Staatssecretaris Van Dam reikte afgelopen week tijdens de Zuid-Afrikaanse handelsmissie het Milieukeur certificaat uit aan ALG Citrus Estate. Dit familiebedrijf teelt mandarijnen, sinaasappelen en citroenen onder meer voor de Nederlandse retail en heeft de afgelopen 2 jaar gewerkt aan verduurzaming o.a. door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Ook voldoet het bedrijf aan de Milieukeur eisen voor bemesting en bodembescherming, watermanagement en arbeidsomstandigheden.Uitwisseling van kennis en expertise tussen Zuid-Afrika en Nederland
Structureel overleg tussen beide overheden om samenwerking en wederzijdse handel te versterken. Innovatie in agro-logistiek, waaronder een vermindering van food losses en een businessmodel voor kleine boeren. Dat zijn de opbrengsten van de Nederlandse handelsmissie naar Zuid-Afrika. De missie van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 november had als doel de band tussen beide landen te versterken en een samenwerking te verbeteren.

Gezamenlijke toekomst
Staatssecretaris Van Dam: "Nederland en Zuid-Afrika delen een lange geschiedenis. We hebben nieuwe stappen gezet richting een gezamenlijke toekomst. Er zijn veel mogelijkheden om samen te werken. Nederland heeft veel kennis over voedselproductie en samenwerkingsmodellen. Zuid-Afrika biedt enorme kansen."

Uitwisseling van kennis
Staatssecretaris Van Dam en zijn Zuid-Afrikaanse collega's hebben gedurende de handelsmissie afspraken gemaakt om uitwisseling van kennis en expertise en de wederzijdse handel in de toekomst te versterken. Structureel overleg tussen beide overheden moet zorgen voor soepele markttoegang voor landbouwproducten. De invoer van e-certification (papierloze exportcertificaten) gaat de onderlinge handel sterk versnellen. Met name bij versproducten betekent is dat winst. Nederland zet in op het vergroten van de toegang van appels. Andersom zullen we Zuid-Afrika steunen op het gebied van hun export van citrusvruchten naar de EU.

Trainingsprogramma voor coöperaties
Samenwerking in de vorm van coöperaties heeft de Nederlandse landbouw groot gemaakt. Voor de niet-georganiseerde kleine boeren in Zuid-Afrika (circa 60%) is moeilijk te investeren of als individu grotere markten te bereiken. In Zuid-Afrika ontstaat een nieuwe vorm van coöperaties, die de productiviteit verhoogt en export mogelijk maakt. Staatssecretaris Van Dam steunt deze ontwikkeling met een trainingsprogramma voor de deelnemers van een dergelijke samenwerking, de zogenoemde New Generation Cooperatives. Hierbij is ook een grote voedselproducent betrokken, die met de kleinere producenten samenwerkt en kennis en expertise deelt om zo de productiviteit van kleine producenten te vergroten.

Koelvoorziening voor fruit
Doordat fruit nu nog ongekoeld over de weg wordt vervoerd, gaat door de lange rit veel oogst verloren. Daarom ontwikkelt een consortium van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse bedrijven een regionale koelvoorziening, waar grote en kleine boeren hun oogst heen kunnen brengen. Van daaruit wordt het gekoeld over een snelle spoorlijn naar de haven gebracht. Dit systeem is goed nieuws voor de telers, want er blijft meer oogst over om te verhandelen.


Bron: SMK / Rijksoverheid