De World Citrus Organisation (WCO) heeft de jaarlijkse Northern Hemisphere Citrus Forecast voor het komende citrusseizoen (2022-23) vrijgegeven. De Forecast, die tijdens de derde editie van het Global Citrus Congress op 30 november 2022 online werd gepresenteerd, is gebaseerd op gegevens uit Egypte, Griekenland, Israël, Italië, Marokko, Spanje, Tunesië, Turkije en de Verenigde Staten (op basis van USDA-rapporten voor Arizona, Californië, Florida en Texas). Uit de Forecast blijkt dat de citrusoogst dit jaar wordt geraamd op 25.958.275 ton, wat een daling van 13% betekent ten opzichte van het vorige seizoen.

Tijdens het Global Citrus Congress vatte Philippe Binard, secretaris-generaal van de WCO, het resultaat van de Forecast samen: "De marktinzichten die we hebben ontvangen van de landen met de grootste citrusteelt op het noordelijk halfrond suggereren dat de citrusoogst in 2022-23 naar verwachting zal dalen tot 25.958.275 ton. Dit betekent een duidelijke daling van 13% ten opzichte van het vorige seizoen."

Eric Imbert van CIRAD (technisch secretariaat van de WCO) voegde daaraan toe: "De oogst van dit jaar is een van de kleinste van de afgelopen seizoenen, vooral als gevolg van klimaatproblemen in de belangrijkste exportlanden. Maar ondanks de daling van de productie op het noordelijk halfrond blijft de citrusmarkt levendig. Citrus is nog steeds een van de belangrijkste fruitsoorten op de wereldmarkt."


Meer bepaald wordt verwacht dat de productie met 11,79% zal dalen tot een totaal van 13.995.754 ton. Een soortgelijke daling wordt ook verwacht voor de andere categorieën citrus, namelijk grapefruit (-16,88%, voor een totaal van 769.043 ton), mandarijnen (-13,32%, 7.176.116 ton in totaal), en citroen (-15,70% tot 4.017.362 ton). In de Europese Unie zal de citrusproductie in Spanje en Italië naar verwachting met respectievelijk 15,09% en 20,97% dalen, terwijl de WDO voor Griekenland een stijging met 10,83% verwacht. In het zuidelijke deel van het Middellandse Zeegebied zal de productie naar verwachting dalen in Marokko (-33%), Turkije (-27,24%) en Tunesië (-17,12%), terwijl de volumes naar verwachting stabiel zullen blijven in Israël (+0,40%) en zullen stijgen in Egypte (+8,24%). Volgens ramingen van het USDA zal de citrusoogst in de Verenigde Staten met 5,16% dalen ten opzichte van het vorige seizoen.

De WCO doet tweejaarlijkse ramingen voor citrus vóór het seizoen op het noordelijk en zuidelijk halfrond. Alle prognoses worden ondersteund door een proactieve betrokkenheid van de leden bij het verzamelen van de gegevens. Beide prognoses zijn beschikbaar voor alle leden van de WCO als onderdeel van hun lidmaatschap, zodat ze wereldwijd inzicht krijgen in de huidige ontwikkelingen op de citrusmarkt. Dankzij deze kennisuitwisseling kan de sector de categorie citrus beter positioneren op de binnenlandse markten en daarbuiten.

Voor meer informatie:
wco@worldcitrusorganisation.org