Fairtrade International heeft een openbare consultatie gelanceerd om feedback te krijgen op een model waarmee een leefbaar inkomen voor arbeiders op bananenplantages kan worden bereikt. De organisatie nodigt alle betrokken partijen uit, waaronder arbeiders, plantage-eigenaren, retailers en handelaren om hieraan deel te nemen zodat in de bananensector als geheel een leefbaar loon voor alle arbeiders op Fairtrade-gecertificeerde bedrijven kan worden gerealiseerd.

Fairtrade wil er zeker van zijn dat alle gecertificeerde bananenplantages hun arbeiders eerlijk belonen maar erkent ook dat afnemers en retailers hier ook een rol in spelen. Dit is wat Fairtrade voorstelt:

  • Een verplicht Fairtrade basisloon: Vanaf half 2021 dient minimaal 70% van het leefbare loon te worden uitbetaald aan arbeiders op Fairtrade-bananenplantages. Dit percentage zal in 2023 verhoogd worden naar 75%. Elke plantagemedewerker zal minimaal een basisloon ontvangen, ondanks dat het wettelijke minimumloon lager ligt. Indien zij al meer verdienen dan mag hun loon niet worden gekort. 
  • Fairtrade Premie: Als tijdelijke maatregel om de kloof te overbruggen, moet tot 30% van de Fairtrade-premie als contante bonus worden uitgekeerd, bovenop de optionele 20% die kan worden uitgekeerd als de arbeiders hiervoor kiezen. Afhankelijk van het lokale belastingstelsel kunnen arbeiders er ook voor kiezen om deze premie in vouchers in plaats van contanten te ontvangen. In het unieke model van Fairtrade ontvangen teeltcoöperaties een premie bovenop de prijs van hun producten. Leden van de coöperatie stemmen over de manieren waarop dit geld wordt besteed. In veel gevallen wordt het geld gebruikt voor onderwijs- en gezondheidsprojecten in de lokale gemeenschap.
  • Een goed onderhandeld plan voor het realiseren van leefbare lonen: Onderhandelen is de meest economisch duurzame en maatschappelijk verantwoorde benadering om tot leefbare lonen te komen, zowel voor arbeiders als hun werkgevers. De Fairtrade Hired Labour Standard eist nu al dat lonen stijgen om op den duur tot een leefbaar loon te realiseren. Na de invoering van het Fairtrade basisloon moeten werkgevers met vakbonden of andere organisaties die de belangen van de arbeiders behartigen in overleg gaan over manieren waarop de nog altijd bestaande kloof kan worden overbrugd. Dit kan afhangen van de financiële situatie van bedrijven maar lonen moeten altijd worden aangepast aan de inflatie om te kunnen garanderen dat deze kloof kleiner wordt en uiteindelijk wordt gedicht. 

Het voorstel van Fairtrade om de lonen van arbeiders op bananenplantages te verbeteren, is in grote mate afhankelijk van de betrokkenheid van en samenwerking tussen alle belanghebbenden in de toeleveringsketen. Het doel is om voor het einde van 2020 goedkeuring te krijgen voor deze nieuwe standaard waarna deze medio 2021 ingevoerd zal worden.

 

Voor meer informatie:

Fairtrade
Tel: +49 (0) 228 949230 
www.fairtrade.net