Andrés Medina, voorzitter van de Nationale Unie van Bananenarbeiders van Ecuador (Sinutrabe) heeft een klacht ingediend tegen het illegale ontslag van 30 bananenarbeiders door Sumifrutas vanwege het feit dat de werknemers zich in een vakbond hebben georganiseerd. Dit is een grove schending van de arbeids- en vakbondsrechten in Ecuador. De ontslagen vonden plaats op de bananenplantage van het bedrijf, gelegen op 2 km van de gemeente Caracol in de provincie Los Ríos.

De vakbond van werknemers werd op 11 september van dit jaar met een ministerieel akkoord goedgekeurd.

Het illegale ontslag van de 30 werknemers is in strijd met de grondwet van de Republiek, waarin is vastgelegd, dat de vrijheid en het recht op vakbondsorganisatie van werknemers is toegestaan, net zoals de staat de oprichting van organisaties van werknemers overeenkomstig de wet aanmoedigt.

De coördinator van de bananen- en agro-industriële vakbonden eist dat Sumifrutas de 30 arbeiders weer aan het werk zet en dat de staat handhaaft wat de arbeidswet voorschrijft, evenals de internationale overeenkomsten die wijzen op de eerbiediging van de vrijheid van vereniging en het recht om werknemers te organiseren.

Bron: Bananalink/Colsida.org