Hogere omzet en minder winst voor FruitMasters in 2016

FruitMasters heeft dinsdag 25 april tijdens de Algemene Ledenvergadering haar cijfers gepresenteerd over 2016. FruitMasters sluit het jaar 2016 positief af met groei in volume en omzet ten opzichte van het vorige jaar. De resultaten vormen samen met de investeringen een positieve basis voor de toekomst. Fruitmasters heeft in 2016 een iets hogere omzet gerealiseerd dan in 2015. Het nettoresultaat van het bedrijf ligt echter lager: 129.000 euro tegenover 464.000 in 2015. "Er is geïnvesteerd in nieuwe IT-software, de moderne perenlijn op de locatie Geldermalsen en de logistieke modernisering op de locatie Ochten", verklaart het bedrijf. Bovendien drukt een eenmalige correctie op de GMO van € 589.000 het resultaat flink.

"Terugkijkend op 2016 zien we een duidelijk onderscheid tussen de zachtfruit- en hardfruitcategorie. Zachtfruittelers spreken veelal van een goed tot heel mooi jaar. Terwijl hardfruittelers grotendeels een lastig seizoen achter de rug hebben. Na de boycot vanuit Rusland heeft de sector zich immers opnieuw moeten uitvinden. De vraag komt naar voren welke vernieuwing noodzakelijk is binnen de teelt om bedrijven rendabel te houden. We worden uitgedaagd om onze opstand en rassenportfolio onder de loep te nemen. Onze aandacht gaat uit naar uitbreiding van concepten en beschermde teelt. Daarnaast staat het reduceren van kosten continu op de agenda", vindt voorzitter Rien van Doorn.

"2016 was voor FruitMasters financieel gezien een redelijk jaar. De effecten van de Russische boycot bleven ook dit jaar merkbaar, zowel in het resultaat van de hardfruitteeltbedrijven als in het resultaat van FruitMasters. De matige prijsvorming van appels/peren en de resultaatsdruk in de pakstations door mindere kwaliteit, hadden impact op het rendement van FruitMasters. De prijsvorming en groei van zachtfruit hadden echter een positief effect op het resultaat", verklaart de organisatie.

FruitMasters Deutschland GmbH levert in het verslagjaar weer een positieve bijdrage aan het groepsresultaat. Verder zijn in het huidige verslagjaar twee niet actieve deelnemingen geliquideerd. Dit gaf een licht positief effect op het resultaat. Het balanstotaal nam af, voornamelijk vanwege een verbetering van het werkkapitaal. Deze verbetering is onder meer het resultaat van een afname in kortlopende vorderingen vanwege verhoogde aandacht voor het benodigde werkkapitaal. De belangrijkste reden voor de afname van de netto financieringsschuld is een afname in korte termijn bankschulden. Vanwege onder meer de optimalisering van het genoemde werkkapitaal verbeterde de kasstroom uit operationele activiteiten. De oogst van 2016 heeft geleid tot een volle bezettingsgraad van de koelhuizen. Het jaar is geëindigd met een redelijke prijsvorming. De vooruitzichten in prijsvorming lijken beter.
 
Terugkijkend op 2016 ziet FruitMasters een duidelijk onderscheid tussen de zachtfruit- en hardfruitcategorie. Zachtfruit-, houtig kleinfruit- en steenfruittelers spreken veelal van een goed jaar met positief resultaat. Terwijl hardfruittelers grotendeels een lastig seizoen achter de rug hebben. De gevolgen van de Russische boycot en de daardoor ontstane ongelijke strijd op het gebied kostprijs vanuit de lage loon landen op de West-Europese markten, hadden impact op het resultaat van de teeltbedrijven en van FruitMasters. Eindigend met een positief financieel resultaat, was 2016 voor FruitMasters een jaar van het verbreden van onze verkoopkanalen en investeringen gericht op toekomstperspectief voor de teler.
 
De dynamische markt bij zachtfruit, de focus op herstel van de hardfruitteelt en de innovatie in de keten zorgen voor nieuwe kansen in de markt. FruitMasters heeft een duurzame samenwerking met haar klanten opgebouwd. De diversiteit aan klanten in binnen- en buitenland zorgt voor afzetspreiding gedurende het gehele seizoen. FruitMasters richt zich op vernieuwing en zal zich nog verder gaan onderscheiden in de markt, zoals vandaag al met de uitdagende merken zoals Kanzi®, Migo®, Prestige en Bob's.
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 april jl. zijn de resultaten over 2016 gepresenteerd en door de leden goedgekeurd.
 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven