Tholen - Vacuüm-koeling heeft zich de voorbije jaren tot een gangbare koelmethode in de vers-sector ontwikkeld. In nauwe samenwerking met leverancier Weber Cooling adviseert en levert het familiebedrijf Mefus & Frisch sinds om en nabij 10 jaar Duitse klanten op het gebied van vacuüm-koelinstallaties. En het scala aan producten dat met behulp van deze techniek kan worden gekoeld is nog altijd niet volledig ontgonnen, stellen Gerhard en Thomas Frisch vast. 

Al voor de samenwerking met Weber Cooling was Mefus & Frisch actief op het gebied van koelinstallaties op de Duitse markt. "Vanaf het begin hebben we elkaar perfect aangevuld: Weber leverde op dat moment voornamelijk vacuüm pre-coolers. Grootindustriële bedrijven hebben echter toch meer baat bij exclusieve, op maat gemaakte oplossingen. Samen met Weber waren we in staat flexibel op dit soort aanvragen te reageren en hebben we ons dit marktsegment in een paar jaar tijd volledig eigen gemaakt", aldus Gerhard Frisch, senior-directeur bij het bedrijf. 


Gerhard en zijn zoon Thomas Frisch tijdens de Fruit Logistica 2020

Intussen worden door Mefus & Frisch gemiddeld zo'n 10 vacuüm-koelinstallaties per jaar geleverd. De vacuüm- en koelprestaties van deze installaties zijn in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd, benadrukt Gerhard. "Er zijn vandaag de dag legio koudemiddelen beschikbaar: Bij gesubsidieerde installaties worden uitsluitend natuurlijke middelen, zoals propaan en CO2 gebruikt. Bij kleinere installaties wordt daarentegen op een synthetisch alternatief teruggegrepen."

Vacuüm- vs. luchtkoeling
Steeds vaker wordt volgend Frisch de voorkeur gegeven aan vacuüm-in plaats van luchtkoeling. "Ten eerste wordt er minder vocht aan het product onttrokken. Dit is gunstig voor de gebruiker, aangezien dit gepaard gaat met een hogere productkwaliteit en -gewicht. Anders dan bij luchtkoeling koelen vacuüm-installaties van binnen naar buiten. Dit ontziet de de buitenkant van het product met een significant langere shelf life tot gevolg."

Gelijktijdig is het scala aan producten dat door middel van vacuüm-installaties kan worden gekoeld, inmiddels stevig uitgebreid. "We begonnen ooit met enkel sla en groente, vandaag de dag zijn we ook prima in staat graszoden, kruiden en recent ook paddenstoelen door middel van vacuüm-techniek te koelen. Aan de andere kant hebben we ook moeten vaststellen, dat de techniek niet voor alle artikelen - bijvoorbeeld aardbeien en asperges - toepasbaar is. In nauwe samenwerking met Weber Cooling onderzoeken we nu eventuele verdere toepassingen, ook buiten de AGF-branche."

Gecentraliseerde installaties
Daarnaast raken gecentraliseerde installaties - ofwel een aaneensluiting van meerdere koelcompressors door middel van één centrale installatie - steeds meer in zwang. Frisch: "Het voordeel hiervan ligt voornamelijk bij de aanpassing van de koelprestatie aan de behoefte van de installatie. Deze installaties zijn immers in staat zich probleemloos aan het totale gewicht van de goederen aan te passen, waardoor de temperatuur en de kwaliteit van de gekoelde producten uiteindelijk verbeterd wordt." Daarbij heeft men in tegenstelling tot enkelvoudige installaties de mogelijkheid meerdere producten gelijktijdig onder bijpassende omstandigheden te koelen.


Vacuüm-koelinstallatie in de nieuwe bedrijfshal van Frische aus Westfalen GmbH. Dankzij de verbeterde koelprestatie van de Weber-toepassingen bedragen de koeltijden nu 15-20 minuten bij sla en 10-15 minuten bij paddenstoelen. Graszoden kunnen in minder dan 30 minuten gekoeld worden. Foto: Mefus & Frisch

Jarenlange samenwerking
Klant van het eerste uur is de Familie Dörmann van het groentebedrijf Frische aus Westfalen in Bielefeld. "Wij passen al sinds tientallen jaren koudetechniek van Mefus & Frisch toe en hebben intussen twee vacuümkoelers in bedrijf", aldus de huidige bedrijfsleider Sebastian Dörmann. "We zijn zeer te spreken over de service en we weten na zoveel jaar inmiddels wat we aan elkaar hebben."

De vacuüm-koelinstallaties vereenvoudigen het proces bij het teeltbedrijf aanzienlijk. Sebastian: "Bij conventionele koeltechniek kan het - afhankelijk van de buitentemperatuur - soms wel dagenlang duren voordat het product de voor de handel gangbare temperatuur bereikt heeft. Met behulp van de vacuümkoeler bedraagt dit proces slechts 20 tot 30 minuten. Dat houdt in, dat wanneer we 's ochtends een bestelling krijgen, de groente 's middags kunnen oogsten, koelen en diezelfde nacht nog kunnen bezorgen. Op die manier belandt het product dagvers in de handel."


Het teeltbedrijf Dörmann herbergt inmiddels twee vacuümkoelers / Foto: Mefus & Frisch

Ook de houdbaarheid wordt volgens Sebastian verlengd: "Hoe sneller de temperatuur binnenin het product gezakt is, des te langer blijft het vers bij de klant. Daarnaast wordt de wachttijd in onze reguliere koelcellen eveneens gereduceerd. Bijkomend voordeel op de lange termijn is dan ook dat dat we minder slijtage aan aan onze koelcellen hebben: Het product hoeft immers niet meer actief te worden gekoeld, maar enkel op temperatuur te worden gehouden."

Weitere Informationen:
Weber Cooling
Sylvia van Uden en Hans Juursema
+31 884 256 207 | +31 644 738 519
svu@webercooling.com | hj@webercooling.com  
www.webercooling.com    

MEFUS & FRISCH
Gerhard & Thomas Frisch  
Kältetechnik GmbH
Warendorfer Straße 18
59320 Ennigerloh-Westkirchen
Telefon (0 25 87) 9 30 10
e-mail: info@mefus-frisch.de     
Internet: www.mefus-frisch.de     

Frische aus Westfalen GmbH 
Sebastian Dörmann
Blackenfeld 104
33739 Bielefeld
Tel. 0521 - 399 48 50 
s.doermann@frischeauswestfalen.de      
http://www.frischeauswestfalen.de/