De Spaanse vakbonden CC. OO. en UGT-Fica PV hebben aangekondigd dat ze opnieuw samen rond de tafel gaan zitten met de werkgevers, vertegenwoordigd door CGC en Cooperatives Agro-alimentàries, om te onderhandelen over de collectieve arbeidsovereenkomst. De staking van onbepaalde duur die op 13 december inging, is daarmee meteen weer opgeschort.

"Op verzoek van het Directoraat-Generaal Arbeid zijn we opgeroepen voor een vergadering op woensdag om 12:30 uur. Ze vragen ons om de staking op te schorten (niet af te blazen), in afwachting van het resultaat van de onderhandeling", legde het CC. OO. dinsdag uit aan de krant La Vanguardia.

"We hopen dat de bemiddeling van het Directoraat-Generaal het conflict kan deblokkeren en tot een akkoord kan leiden. Zo niet, zullen we de staking hervatten", liet het CC. OO. weten in een verklaring.

De vakbonden vroegen om een verbetering van de arbeidsovereenkomst voor de komende 4 jaar, een loonsverhoging van 9%, zowel voor wie stukloon als per uur betaald krijgt, en de handhaving van de volgorde van oproepingen volgens anciënniteit.

De CGC bestempelt de houding van de vakbonden als "onverantwoordelijk en incoherent"
De CGC beschuldigt de vakbonden er dan weer van met hun eisen "de Valenciaanse citrussector te benadelen" ten opzichte van die van andere Spaanse regio’s. De organisatie bestempelt de houding van de vakbonden tijdens het "korte" onderhandelingsproces als "onverantwoordelijk en incoherent". De onderhandelingen bestonden uit "vier effectieve vergaderingen en 10 uur aan gesprekken", zo gaf de CGC aan.

Bovendien stelt de CGC dat het huidige akkoord voor de Valenciaanse Gemeenschap 23,8% genereuzer blijkt te zijn dan dat voor Tarragona, 26,6% dan dat voor Sevilla en 27,6% dan dat voor Murcia, "op basis van de brutolonen van het huidige akkoord en zonder de verbeteringen die de CGC voor de komende jaren op tafel heeft gelegd in overweging te nemen".

Ook Ava-Asaja, een telersvereniging, uit haar "bezorgdheid" over de staking en zegt "niet te begrijpen" dat "juist in de regio waar de oogstmedewerkers het best worden betaald er de meeste spanning is".

De CGC spreekt verder zijn verbijstering uit over de "koppigheid" waarmee de vakbonden zich verzetten tegen het feit dat vooraf samengestelde werkploegen kunnen worden opgeroepen. "Dat zou betekenen dat operators elke werknemer afzonderlijk zouden moeten oproepen. Een dergelijke manier van werken is inefficiënt en dreigt zelfs conflicten uit te lokken tussen arbeiders van verschillende origine", leggen ze uit bij de CGC.