Het belooft voor het eerst in tien jaar weer een goed tamme kastanjeseizoen te worden. De Italiaanse tamme kastanje-oogst, zeker die uit de regio Campanië, is erg goed en daarmee floreert de sector weer. Bij het Italiaanse Agem Frutta, gelegen in de provincie Avellino, is het seizoen rond 10 september van start gegaan met het ras La Bouche en eind oktober is ook het Serino ras met Beschermde Geografische Aanduiding op de markt gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"In vergelijking met vorig jaar zijn de opbrengsten dit jaar met minimaal 50% gestegen. De kwaliteit is goed, maar de meeste kastanjes zijn van een klein kaliber. Juist daarom is de prijs van de Serino kastanje erg hoog, en dat blijft ook zo. Voor het huidige seizoen zijn we van plan om meer dan 1.000 ton van deze kastanjes te verwerken", zegt productiemanager Enzo Ingino.

Productiemanager Enzo en verkoopmanager Giulia

Agem Frutta heeft zich altijd beziggehouden met de teelt en afzet van tamme kastanjes in Italië en het buitenland. Hierbij wordt samengewerkt met vele ketens. Het bedrijf kan bogen op een eeuwenoude familietraditie en een uniek en traditioneel teeltproces. Tegenwoordig wordt het bedrijf gerund door broer Enzo en zus Giulia, die de passie en traditie hebben geërfd van hun vader en overgrootvader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De meerwaarde van ons bedrijf is het vakmanschap, dat ongewijzigd is gebleven en uitgaat van het oorspronkelijke recept. Ondanks de veranderingen die de moderne tijd met zich meebrengt, blijven we kastanjes verwerken zoals we dat altijd hebben gedaan. Dit doen we omdat we hebben ervaren dat we op deze manier kwaliteit kunnen leveren en slechts 5% afval hebben”, zegt Giulia.

Na uitharding worden de tamme kastanjes voor 3 à 4 dagen op natuurlijke wijze gedroogd op planken van esdoornhout en met behulp van natuurlijke ventilatie. Gedurende deze tijd worden de kastanjes door medewerkers met een schep omgedraaid. Op deze manier kunnen de kastanjes die met het fermentatieproces zijn begonnen, worden verwijderd. Dit is een proces dat veel arbeid en geld kost, maar het zorgt wel voor kastanjes van hoge kwaliteit.

Bekijk de video!

"Iets waar we ook erg trots op zijn, is de Beschermde Geografische Aanduiding voor de Serino kastanje. Inmiddels voeren we dit predicaat al drie jaar."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"In Serino, waar ons bedrijf is gevestigd, heeft de tamme kastanje altijd een echte cultstatus gehad, aangezien het ons landschappelijk erfgoed vertegenwoordigt en de basis van onze economie is. De tamme kastanjebossen zorgen voor gewassen, brengt toeristen naar de regio en geeft ons landschap vorm. De Italiaanse tamme kastanjeteelt is jarenlang in gevaar gebracht door de tamme kastanjegalwesp, maar dit jaar kunnen we het seizoen met enthousiasme tegemoet zien en zullen we weer floreren", zegt Giulia. 

“We zijn tevreden met het verloop van het seizoen. We zien dat er een grotere vraag is naar biologische gewassen, zowel vanuit Italië als Duitsland en Zwitserland. Ik ben erg dankbaar voor de samenwerking met Coop Zwitserland en de ketens Metro, Supremme en Orma Frutta, want zij hebben ons hun vertrouwen gegeven. We gaan er alles aan doen om aan hun verzoeken te voldoen. Daarnaast wil ik ook de MD Spa-keten bedanken, die de kwaliteit van onze tamme kastanjes waardeert en ze echt in de markt heeft gezet", zegt Giulia.

"Ik heb een droom en dat is dat ik een consortium wil oprichten. Op deze manier kunnen we op nationale schaal het aanbod bundelen en zorgen dat het Serino ras nog meer bekendheid krijgt. Mijn dank gaat uit naar Cristiana Furiana van telersorganisatie OP Geofur. Van haar heb ik veel geleerd en ik beschouw haar als mijn mentor", besluit Giulia.

Voor meer informatie:
Enzo en Giulia Ignino
Agem Frutta S.r.l      
Via Torre, 2,
83028 Sala (AV) – Italië
+39 0825 553955
agemfrutta@libero.it
www.agemfrutta.com