In de meeste delen van Marokko is er watertekort. Veel gewassen, waaronder ook Nadorcott mandarijnen, lopen achterstand op in de groei, maar telers blijven vertrouwen hebben in de soliditeit van de sector.

"Dit seizoen zullen de volumes lager zijn dan verwacht vanwege de aanhoudende droogte en de chergui, zo noemen wij de hete en droge wind in Zuid-Marokko. De waterputten volstaan niet voor al onze boomgaarden. Sommige telers zijn erin geslaagd redelijk goede volumes te behouden, maar anderen werden gedwongen om slechts een deel van hun areaal te irrigeren. In bepaalde gevallen is tot twee derde van de boomgaard in overlevingsmodus achtergelaten", zegt Youssef Maaouni, een teler en exporteur van Nadorcott sinaasappelen uit Agafay/Marrakesh.

De situatie heeft gevolgen voor alle regio's van het land, maar vooral voor de streek rond Marrakech, waar de beste Nadorcotts in Marokko worden geteeld. Ook het boren van putten heeft nadelen. "Ik heb er geen probleem mee gehad, maar bij sommige van mijn collega's is het zoutgehalte te hoog van het water uit de putten", zegt Maaouni.

Er zijn niet alleen problemen in de watervoorziening, ook de teeltkosten zijn enorm gestegen. "De prijs van kunstmest is dit jaar bijvoorbeeld gestegen van € 0,27 naar € 1,62 per kg. De vrachtprijzen zijn de afgelopen maanden gedaald, maar zijn nog helemaal niet teruggekeerd naar het niveau van voor de pandemie. Dit zou zich kunnen vertalen in een hogere verkoopprijs. De komende dagen zullen we daar meer zicht op krijgen", legt Maaouni uit.

De Marokkaanse teelt ondervindt hevige concurrentie uit Egypte. "De geografische ligging dicht bij Rusland is een voordeel voor Egyptische telers, maar daarnaast wordt ook het transport gesubsidieerd door de Egyptische overheid en is water er bijna gratis. We zouden dus kunnen stellen dat we te maken hebben met oneerlijke concurrentie", zegt Maaouni. De andere concurrent van Marokko, Spanje, wordt geconfronteerd met een periode van droogte en soortgelijke problemen als Marokko.

Ondanks het sombere beeld dit seizoen blijft Maaouni - die al bestellingen heeft ontvangen voor zijn gehele productie - vol vertrouwen: "De Nadorcott sector in Marokko blijft solide. We hebben een buitengewone kwaliteit, dankzij veel zonne-uren. De opbrengst van Marokkaanse Nadorcotts is optimaal en kan oplopen tot 60-100 ton per hectare."

"De kwaliteit van de Nadorcotts hangt af van het technische niveau van de telers, met name hun keuze van onderstammen. Van alle regio's is Agafay het beste teeltgebied. Het is ook de bakermat van dit ras. De Marokkaanse Nadorcott is wereldwijd echt een succes", besluit Maaouni. 

Voor meer informatie:
Youssef Maaouni
Domaines Maaouni
Tel: +212 661231934 (Marokko)
youssefmaaouni@gmail.com