Telers leren zelf hun risico-analyse op te maken

Vijftig telers woonden bij Coöperatie Hoogstraten de voorjaarssessie van IDEWE bij waarin Jolien Rombouts en Stefan Van Rooy van IDEWE de methodiek om risicoanalyses uit te voeren uit de doeken deed. “Uit het steeds toenemend succes van deze infomomenten blijkt dat we een leemte vullen die de veiligheid op land- en tuinbouw-bedrijven ten goede zullen komen.”

Het idee van de groepssessies ontstond nadat verschillende kleine telers in 2020 een waarschuwing kregen van de inspecteurs van de FOD-Economie en de FOD-WASO. Die hadden inbreuken vastgesteld op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

“In een eerste fase hebben we individuele bedrijven geholpen om de inbreuken weg te werken”, vertelt preventieadviseur Stefan Van Rooy.  “Aan de basis lag een gebrek aan kennis die niet tot één bedrijf terug te brengen was. Daarom hebben we met de groenten- en fruitveiling Coöperatie Hoogstraten, waar al die telers geregeld over de vloer komen, een overeenkomst gesloten om tweemaal per jaar een laagdrempelige infosessie te houden om telkens één welzijnsthema grondig te kunnen behandelen.” 

Methodologie
De aard van de inbreuken die de inspectie had vastgesteld had geen verband met de teelt waarin de bedrijven gespecialiseerd zijn. 
“Ongeacht of ze aardbeien, rode bessen, pepers, paprika’s of tomaten in hun serres hebben staan, stelden we vast dat ze moeite hadden om hun risico’s goed in kaart te brengen. Dus hebben we ons in maart bijgevolg geconcentreerd op de manier waarop een risicoanalyse opgesteld kan worden aan de hand van de SARIER-methode. Door de grote interesse hebben we twee avondsessies georganiseerd, waarop in totaal een vijftigtal telers aanwezig waren. Op het einde was er grote unanimiteit om op dit thema door te gaan in de najaarssessie. Dan willen we echter meer in detail gaan en de aangeleerde methodologie toepassen op basis van de bedrijven van de deelnemers.”
 
Huiswerk
De deelnemers kregen op het einde van de voorjaarsessie dan ook huiswerk mee. “We hebben hen gevraagd om foto’s en video’s te maken van de manier waarop werknemers bij hen aan de slag zijn. Het zal de opmaak van een concrete risicoanalyse tastbaar maken en illustreren waarom bepaalde risico’s in het ene bedrijf zwaarder doorwegen dan in het andere. Soms moeten plukkers daarvoor in de hoogte reiken of door de knieën gaan, terwijl in andere bedrijven de teeltafels op een comfortabele ergonomische hoogte staan opgesteld. Het plan is om de telers op te splitsen op basis van de risico’s die het zwaarst doorwegen, om dan in groep verder na te denken over het belang van de context waarin risico’s voorkomen. Uiteindelijk is het de bedoeling om tot een risicoanalyse te komen die met alle risicoaspecten rekening houdt en voor elk van hen gebruiksklaar is.”

Brand
In de najaarssessie wordt ook het brandrisico van naderbij bekeken.
“Het gebrek aan blusmiddelen en noodplannen was ook een terugkerend probleem tijdens de inspectieronde van 2020. Daarom willen we daar een apart thema van maken. In eerste instantie willen we de wetgeving toelichten om dan nadien concreet aan de slag te kunnen gaan met de opmaak van een intern noodplan, het organiseren van een evacuatieoefening en het gebruik van kleine blusmiddelen.”

Geïnteresseerde telers die nog niet deelnamen aan de infosessies maar hun producten ook verhandelen via Coöperatie Hoogstraten kunnen zich nog steeds aanmelden voor de komende afspraken. Dat kan door een mail te sturen naar de kwaliteitsverantwoordelijke Peter Rombouts van de veiling.

Telers die verbonden zijn aan andere veilingen nemen best contact op met Jolien Rombouts of Stefan Van Rooy. 
jolien.rombouts@idewe.be 
Stefan.VanRooy@idewe.be 

Bron: Idewe


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven