Het faillissementsproces van de Spaanse coöperatie Cítrics de Nules gaat richting de liquidatiefase. Het faillissement werd in september vorig jaar uitgesproken vanwege aanzienlijke financiële uitdagingen. Toch zijn er investeerders geïnteresseerd in het verwerven van de activa, en de onderhandelingen daarover gaan door.

Volgens een uitspraak van de handelsrechtbank nummer 1 van Castellón de la Plana, die het proces begeleidt, werd de gemeenschappelijke fase van het faillissement op 8 januari afgesloten, waarmee de liquidatiefase werd ingezet. Deze stap impliceert de mogelijke ontbinding van het bedrijf als dit nog niet het geval is en in ieder geval "het ontslag van de beheerders of liquidatoren", die in alle opzichten zullen worden vervangen door de curator. Bovendien betekent het edict van de rechtbank ook de vervroegde aflossing van de faillissementsvorderingen die zouden zijn uitgesteld en de omzetting in geld "van de vorderingen die bestaan uit andere prestaties".

Het verslag van de curator heeft al de financiële situatie van het bedrijf, zijn activa en passiva geanalyseerd. De lijst met eisers die in de gerechtelijke documenten zijn opgenomen, omvat naast een twintigtal bedrijven en particulieren, ook spelers zoals Banco Santander, Caixabank, Caja Rural San José de Nules (Cajamar), BBVA, en ook de provincie Castellón. Op een gegeven moment werd de schuld geraamd op ongeveer € 21 mln, waarvan het gros aan bankinstellingen zou toebehoren.

Evenzo werd in oktober aangekondigd dat een deel van de 650 leden die de coöperatie had, aan wie de vrijheid werd gegeven om hun fruit te verkopen via andere kanalen, ook als schuldeisers van het bedrijf zouden worden beschouwd, aangezien de inkomsten van het vorige seizoen nog niet waren uitbetaald.

De overgang naar de liquidatiefase sluit echter de mogelijkheid van een overeenkomst met externe investeerders om de activa van de coöperatie te verwerven niet uit. Er is bevestigd dat verschillende bedrijven interesse hebben getoond om de citrusactiviteiten in de faciliteiten van de coöperatie voort te zetten. Er wordt verwacht dat de verkoop van de faciliteiten en andere activa in één lot zal plaatsvinden, waardoor de continuïteit van de operaties wordt vergemakkelijkt.

Bron: castellonplaza.com