Hoewel het moeilijk is om de grootte van de partijen walnoten uit Grenoble die dit jaar zullen worden geoogst, exact te voorspellen, wijst de eerste feedback van de telers erop dat de oogst ten aanzien van de grootte en de kwaliteit vrij uitzonderlijk zal zijn.

"We verwachten een zeer grote oogst, met 30 tot 40% meer volume in vergelijking met een normaal jaar. Bovendien is de kwaliteit van de walnoten uitzonderlijk, als gevolg van de droogte die de druk van plagen en ziekten heeft beperkt en de hoeveelheid afval bij het sorteren van de noten heeft verminderd", aldus Nathalie Gaillard, coördinator van het interprofessioneel comité van de Grenoble Walnut (CING).


©️ginette

BOB 
De BOB, voorheen AOC, werd in 1938 in het leven geroepen om deze grote kwaliteit te verdedigen. De AOC Walnoot van Grenoble was de eerste AOC voor fruit die in Frankrijk werd gecreëerd. "Sindsdien zijn de vereiste specificaties weinig veranderd, iets dat getuigt van de wil om een traditionele knowhow te behouden. Natuurlijk hebben de mechanisatie in de jaren 80 en de technische vooruitgang de telers ontlast en de droogtechnieken verbeterd. Maar in tegenstelling tot andere gewassen blijft de notenteelt in Frankrijk een vrij traditionele familieaangelegenheid. De meeste bedrijven zijn klein en beslaan niet meer dan 5 tot 10 hectare."


©️ginette

Een extensieve teelt die milieuvriendelijk beheer bevordert
Hoewel het op mondiale schaal om een kleine teelt gaat, onderscheidt de Franse walnoot zich van concurrenten dankzij de eerder genoemde unieke kwaliteit die de voorkeur heeft gekregen boven kwantiteit. "De Franse walnotenteelt vertegenwoordigt 40.000 ton, een kleine hoeveelheid in vergelijking met die van de walnotenteelt in de Verenigde Staten die jaarlijks 700.000 ton vertegenwoordigt. Om bij een dergelijke concurrentiedruk te kunnen overleven, zet de walnoot uit Grenoble in op kwaliteit. De uitstekende kwaliteit is het resultaat van de combinatie van een uniek gebied, traditionele knowhow en rustieke rassen.

"In Frankrijk worden 100 bomen per hectare geplant, tegenover 300-400 bomen op dezelfde oppervlakte in de Verenigde Staten. Hoewel de notenbomen in de Verenigde Staten kleiner zijn dan die in Frankrijk, leidt deze grotere dichtheid onvermijdelijk tot een grotere druk van plagen en ziekten en dus tot een frequenter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 30% van de telers van de walnoten uit Grenoble (21% van het areaal) geeft de voorkeur aan een gezondere  biologische manier van telen. Ook alle andere telers willen zo gezond mogelijk telen. Als bewijs hiervan bestaat 90% van de oppervlakte van een boomgaard uit gras dat mechanisch wordt gewied. Over het algemeen wordt alles in het werk gesteld om het aantal chemische behandelingen te beperken en voorrang te kunnen geven aan alternatieve biologische oplossingen."


©️ginette


©️ginette

Een smaakkwaliteit die de fijnproevers weet te overtuigen
"De smaak van de walnoten uit Grenoble is zo bijzonder dankzij de keuze van de rustieke rassen en de keuze van de grond waarop ze volgens traditionele teeltmethoden worden geteeld. Deze combinatie van factoren geven de noten de kenmerkende smaak die dit jaar bijzonder fruitig is. De smaak van de walnoten uit Grenoble is veel uitgesprokener en behoudt een zekere bitterheid die door walnootliefhebbers zeer op prijs wordt gesteld. Amerikaanse rassen als de Lara hebben het voordeel dat ze een grotere opbrengst geven, maar het nadeel dat ze niet de smaak hebben die voor goede traditionele walnoten zo kenmerkend is."

"De walnoot uit Grenoble weet zich dus duidelijk van de Zuid-Amerikaanse en Californische concurrenten te onderscheiden. We hebben onlangs bij ons een grote banketbakker uit Japan ontvangen die al 30 jaar met Grenoble-walnoten werkt. Bij deze gelegenheid lieten we hem een Lara-walnoot uit Amerika proeven, een walnoot waarvan hij de smaak als 'flauw' bestempelde in vergelijking met die van onze walnoten uit Grenoble. We beseffen ook dat sommige buitenlandse klanten uit Duitsland en Italië, behalve naar onze producten met een BOB-certificering, vooral op zoek zijn naar producten die uit de Isère-vallei afkomstig zijn, omdat ze bekend zijn met de knowhow en de kwaliteit van de walnoten uit de regio."

Opbrengsten die stabiel blijven
De afgelopen jaren hebben er ten aanzien van de de opbrengsten van de walnoten uit Grenoble weinig veranderingen plaatsgevonden. De grootte van de opbrengsten blijft relatief stabiel (12.674 ton vorig jaar) en het aantal percelen waarop ze worden geteeld is in 2019 slechts licht gedaald.

"Ik denk dat het laatstgenoemde feit waarschijnlijk te wijten is aan de storm van 2019 die 60.000 bomen heeft vernield. Niet alle bomen zijn toen vervangen en hierdoor is 300 ha verloren is gegaan. We zien ook een daling in het aantal telers door onvoldoende nieuwe installaties en doordat meerdere telers met pensioen zijn gegaan. Over het geheel genomen blijven de opbrengsten wel stabiel."

"Aangezien notenbomen een zeer lange levensduur hebben, worden de boomgaarden niet zo vaak vernieuwd. En ook al kan de productiviteit van een boom na 70-80 jaar afnemen, veel telers hebben in zo'n geval dan liever een wat kleinere opbrengst en houden bomen liever aan die vaak door hun grootouders zijn geplant, dan dat ze ze weghalen."


©️ginette

Een groeiende reputatie
Het CING is in 1968 opgericht met als doel om alle telers van de walnoten uit Grenoble samen te brengen en samen de strategie te bepalen aan de hand waarvan deze walnoot in Frankrijk en in het buitenland extra zal kunnen opvallen. Tegelijkertijd werkt het comité aan het vergroten van de bekendheid van de walnoot uit Grenoble in Frankrijk en de rest van de wereld. Daartoe heeft het comité de afgelopen jaren alle marketing- en communicatieactiviteiten verveelvoudigd.

"We hebben vorig jaar een consumentenonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten bleek dat de walnoot uit Grenoble in tien jaar tijd 10 punten aan bekendheid heeft gewonnen. Dit bewijst dat onze inspanningen op het gebied van promotie hun vruchten hebben afgeworpen en dat de noot steeds bekender wordt. Onlangs heb ik een winkel in onze regio bezocht die maar liefst 8 verschillende soorten walnoten uit Grenoble verkocht. Dit was de eerste keer dat ik zoveel keuze in een winkel zag. We hopen nu dat dit uitgebreide aanbod aan de overeenkomstige vraag zal kunnen voldoen."


©️ginette

Voor meer informatie:
Nathalie Gaillard
CING
coordination@noixdegrenoble.com
www.aoc-noixdegrenoble.com