Na twintig jaar te hebben gewerkt aan het verbeteren van de  koudeketen, in samenwerking met fruitexporteurs uit Ecuador, Chili, Ghana, Mozambique en Zuid-Afrika, stelt Andy Connell, adviseur logistiek en koudeketen, dat het tijd is dat klanten en retailers nu ook hun steentje gaan bijdragen.

"Ik verzamel gegevens over de koudeketen sinds 1998 en in die tijd stelden we vast dat de discipline in de fruitsector, in Zuid-Afrika en in het algemeen, niet geweldig was. Beheer van de koudeketen is iets waar mensen veel over praten, maar waar ze niks aan doen. Ze plaatsen wel temperatuurmeters, maar kijken vervolgens niet naar de gegevens, en pakken de zwakke plekken niet aan."

Connell merkt op dat exporteurs op het zuidelijk halfrond de afgelopen tien jaar hard hebben gewerkt aan de discipline van de koudeketen, bijvoorbeeld door mensen aan te stellen die als enige taak hebben de koudeketen te beheren. Maar, er is alleen zicht op de producten en de koudeketen tot aan de importhaven.

"Exporteurs op het zuidelijk halfrond hebben de afgelopen tien jaar hard gewerkt aan hun discipline op het gebied van de koudeketen"

Stiekem de laatste kilometer monitoren: "Schokkende data"
"De afgelopen twintig jaar hebben we de praktijken van de koudeketen in Zuid-Afrika, Ghana en Ecuador echt verbeterd, maar er kwam nog steeds fruit aan met veel uitval. Dus met steun van professor Malcolm Dodd, die aan het hoofd stond van het Post Harvest Innovation Programme, begonnen we met het installeren van verborgen monitors voor de laatste kilometer."

Normaal gesproken worden temperatuurmonitoren door de ontvangers verwijderd, "en dat is waar men grote steken laat vallen", aldus Connell. "Het grote probleem dat je moet aanpakken, is dat je de ontvangers moet confronteren en hen moet vertellen dat ze kwaliteitsverlies niet langer alleen aan de toeleveringsketen kunnen toeschrijven. Want daar is te veel verbeterd, en transporteurs letten nu goed op de koudeketen."

Hij vervolgt: "Dus als er nu een zending aankomt, weet je niet wat ermee gebeurt. En dat gaat de klant je ook niet vertellen. Als er dan iets is wat ze niet bevalt, leggen ze het gewoon neer bij de leverancier of transporteur."

Een voorbeeld van wat er met het fruit zou kunnen gebeuren, is het vervoer van het fruit als onderdeel van een gemengde levering. "De vrachtwagen heeft voor de dagelijkse rit wat bloemen, aardappelen en bananen opgepikt, allemaal ingesteld op 8°C. Zo worden avocado's of steenfruit in koelwagens vervoerd met aardappelen, die veel ethyleen afgeven. Of er wordt climacterisch met niet-climacterisch fruit gemixt, iets wat nooit mag gebeuren. Of een en ander wordt vervoerd in een normale vrachtwagen, niet in een gekoelde wagen."

Sommige Europese retailers willen niet gemonitord worden
Sommige ontvangers, die zich realiseerden dat ze zelf werden gemonitord tijdens het onderzoek naar de koudeketen, zeiden dat dat moest stoppen. Ze namen de temperatuurmonitoren in beslag en wilden de gegevens niet vrijgeven.

"Toen we het met hen bespraken, verboden ze ons de monitoren te plaatsen, tenzij we ze van tevoren zouden inlichten. Ze wilden ons de monitoren ook niet teruggeven omdat ze vonden dat ze door ons in hun hemd waren gezet."

Andy begon ontvangers te bezoeken om uit te zoeken wat er gebeurt met containers met fruit uit het zuidelijk halfrond: Zuid-Afrikaanse, Peruaanse en Chileense, bananen uit Ecuador, Costa Rica en bananen uit Ghana.

Rechts: de koudeketen wordt aan de kant van de exporteurs zeer serieus genomen

Hij zag dat wanneer een container bij een crossdock wordt gelost, het daar ophoudt, en dat de ontvangers dozen vol afgedankte temperatuurmonitors hebben. Slechts 25% van de monitors wordt ooit teruggevonden, merkt hij op.

Meer exporteurs willen monitoring van de laatste kilometers
Het gebruik van temperatuurloggers in containers varieert: sommige exporteurs plaatsen er een in elke afzonderlijke container, andere in elke twintigste. "Sommigen plaatsen ze alleen in zendingen waarvan ze weten dat ze zwak zijn," aldus Andy. "Veel te veel exporteurs plaatsen alleen temperatuurloggers als een soort bescherming tegen verzekeringsclaims."

Er zijn nu gelukkig al wel een paar exporteurs die actief kijken naar de laatste kilometer. Als het fruit aankomt, plaatst een importeur nog een monitor voordat het wordt afgeleverd, zonder de ontvangers te informeren. De huidige generatie temperatuurdataloggers kan diep in het fruit worden verborgen en toch een gsm-signaal uitzenden.

"Ze kunnen dan naar de ontvanger gaan en zeggen: luister, hier zijn de temperaturen. Zorg er alsjeblieft beter voor, en geef anderen niet de schuld. Het beïnvloedt zeker het gedrag van mensen," merkt hij op.

Rechts: een CLCircular-temperatuurdatalogger

"Tegenwoordig wordt de koudeketen veel beter beheerd. Mensen weten wat de temperatuur was toen ze het fruit laadden, ze weten waar hun fruit is. De telers worden veel meer betrokken bij de koudeketen en willen de temperatuurgrafieken zien, wat betekent dat de verlader ook meer aandacht aan de koudeketen moet besteden. De telers vragen om dezelfde transparantie en zichtbaarheid die van hen wordt verlangd en ze verzetten zich tegen prijsverlagingen."

Voor meer informatie:
Andy Connell
A-Bar-C Services
Tel: +27 83 678 0072
andy@abarc.co.za