Tijdens een bijeenkomst van de werkgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling en modernisering van pistache-verwerkingsstations, heeft Karim Zolfaghari, het hoofd van het Centrum voor Mechanisatie van Ontwikkeling en Landbouwindustrie in Iran, de ambitie van Iran geuit om de export van hoogwaardige pistachenoten naar wereldwijde markten te verhogen.

Zolfaghari benadrukte de leidende positie van Iran in de export van premium pistachenoten wereldwijd. Om dit leiderschap te behouden, benadrukte hij het belang van het verbeteren van sanitaire en kwaliteitsnormen door nauwe samenwerking met relevante autoriteiten, zoals de Plant Protection Organization, de Food and Drug Administration en de Iraanse Nationale Standaardisatie Organisatie.

Hij belichtte dat Iran ongeveer duizend gemechaniseerde en semi-gemechaniseerde pistache verwerkingscentra exploiteert, waarbij 76 terminals voldoen aan hoge normen en onderworpen zijn aan sanitaire controle door de relevante autoriteiten.

Bovendien merkte Zolfaghari op dat het volume van gedroogde pistache-export naar de Europese Unie een tiende vormt van de totale verwerkingscapaciteit van het land, wat wijst op een aanzienlijk groeipotentieel in dit marktsegment.

Bron: trend.az