Hoewel directeur van Perlim Noix Jonathan Rhodes erkent dat de kwaliteit van de Franse walnoten ongeëvenaard is, blijft hij in verschillende opzichten bezorgd over de toekomst van deze herkomst: "Walnoten zijn een van die producten die inspelen op een geglobaliseerde markt. Momenteel bemoeilijken verschillende factoren de afzet van Franse walnoten."

17% stijging van de mondiale walnotenopbrengsten
Sinds enkele jaren is er een nieuwe walnotenteler op de markt: Chili. Hierdoor zijn de mondiale walnotenopbrengsten aanzienlijk toegenomen. "Chili is nu een belangrijke walnotenteler. Omdat dit nog niet zo lang geleden niet het geval was, is de concurrentiedruk voor de Franse walnoten, die toch al veel concurrentie ondervonden, flink toegenomen. Samen met China heeft het land actief deelgenomen aan de stijging met 17% van de mondiale walnotenopbrengsten van dit jaar."

Deze opbrengstenstijging heeft de markt moeilijk kunnen absorberen. "Over het algemeen was de markt al voldoende bevoorraad vóórdat de nieuwe notenopbrengst op het noordelijk halfrond arriveerde en de Verenigde Staten aan het seizoen begonnen. Daarnaast waren er veel voorraden in Californië," vertelt Jonathan Rhodes.

Grotere opbrengsten, maar kleinere koopkracht
Het probleem is dat dit opbrengstenoverschot op gespannen voet staat met een moeizame consumptie. "We weten allemaal dat de economische situatie in Europa ingewikkeld is. Terwijl we in Frankrijk worden beschermd door het energieschild, dat de stijging van de energiekosten 'matigt', kunnen deze kosten in andere Europese landen als Engeland en Spanje, verachtvoudigen, waardoor alle huishoudens onvermijdelijk onder financiële druk komen te staan. Om die reden moeten er op verschillende niveaus, waaronder het voedselniveau, afwegingen worden gemaakt. Aangezien noten geen basisvoedingsproducten zijn, worden deze als een van de eerste producten getroffen door de daling van de koopkracht. Op dit moment is de verkoop van noten naar schatting met 15% gedaald, terwijl de mondiale opbrengsten juist met 17% is gestegen."

Grote Franse opbrengsten met veelal kleine maten
Net als een aantal andere sectoren is ook de walnotensector niet aan de gevolgen van de droogte ontsnapt. Hoewel de kwaliteit van de Franse walnoten dit jaar onberispelijk blijft, zijn de opbrengsten aanzienlijk groter geworden. "De laatste twee jaar bedroeg de Franse opbrengst ongeveer 36.000 ton. Dit jaar is de opbrengst gestegen naar 45.000 ton. In de huidige economische context kunnen we dus 10.000 ton walnoten meer verkopen."

"Het enige nadeel is dat de wereldhandel in noten momenteel is gebaseerd op maten van meer dan 32 mm en dat dit jaar slechts 25% van de Franse walnoten aan dit criterium voldoet. We hebben veel middelgrote of kleine maten, die helaas minder aantrekkelijk worden geacht dan de maten die groter dan 32 mm. Dit maakt de handel nog ingewikkelder."Mondiale prijzen hebben een zeer laag niveau bereikt
In slechts 18 jaar tijd is de mondiale walnotenopbrengst verdrievoudigd en gestegen naar 2,6 mln ton. Omdat de vraag deze trend niet volgt, stijgen de prijzen echter niet mee. "Op dit moment hebben we te maken met zeer lage prijzen. En hoewel sommige klanten gevoelig zijn voor de kwaliteit van onze walnoten, waarvan de maat een integraal onderdeel is, zijn andere klanten alleen geïnteresseerd in de prijs."

Behalve de hierboven genoemde problemen, heeft ook de relatief warme herfst consumenten niet per se aangemoedigd om seizoensproducten te kopen. "We hebben een zeer zachte oktober gehad. Dit gegeven heeft gemaakt dat consumenten eerder salades dan wintergroenten te eten. Daarnaast realiseerden we ons dat grote Europese handelaren er al vanuit waren gegaan dat er dit seizoen minder vraag zou zijn."

"Het probleem is dat een winkel die 30 zakken walnoten heeft verkocht, zal proberen dezelfde marge te krijgen op 10 zakken en dat de telers hiervan de gevolgen draagt en de dupe wordt. Dit jaar is de aan de telers betaalde prijs per kilo, ondanks de drastische stijging van de teeltkosten, aanzienlijk gedaald ten opzichte van die van vorig jaar. Hoewel deze constatering moet worden gerelativeerd in het licht van de toename van de opbrengsten, blijft deze situatie abnormaal. De vraag die dus misschien moet worden gesteld is of de Franse walnootrassen wel nog steeds geschikt zijn voor de handel op mondiaal niveau."

Voor meer informatie:
Jonathan Rhodes
Perlim Noix
19130 Saint-Aulaire, Frankrijk
Tel. : +33 555 25 29 62
Mob.: +33 608 28 74 84
jonathan@perlim.com 
www.perlim.com