Voorstel om chemische gewasbeschermingsmiddelen in EU tegen 2030 met 50% te verminderen

De Europese Commissie heeft vorige week woensdag een voorstel gepresenteerd om het gebruik van chemische gewasbeschermings-middelen in de Europese Unie tegen 2030 met 50% te verminderen, wat zich moet vertalen in verschillende doelstellingen per land, afhankelijk van de uitgangssituatie van elke lidstaat.

Om de impact op telers te verminderen – want die zullen zich extra moeten inspannen om zich aan de nieuwe regels aan te passen – stelt Brussel voor dat ze gedurende vijf jaar kunnen genieten van steun die ter beschikking wordt gesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De Europese Commissie presenteerde het initiatief als onderdeel van een pakket voorstellen om de zogenaamde Green Deal te helpen realiseren, waarin ook regels zijn opgenomen om de biodiversiteit in de EU tegen 2050 te herstellen.

"Het voorstel zal bijdragen aan de duurzame constructie van voedselsystemen in overeenstemming met de Europese Green Deal en de "Van boer tot bord"-strategie, terwijl het tegelijkertijd voedselzekerheid garandeert en onze gezondheid beschermt", aldus de Commissie in een verklaring.

De Commissie herinnerde eraan dat wetenschappers en burgers zich steeds meer zorgen maken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de accumulatie van residuen en metabolieten van die chemische middelen in het milieu. De Conferentie over de Toekomst van Europa, waaraan Europeanen uit alle landen deelnamen, riep ook specifiek tot een herziening van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wegens het risico ervan.

De Commissie is van mening dat de huidige regelgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen "te zwak is gebleken en op ongelijke wijze is toegepast".

Daarom denkt de Commissie aan wettelijk bindende doelstellingen op nationaal en EU-niveau om het gebruik van chemische gewas-beschermingsmiddelen, met name de gevaarlijkste middelen, tegen 2030 met 50% te verminderen.

Daarnaast stelt het uitvoerend orgaan nieuwe regels voor die ervoor moeten zorgen dat alle telers en andere professionele gebruikers geïntegreerde gewasbeschermingsstrategieën toepassen.

De maatregelen omvatten ook het verplicht bijhouden van gegevens door telers en andere professionele gebruikers.

Bovendien moeten de lidstaten specifieke regels voor de teelt van gewassen opstellen en alternatieven zoeken voor de chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Er zou ook een totaal verbod op gewasbeschermingsmiddelen komen in kwetsbare gebieden, zoals stedelijk groen, inclusief parken, openbare tuinen, speeltuinen, scholen en sportcentra, evenals de beschermde gebieden van het Natura 2000-netwerk en elk ecologisch kwetsbaar gebied dat moet worden behouden als habitat voor bedreigde bestuivers.

De Spaanse coalitie Por otra PAC ("Voor een andere GLB"), waar zo'n dertig organisaties van biologische land- en tuinbouw, extensieve veehouderij, NGO's en voedingsdeskundigen deel van uitmaken, zei vorige week woensdag blij te zijn met het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van chemische gewasbeschermings-middelen tegen 2030 met 50% te verminderen.

Bron: efeagro.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven