"We ondersteunen nu ook bookmarking connecties met GlobalGAP waardoor automatische informatie zoals GRASP, add-ons zoals Albert Heijn en gedetailleerde informatie zoals hectares ontsloten kan worden", vertelt Nico Broersen van AgriPlace Chain.

"Deze informatie wordt automatisch verzameld op basis van de GGN’s in de privédatabase van de gebruiker. Hierdoor hoeft een GGN maar een keer geïntroduceerd te worden in het systeem en blijft via de connectie de informatie altijd up-to-date. Klanten worden automatisch geïnformeerd wanneer een status verandert en risico’s ontstaan. Een groeiend aantal klanten van AgriPlace Chain deelt deze en andere kwaliteitsinformatie in AgriPlace Chain automatisch met hun intern ERP-systeem. Op die manier kunnen checks plaatsvinden voor de klantgeschiktheid van een product of batch", vertelt Nico.

Voor wie meer zou willen zien van AgriPlace Chain vindt er volgende week donderdag 20 mei een gratis webinar plaats waarin onder andere BerryWorld en Fairtrasa vertellen hoe AgriPlace Chain hen helpt om makkelijker kwaliteitsinformatie te verzamelen en te delen.

Klik hier om je te registreren voor het webinar

Voor meer informatie:
Nico Broersen
AgriPlace 
+31 (0)6 133 69 752
ncm.broersen@agriplace.com  
www.agriplace.com/chain