Het totale aantal bestellingen bij maaltijdbezorgdienst Just Eat Takeaway.com daalde in het vierde kwartaal met 7%, naar 223,1 miljoen. Over heel 2023 liep het aandeel orders met 9% terug naar 891,5 miljoen.

Bron: Just Eat Takeaway

De omzetwaarde van de bestellingen was in het vierde kwartaal ruim 6,75 miljard euro. Dat is 5% minder in vergelijking tot dezelfde periode in 2022 en 3% lager na correctie door wisselkoerseffecten. Op jaarbasis lag de waarde van de bestellingen met bijna 26,45 miljard euro 6% lager en 4% lager bij onveranderde wisselkoersen.

Just Eat Takeaway.com maakt in februari de omzet- en winstcijfers over 2023 bekend. Wel meldt het bedrijf dat het aangepaste brutobedrijfsresultaat EBITDA in 2023 naar verwachting uitkomt rond de 320 miljoen euro. Ook wordt gemeld dat de vrije kasstroom in de tweede helft van 2023 ‘ongeveer break-even’ was.

Bron: Just Eat Takeaway.com