Virtuele Town Hall PMA

Wat betekent Europese Green Deal voor de AGF-sector?

Inzicht in de Green Deal van de Europese Unie was deze week het onderwerp van de virtuele Town Hall-meeting van PMA. 

Indien de EU erin slaagt de Green Deal succesvol te implementeren, zal Europa zich tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent kunnen noemen. Om dit te realiseren moeten emissies in 2030 met ruim 55% zijn gereduceerd en dat betekent dat de AGF-sector zich aan moet passen aan dit beleid om compliant en winstgevend te blijven. 

"Verduurzaming is een steeds belangrijker aspect van onze bedrijven geworden," zegt Lianne Jones, PMA-landmanager in Zuid-Afrika. "Wanneer je niet kunt voldoen aan de minimumeisen met betrekking tot de milieu-impact dan kan dit de handel met de EU belemmeren of zelfs onmogelijk maken. Het is dus in je eigen belang om aan deze standaarden te beantwoorden en het is nog beter om erop vooruit te lopen." 

Lianne Jones, landmanager voor PMA in Zuid-Afrika.

Hier volgt een overzicht van de onderwerpen die besproken werden tijdens deze sessie. 

"De Green Deal van de EU is een nieuwe groeistrategie die gericht is op economische groei en optimaal gebruik van hulpbronnen," zegt David Farrell, mede-oprichter van Blue North en verbonden aan het Cambridge Institute for Sustainability Leadership. "Het is bedoeld om milieuproblemen breed aan te pakken, waaronder de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en natuurlijk kapitaal."

Allesomvattende aanpak
Het beleid omvat verschillende klimaatgerelateerde aspecten, zoals de beschikbaarheid van betaalbare en veilige energie, het bevorderen van een circulaire economie, het behoud en herstel van ecosystemen en de biodiversiteit, duurzaam bouwen, etc. 

Om dit te bereiken, werden er katalysatoren in de deal opgenomen, zoals het streven naar milieuvriendelijke investeringen, de vergroening van landelijke begrotingen, het bevorderen van onderzoek, innovatie en andere initiatieven. "Deze werden in de deal opgenomen omdat de vereiste veranderingen op alle fronten plaats dienen te vinden," aldus Farrell. 

Voor de AGF-sector is met name de Farm to Fork-strategie relevant, die de kern vormt van deze deal. "Deze zal als routekaart dienen in de richting van eerlijke, gezonde en milieuvriendelijk voedselsystemen," vervolgt Farrell. "Dit draait niet alleen om de Europese land- en tuinbouwsector, maar ook voor voedselsystemen in regio's die producten naar de EU exporteren."

Onderdeel van de Farm to Fork-strategie is het motiveren van financiële instellingen tot milieu- en klimaatvriendelijke investeringen. 

David Farrell, mede-oprichter van Blue North en senior medewerker van het Cambridge Institute for Sustainability Leadership

De betekenis van Farm to Fork
Deze specifieke strategie omvat initiatieven voor het vermijden of beperken van producten die bijdragen aan ontbossing en het verbieden van het op de markt brengen van importproducten die niet beantwoorden aan de milieustandaarden van de EU. "De EU zal in toenemende mate eisen dat haar handelspartners duurzame praktijken implementeren, met name op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Ook zal de EU initiatieven bevorderen die gericht zijn op consumentenvoorlichting, waaronder een EU- raamwerk voor educatie op het gebied van duurzame voeding," aldus Farrell. 

De voornaamste effecten? De Green Deal heeft gevolgen voor agrarische producten en toeleveringsketens. Het zal meer nadruk leggen op land- en tuinbouwpraktijken en hogere eisen stellen aan telers. Het levert echter ook kansen op," zegt Farrell. 

Frédéric Rosseneu, business development manager van het Belgische bedrijf Greenyard, ging dieper in op wat dit alles zal betekenen voor de land- en tuinbouwsector. Hij herhaalt dat de Farm to Fork-strategie de meeste impact zal hebben op de voedselketen, terwijl het actieplan voor een circulaire economie vooral gericht is op verpakkingen en het terugdringen van voedselverspilling. "Dit zal het gebruik van plastic verpakkingsmaterialen, wegwerpplastic en andere niet-recyclebare onder druk zetten," zegt Rosseneu. "Het doel is om tegen 2030 uitsluitend nog recyclebare verpakkingen te gebruiken en ook zullen er eisen worden gesteld aan het minimum gehalte aan gerecyclede materialen in verpakkingen."

Rosseneu sprak ook over de rol van biologische landbouw. "Het doel is dat minimaal 25% van de landbouwgrond in de EU wordt benut voor biologische landbouw," zegt hij. "Het valt nog te bezien of dit haalbaar is voor de AGF-sector, hoewel er al wel sprake is van een gestage groei binnen het biosegment." Naast biologische teeltmethoden zal er ook worden gekeken naar andere duurzame productiemethoden."

Werken met consumenten
Consumentenvoorlichting maakt hier onderdeel van uit. Dit heeft niet alleen betrekking op het informeren van consumenten maar ook over de rol van verpakkingen en het raamwerk duurzame etikettering dat voor 2024 zal worden uitgevoerd. "We moeten zeker weten dat we over de noodzakelijk systemen beschikken om te communiceren over onze duurzame prestaties. We moeten hier nu al aan gaan werken," zegt Rosseneu. 

De biodiversiteitsstrategie van de EU is ook het vermelden waard. "Deze richt zich op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen," vervolgt hij. "De EU wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 met 50% hebben teruggebracht. 

Hij vertelt dat de deal ook gericht is op het bevorderen van plantaardige voedingsmiddelen. "Het is een overkoepelende doelstelling die duidelijk naar voren komt in bepaalde initiatieven en die later naar verwachting een grotere rol zal spelen," aldus Rosseneu. 

Tot slot vertelde Rosseneu dat de Green Deal een routekaart is voor het komende decennium. "Het is belangrijk je te realiseren dat het hier om 'werk in uitvoering' gaat. Het zal nog zeker drie tot vier jaar duren voor de eerste elementen in heel de EU toegepast zullen worden."


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven