De Zuid-Afrikaanse citrusteeltgebieden Limpopo en Mpumalanga genoten dit voorjaar van milde temperaturen tijdens een "bijna ideaal" fruitteeltseizoen voor alle variëteiten, inclusief de pitloze Valencia’s. De regio's die jarenlang onder het gemiddelde zaten qua regenval, hadden begin vorige maand een aanzienlijke hoeveelheid regen.

De technische dienst van de Zuid-Afrikaanse Citrus Research International geeft evenwel een waarschuwing: "Citrustelers moeten zich bewust zijn van de mogelijk negatieve gevolgen van een te hoge vruchtzetting, waarbij kleinere maten het grootste probleem is.

Daarnaast wordt ook een negatief effect op de conditie van de schil verwacht, wat leidt tot hogere fysiologische aandoeningen zoals rimpels en onvoldoende kleurontwikkeling. De basis van deze negatieve reacties op overmatige vruchtzetting ligt in de toewijzing van voedingsstoffen en koolhydraten aan alle vruchten."

De organisatie vult dit nog aan met: "Een zeer hoge oogst kan ook leiden tot 'normaal/onregelmatig' wisselende cycli voor het volgende seizoen, die moeilijk te controleren zijn." Ze wijzen de telers er in dit verband op dat de economische voordelen van een grotere vrucht kunnen opwegen tegen de voordelen van een grotere oogst.

Een grapefruitteler in Letsitele, een gebied met minder dan gemiddelde regenval in de afgelopen jaren, bevestigt dat hij momenteel zijn fruit aan het uitdunnen is." Te veel fruit per boom vertaalt zich in te veel klein fruit, dus gewasmanipulatie is belangrijk in een ‘op jaar’," zegt de teler.

De telers maken gebruik van snoeien als uitdunningstechniek, vooral bij volwassen bomen, maar ook van chemische verdunning door middel van synthetische hulpmiddelen (groeihormonen) of door handmatig uitdunnen.