In het Zuid-Hollandse Bleiswijk, niet ver van Rotterdam, is begin dit jaar [1988] het nieuwe im- en exportbedrijf T. Port Agro Service Center van start gegaan. De oprichting is de vrucht van de samenwerking tussen T. Port in Hamburg, de importeur Lembcke uit Kopenhagen en de heren A. Boon en W. Hagedorn, de partners zien de nieuwe vestiging als een aanloop naar de toekomstige ontwikkelingen in Europa, zowel in het hele importgebeuren als op het gebied van het grootwinkelbedrijf. Het idee voor de oprichting van T. Port ASC wordt door initiatiefnemer en directeur Wolfgang Hagedorn als volgt verwoord:

De heren Boon en Hagendorn hebben de handen vol aan Chileense importuien

"Ons uitgangspunt is dat de Europese handel aan het veranderen is. De import van overzeese agrarische producten gaat zich meer en meer concentreren op Rotterdam. Rotterdam is de enige haven waar de overslag van dit soort importproducten naar Europa nog steeds groeiende is. Dat is onze basis. De andere kant van de medaille is dat volgens ons de EG versnipperd is in kleine en grotere stukken. De toekomst van Europa is echter één grote handelsmarkt, te beginnen in 1992. Wat zie je nu in Europa gebeuren? De grootwinkelbedrijven of -ketens gaan meer en meer samenwerken of zij nemen in andere landen bedrijven over. Ze denken niet meer strikt nationaal, maar meer en meer Europees en handelen daarnaar. Je krijgt dus een steeds grotere concentratie van georganiseerde retailhandel in Europa."

De beide directeuren van T. Port Agro Service Center W. Hagendorn (links) en A. Boon laten zich de Chileense druiven goed smaken

Volgens de heer Hagedorn streven de grootwinkelbedrijven er meer en meer naar om rechtstreeks en direct zaken te doen met de importplaats. "De eigenaar bijvoorbeeld van een supermarktketen in München hoeft voor een bestelling Chileense druiven niet meer per se op de plaatselijke groothandelsmarkt te zijn, hij kan dat tegenwoordig net zo goed in Rotterdam doen. Met de huidige vervoers-mogelijkheden en communicatiemiddelen is dat geen enkel bezwaar meer. Bovendien zal hij door rechtstreeks in Rotterdam te kopen zeker ook voordeliger uit zijn. Hoe korter de afstand producent-consument is, des te gunstiger is dat uiteindelijk ook voor alle partijen."

Volgens de heer Hagedorn is zijn bedrijf zodanig opgezet en georganiseerd dat het de best mogelijke service aan klanten kan verlenen. "De producenten verwachten dat wij hun producten even goed zullen verzorgen en begeleiden als zij dat maandenlang gedaan hebben. De afnemers mogen erop rekenen dat zij de kwaliteit geleverd krijgen die zij mogen verwachten. De service wordt in de toekomst steeds belangrijker en geperfectioneerder. Vanuit deze visie hebben wij de planning van ons bedrijf gemaakt."

Een van de koelcellen van T. Port ASC in Bleiswijk

T. Port Agro Service Center beslaat een oppervlakte van 7300 m2, waarvan 2500 m2 onder koeling. Er kunnen 3000 pallets in koeling worden opgeslagen. Verder zijn 10 aantal dockboards voor het laden en lossen van vrachtauto's voorzien. De goederen worden bij binnenkomst scherp gecontroleerd op hun conditie, maar ook daarna vindt geregelde inspectie plaats. Op de dag van levering worden de waren nogmaals nagekeken om er zeker van te zijn dat ze in goede staat worden afgeleverd. Mededirecteur en oprichter André Boon: "We hebben hier een verkoopstaf die door heel Europa verkoopt. De veilingprijzen zijn daarbij voor ons alleen een graadmeter, ze zijn geen doorslaggevende factor meer in de prijsstelling van de importeurs buiten de veiling om. Het percentage van het marktaandeel van de Rotterdamse citrusveiling is nu duidelijk minder geworden dan tien jaar geleden. Gemiddeld verkopen wij zeker boven de veilingprijs. Wij slaan de schakel tussen veilinghouder en grossier of transitairs vaak over."

T. Port ASC beschikt over verscheidene dockboards.

Terugkomend op het grootwinkelbedrijf zegt de heer Hagedorn: "Wij kunnen directer inspelen op de speciale acties van het grootwinkelbedrijf. Zo'n grootwinkelbedrijf kan tegenwoordig niet meer ad hoc bestellen. Dat heeft al een week of tien dagen van te voren zijn bestelling geprogrammeerd met hun traditionele leveranciers. Daarom hebben wij het grote voordeel van een grote opslag en een voortdurende controle van het product tot aan de levering. We kunnen rustig een of twee weken van te voren een planning maken met een supermarktketen waar dan ook in Europa." Op dit moment is Port ASC sterk bezig met de import uit Zuid-Amerika, vooral uit Chili, Argentinië en Brazilië, van o.m. appelen, peren, druiven, meloenen, kiwi's en uien. De heer Boon: "Wat uien betreft importeren we boven de 100.000 balen Chileense uien. Sinds onze oprichting hebben we verder ongeveer een half miljoen kartons druiven verhandeld. Dagelijks verkopen we tussen de 15.000 en 20.000 kartons fruit. Dat betekent dat we steeds een grote voorraad moeten hebben willen we voor een grote klant interessant zijn. Daarnaast kopen we via de veiling nog bij."

Tot het pakket van Port ASC behoren niet alleen overzeese producten. In het zomerseizoen wordt ook veel gedaan in Europees fruit als aardbeien, nectarines, perziken en citrus uit Spanje en Italië en in het najaar Spaanse groenten, citrus e.d., die buiten dat ook geëxporteerd worden naar o.a. België, Ierland, Duitsland, Scandinavië en Engeland. In de zomermaanden importeren we veel citrusfruit uit o.a. Zuid-Amerika en Californië. Het bedrijf werkt met 20 man personeel waaronder 7 verkopers, die alle Europese talen machtig zijn en een jarenlange ervaring in de AGF-branche hebben.

Bron: Primeur 16 - Jaargang 02 - 6 mei 1988