Dutch Fresh Port zoekt voorlopers voor 'matchingbureau' reststromen

Wendy van Vliet, projectleider verkenning reststromenhub Dutch Fresh Port, begint een 'matchingbureau' voor reststromen. Overduidelijk is dat ondernemers op Dutch Fresh Port reststromen aan groenten en fruit overhouden. Even helder is dat voldoende start-ups een gat in de markt hebben ontdekt. Zij zamelen één of meerdere soorten afgekeurde groenten of fruit in en maken daarvan nieuwe producten die mensen of dieren kunnen eten of drinken.

Wendy is enthousiast om vraag en aanbod van ondernemers te matchen om verspilling van groenten en fruit tegen te gaan. "Nu gaat het nog om voorlopers met de wil voor circulair ondernemen. Op termijn vormen reststromen een financieel aantrekkelijke businesscase."


Projectleider Wendy van Vliet

Wendy komt graag in contact met ondernemers op Dutch Fresh Port die aan willen sluiten op een tweeledige vraag vanuit het project. "De eerste groep bestaat uit ondernemers die nu een reststroom hebben, daarmee graag duurzaam willen omgaan, maar niet weten hoe en waar te beginnen. Deze ondernemers willen wij graag helpen, adviseren en ontzorgen. Wij hebben de kennis en contacten om dat wat bedrijven nu als 'afval' bestempelen op te waarderen tot minimaal kostenreducering."

Afvalscan
Daarnaast zoekt de projectleider ondernemers die mee willen doen aan een afvalscan door een data- en procesanalyse. "Daarbij onderzoeken we waar in het productie- en logistieke proces de (meeste) verspilling plaatsvindt. Met deze gegevens krijgt een bedrijf concreet inzicht in de verspilling én in het geld dat wordt 'weggegooid'. Door je bedrijf open te stellen voor deze scan, waarbij het delen van data uiteraard beveiligd is, ben je een belangrijke pion om zicht te krijgen in de oorzaak en totale volumes van de reststromen. We nodigen deze pioniers van harte uit mee te doen."

Matching
De matching van ondernemers en de afvalscan zijn twee vervolgstappen na de pitch die Wendy tijdens het event 'Fresh Ambition' op 4 november heeft gehouden. Maar gooit de komst van de vergister op Nieuw Reijerwaard in 2023 de ontwikkeling van de reststromenhub geen roet in het eten? "Zeker niet", vertelt ze. "Er zijn reststromen die niet in de vergister kunnen. Daarvoor is een andere oplossing nodig, omdat composteren een stap omlaag is. Bij voorkeur voegen we waarde toe, zodat mens of dier het nog kunnen consumeren."

Alleen mango’s
Wendy wil met het projectteam vraag en aanbod van reststromen aan elkaar koppelen en meedenken met innovaties op dit gebied, samen met het onderwijs: "Stel dat een start-up alleen mango’s nodig heeft voor een nieuw product, dan zal de aanbieder waarschijnlijk het inzamelen van de reststromen moeten aanpassen. De meest ideale situatie is inzameling van homogene stromen, want dat biedt perspectief op hoogwaardige verwerking. Daarbij ondersteunen en faciliteren, is een concrete waarde die we vanuit het project kunnen toevoegen. Zolang de ondernemers de morele motivatie hebben om voedselverspilling tegen te gaan, kunnen we er samen voor zorgen dat de reststromenhub daadwerkelijk van de grond komt."

Bron: Dutch Fresh Port


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven