Otto de Groot over 40 jaar HDG:

"Dankzij de combinatie van inspecties en expertises hebben we onze huidige marktpositie bereikt"

Tholen - Op 1 augustus bestaat HDG The Fruit consultants 40 jaar. Met oprichter en eigenaar Otto de Groot - hij gaf in 2016 de dagelijkse leiding over aan Stijn Verstijnen en Rob Boogmans - blikken we terug  en vooruit op het bedrijf dat een forse groei doorgemaakt heeft, met als vaste constante dat het altijd vanuit het Rotterdamse Merwehavengebied actief was op het gebied van expertises en kwaliteitsinspecties van groenten en fruit. 

"Begin 1981 werd ik door Fred Harmsen van der Vliet benaderd om samen met hem het bestaande expertisebureau van Willem van Deventer over te nemen, destijds één van de weinige beëdigde experts die ons land kende", blikt Otto, terug. "We gingen als Expertisebureau Harmsen en de Groot destijds van start vanuit Europoint 1, vanuit daar vertrokken we naar de Galvanistraat, waarna we in 1998 een zaal in de toen al leegstaande citrusveiling betrokken."

Elektronische schrijfmachine en een pieper
Gevraagd naar de beginperiode, antwoordt Otto: "We begonnen met twee telefoonlijnen, één voor de binnenkomende gesprekken en tweede door te schakelen naar naar de secretaresseservice die ons kon oppiepen als we buiten de deur waren. Heel vooruitstrevend voor die tijd hadden we al een elektronische schrijfmachine en een pieper. Een kopieerapparaat aanschaffen was te duur, dus kopiëren deden we bij Van Dijk Delft. Onze voorganger Willem van Deventer maakte zelfs zijn aantekeningen op de overgebleven veilingcatalogussen."

Niet alleen de communicatiemogelijkheden, ook de AGF-sector veranderde door de jaren heen. "Destijds werkten we voor een vijftal veilinghouders en een paar grotere importeurs. Ook de hoeveelheid fruit dat binnenkwam, is onvergelijkbaar met nu. In die tijd ging het meeste fruit nog ongekoeld de vrachtauto in. In de loop der jaren zagen we de losse kisten en kartons vervangen worden door pallets in koelschepen, terwijl die grotendeels weer plaats hebben gemaakt voor containers. Ook onze positie is door de jaren heen veranderd. Van iemand die traditioneel aan de kant van de importeur stond, werden we steeds meer een inspecteur voor het totale spectrum van importeurs, exporteurs en verzekeraars."

Combinatie inspectie- en expertise
In 2003 trad Fred Harmsen van der Vliet uit de zaak en vrij snel erna werd Rob Boogmans aangesteld als directeur van HDG. "Van een klein bedrijfje van twee personen zijn we uitgegroeid naar meer dan zestig personen in de hele groep. Bovendien zijn we uitgegroeid van een bedrijf met weinig algemene kennis naar een bedrijf met zeer gespecialiseerde kennis. Dat tonen we onder meer aan met de Nivre Register-experts in onze groep, waarmee we uniek zijn binnen de AGF-branche. Ook uniek zijn onze ISO certificering en Global Gap lidmaatschap. Hiermee tonen we aan dat onze processen en personeel voldoen aan de internationale normen en dat we veel inspanningen verrichten om onze diensten continue te verbeteren. Daarbij ben ik ervan overtuigd dat we dankzij de combinatie van inspecties en expertise onze huidige marktpositie hebben bereikt. De concurrentie doet vaak één van beide of bedient een veel breder marktsegment. Wij zijn ons altijd in de AGF blijven specialiseren."


Rob Boogmans, Otto de Groot en Stijn Verstijnen

Ook maakte HDG een internationale expansie door. "Met ons hoofdkantoor in de Rotterdamse haven zitten we nog altijd bovenop de fruitaankomsten, maar inmiddels hebben we ook dochterorganisaties in Valencia en Hamburg. Via een uitgebreid netwerk van correspondenten voeren we onze schade-expertises wereldwijd uit. Als er een partij kersen verzekerd zijn via een klant in Hamburg en arriveren in Japan, gaat onze man ter plaatse er heen en wij maken met zijn informatie het schaderapport op. Maar bij grote schades gaan we zelf. Dat kan ook nog weleens gevolgen hebben, zo heb ik eens een maand in China gezeten omdat de Chinezen daar een spelletje speelden rond een boot bananen", blikt Otto lachend terug.

Analytische methodes
Hij maakte zichzelf er in de loop der jaren sterk voor om schades meer analytisch aan te vliegen. "Zeker in de periode 1990-2010, toen koelschepen moesten concurreren met containerrederijen, leidde de noodzakelijke kostenverlaging ertoe dat er fors op onderhoud werd bezuinigd, met alle nadelige gevolgen van dien. Deze - vaak onzichtbare - gebreken zoals schade aan leidingen en tanks, hadden echter wel vaak impact op de kwaliteit van het fruit. Door te werken met analytische methodes en juridische procedures slim aan te vliegen, waren we zodoende in staat om ladingeigenaren en verzekeraars te beschermen. Ik heb een systeem bedacht om verstikking van fruit in containers fullproof te bewijzen. Daarmee hebben we bij tienduizenden schadegevallen kunnen bewijzen dat er niet goed functionerende koelcontainers aan de schade ten grondslag lagen."

Gevraagd naar wat hij de AGF-branche nog mee zou willen geven, antwoordt Otto: "Ik zou het erg goed vinden als iemand een systeem zou bedenken dat de ademhalingssnelheid van de producten meet, die hierheen worden gevaren om gerijpt te worden. Veel partijen profileren zich vandaag de dag als rijpspecialist, maar in welk stadium het fruit binnenkomt blijft toch vaak ongewis. Niemand weet precies de oorsprong van het product en in welk fysiologisch stadium het fruit zich bevindt, waardoor rijpen vaak een kwestie van 'trial and error' is. Daar ligt nog een hele kloof aan ontbrekende informatie."

Agrisoftware4U
HDG sprong in 2013 op de digitale boot met de ontwikkeling van de applicatie QC4U, die het mogelijk maakt om kwaliteitsgegevens te verzamelen van producent tot eindklant. Nieuw is dat het bedrijf inmiddels het softwarebedrijf Agrisoftware4U heeft opgericht om deze keursoftware verder uit te breiden en breder in de markt te zetten. "We verzamelen dagelijks gigantisch veel data. Nu is die data bezit van de klant waarvoor je de rapportages uitvoert, maar in algemeenheid kun je hiermee wel veel meer trends signaleren", aldus Otto.

De vraag of HDG over 40 jaar nog bestaat, wil Otto niet beantwoorden. "Dat zou ook arrogant zijn, maar voor de nabije toekomst heb ik geen enkele reden om te vrezen voor het voortbestaan van het bedrijf. Dat het vakwerk van schade-expertise wereldwijd blijft bestaan, staat voor mij buiten kijf. De drang naar kwaliteitsvaststelling ontwikkelt zich steeds verder en hoewel het type schades verandert, blijven ook de schades aan de orde van de dag. Het vakwerk is in veertig jaar tijd dan ook nog altijd blijven bestaan, al kunnen we het werk tegenwoordig uitvoeren met behulp van de meest geavanceerde tools."

Voor meer informatie:
HDG The Fruit Consultants
Marconistraat 33
3029 AG Rotterdam
The Netherlands
T +31 10 2441414
www.hdg.nl 


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven