een jaar geleden), waardoor het dividendrendement uitkomt op 8 procent.

HZPC-directeur Gerard Backx is tevreden met het resultaat: "HZPC heeft zich de laatste jaren goed ontwikkeld, waarbij het verhandelde tonnage aan pootaardappelen is gegroeid en de gerealiseerde brutomarge is meegegroeid. De kostenstijging ligt in lijn met het besluit om HZPC meer te laten investeren in onderzoek en marketing. In de landen waar HZPC pootaardappelen produceert, heeft het zijn telers over Oogst 2013 een goede, concurrerende prijs kunnen betalen. Het is de doelstelling van HZPC om enerzijds een goed rendement voor de certificaathouders te realiseren en anderzijds de HZPC-aardappeltelers een goede, concurrerende prijs te betalen. Daarin is HZPC in boekjaar 2013/14 uitstekend geslaagd."

Backx verwacht dat HZPC over het komende jaar een lager resultaat zal boeken. Oorzaak zijn de bijzonder lage consumptieaardappelprijzen in de diverse Europese en Amerikaanse afzetmarkten. De uiteindelijke klanten van HZPC kampen hierdoor met een beduidend lagere kasstroom en dit beïnvloedt de verkopen. Dit is een vertrouwd fenomeen en eigen aan de pootaardappelmarkt.

Meer wapenfeiten boekjaar 2013/2014

  • De verdere stijging van de brutomarge is een belangrijke indicator dat de gekozen strategie de juiste is.
  • Het balanstotaal van HZPC is mede als gevolg van een hoger telersdeposito gestegen, doordat telers meer geld dat ze van HZPC verkrijgen op een dagelijks opvraagbaar deposito laten plaatsen tegen een marktconforme rente.
  • De bijzondere fiscale baten resulteerden in een lagere belastingdruk over het jaar 2013/14. Dit zijn grotendeels eenmalige baten.
  • In Zweden verkoopt HZPC niet meer middels een deelneming, maar via distributeurs. De kosten voor de opheffing van deze deelneming in de tweede helft van 2014 zijn in de cijfers verwerkt.
  • Vanaf het begin van het boekjaar was de Russische markt gesloten voor aardappelen uit de Europese Unie. In het voorjaar van 2014 besloot Rusland om de grens voor pootaardappelen tijdelijk te openen voor een beperkt aantal handelaren. Hierdoor zijn negatieve gevolgen uitgebleven voor betrokken pootgoedtelers en HZPC.
  • Door de onlusten in Oekraïne sinds voorjaar 2014 en de voortdurende onzekere situatie in dat land, en door de devaluatie van hun munt, de grivna, is een deel van de bestellingen bij HZPC geannuleerd. Omdat de Oekraïense markt nog niet sterk is ontwikkeld, laat dat zich nog weinig voelen. HZPC verwacht dat Oekraïne na stabilisering weer een belangrijke economische groeimarkt zal worden.
  • Het Midden-Oosten is een belangrijk afzetgebied voor HZPC. De onstabiele politieke situatie in een aantal gebieden heeft dit jaar niet tot grote afzetbeperkingen geleid. De onzekerheid blijft boven deze markt zweven.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven