Wetenschappers van de Amerikaanse Department of Agriculture's Agricultural Research Service (ARS) en The Ohio State University (OSU) hebben onderzoek gedaan naar het gezondheidseffect van tomaten.

Onderzoek bij dieren heeft aangetoond dat tomaten de kans op chronische ziekten zoals prostaat- en leverkanker vermindert. Verondersteld werd dat stoffen in tomaten hiervoor zorgen. Na de maaltijd verplaatsen deze stoffen uit tomaat zich naar de lever, waar ze worden opgenomen. Sommige stoffen blijven enige tijd aanwezig, terwijl andere snel uit het lichaam worden verwijderd.

Sommige van deze stoffen kunnen in de lever of andere weefsels de genen dusdanig veranderen dat het goed is voor de gezondheid. Onderzoekers hebben zich in het verleden voornamelijk gericht op lycopeen, een pigment dat tomaten hun rode kleur geeft. Tomaten produceren echter duizenden andere stoffen, en het is bewezen dat meer stoffen dan lycopeen voor gezondheidseffecten zorgen. Het totale beeld daarvan ontbrak.

"We weten dat het eten van tomaten goed voor de gezondheid is. In onze studie wilden we onderzoeken wat er uit tomaten opgenomen wordt en hoe de genen hierdoor worden veranderd," vertelt P.h.D. Michael Dzakovich. Hij is wetenschapper bij het USDA-ARS Children's Nutrition Research Center. "We gebruikten de techniek metabolomics om te onderzoeken hoe honderden chemische verbindingen in de lever veranderden als gevolg van het eten van tomaten.

"We gebruikten transcriptomics om te meten hoe alle zichtbare genen in de lever tegelijkertijd veranderden. Hierdoor konden we bekijken hoe tomatenconsumptie de lever en mogelijk het hele lichaam beïnvloedt.

Wetenschappers testten leverweefsel van muizen die tomaten kregen en muizen die geen tomaten kregen. Op die manier konden de wetenschappers bepalen welke tomatenverbindingen in de lever werden aangetroffen en hoe de genexpressie veranderde.
Muizen die tomaten kregen, kregen een dieet van commerciële oranje en rode tomatenrassen. Niet alle tomatensoorten zijn chemisch hetzelfde. Door meerdere soorten te gebruiken is uitgebreider onderzoek mogelijk naar de invloed van tomatenconsumptie op de lever in het algemeen.

"We ontdekten een reeks metabolieten [moleculen geproduceerd door metabolisme] die nog nooit in de lever zijn gerapporteerd. Verschillende van deze moleculen zijn aangetroffen in bloed, huid en urine. Gegevens laten zien dat deze moleculen uitgebreider worden gemetaboliseerd dan we beseften," verklaarde Dzakovich. De metabolieten zijn afkomstig van steroïde alkaloïden die alleen in tomaten voorkomen.

"Zowel in laboratoria en in dierstudies is aangetoond dat steroïde alkaloïden de opname van cholesterol verlagen. Ook vermindert het de snelle vermenigvuldiging van kankercellen en spieratrofie.
Ze lijken ook op veel belangrijke moleculen die door het lichaam worden aangemaakt. Aangenomen wordt dat deze stoffen in tomaten voorkomen en goed voor de gezondheid zijn."

Wetenschappers stelden vast dat, ongeacht het tomatenras, xenobiotisch metabolisme zorgt voor activering van genen. Dat is een reeks biologische processen die ons lichaam helpen zichzelf te ontgiften. Volgens de onderzoekers zorgen de productie van de enzymen die de uitscheiding van mogelijk toxische verbindingen mogelijk maken voor het gezondheidseffect. Vergelijkbare genen die ook in groenten als broccoli voorkomen, kunnen kanker voorkomen.

Bron: www.ars.usda.gov