Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) gaf 25 januari antwoord op vragen over de motie-Koffeman over het afschaffen van de btw op groente en fruit. Eerste Kamerleden van de PvdD hebben de vragen gesteld. "De planning is dat het eindrapport van het externe onderzoek naar afbakening van groenten en fruit eind maart gereed is", zo vertelde de staatssecretaris.

Hij legt uit: "Voor de uitvoering is het, als besloten zou worden een 0%-tarief voor groente en fruit in te voeren, los van de systemen, noodzakelijk dat er een werkbare en juridisch houdbare definitie beschikbaar is. Anders zou dat leiden tot een forse complexiteits-toename bij het bedrijfsleven en de Belastingdienst, waardoor de maatregel niet of slecht uitvoerbaar is. Verder is het van belang dat het risico wordt beperkt dat de reikwijdte van het 0%-tarief op groenten en fruit met rechtszaken kan worden verbreed."

Of de btw een doelmatig en doeltreffend middel is om een gezonde levensstijl van consumenten te realiseren wordt op dit moment onderzocht. "Onderdeel van dit onderzoek is, naast het vraagstuk van de afbakening, onder andere of een btw-verlaging in de prijs wordt doorberekend en ervoor zorgt dat consumenten meer groenten en fruit consumeren. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt beoordeeld of en hoe een 0%-tarief op groenten- en fruitproducten kan worden geïntroduceerd. Deze maatregel wordt niet overwogen in het kader van armoedebestrijding."

Bron: Rijksoverheid