De toepassing van korrelige meststoffen in boom- en wijngaarden is lange tijd duur geweest. Red Ant Agri Engineering heeft echter, na twee jaar geavanceerde veldproeven met enkele van de grootste Zuid-Afrikaanse telers in het hele land en in verschillende typen boomteelt te hebben uitgevoerd, een betaalbaarder kunstmeststrooier geïntroduceerd.

Foto: de Red Ant strooier in een pruimenboomgaard

De Red Ant strooier maakt gebruik van zeer accurate doseerapparatuur voor een nauwkeurige kalibratie en een volledige variabele dosering van de meststof.

De machine werkt vanaf slechts 20 kg/ha (voor de toepassing van micro-elementen of slakkenlokaas) tot meer dan 300 kg/ha. James Reid van Red Ant Agri Engineering: "We voldoen wat hoge doseringen betreft volledig aan de kwaliteit van de traditionele strooiers en moet er minder toegepast worden, dan zijn onze machines gewoonweg beter."

De lengte van de uitlaten kan, afgestemd op de windsnelheid, worden aangepast voor een nauwkeurige afzetting op de wortelzones (foto's geleverd door Red Ant Agri) 

Reid: "De strooier wordt bestuurd met behulp van een Android-toestel en app die niet alleen zorgen voor de GPS-locatie, maar ook dienen als opslag- en communicatiemiddel bij het aansturen van de stappenmotoren. De positie en snelheid van de strooier worden continu via GPS gemonitord en de app past, op basis van de voorwaartse snelheid van de strooier en het programma dat op de strooier is aangesloten, de snelheid van de motoren aan om de mest perfect uit te meten."

"We kunnen een kaart op de strooier laden, zodat deze tijdens het rijden verschillende doseringen meet. Vanuit een besparingsperspectief resulteert dit in een optimale effectiviteit en efficiëntie van het mestgebruik."

Het programma wordt gemaakt op een IoT-portaal door vegetatieve indexen of bodemkaarten te importeren of door polygonen te creëren op basis van satellietbeelden (vrij beschikbaar voor West-Kaapse telers) en op de kennis van telers over de verschillen tussen de blokken. Een boomgaard kan worden verdeeld in net zoveel verschillende zones met verschillende bemestingseisen als nodig is.

De lijnen staan voor rijen die al door de strooier zijn bezocht, waar de meststof is afgezet volgens de verschillende eisen die de kleuren aangeven (foto's geleverd door Red Ant Agri)

Het programma wordt dan ofwel via het mobiele netwerk ofwel via WiFi naar de telefoon die de strooier aanstuurt gezonden, die via Bluetooth aan de strooier wordt gekoppeld zodra de gebruiker zich aanmeldt. Reid merkt op dat ze Xiaomi-telefoons gebruiken die twee keer zoveel GPS-coördinaten ontvangen, waardoor een nauwkeurigheid van 3 meter mogelijk is.

Verantwoordelijke bemesting 
De windsnelheid, de lengte en de hoek van de afvoerbuizen worden aangepast aan de rijpheid van de boomgaard en aan de radius van de wortelzone om een perfecte plaatsing te bereiken. De voortgang van de strooier door de rijen van de boomgaard kan in realtime worden gevolgd.

Klanten willen, ongeacht welk type aanpak ze gebruiken, door middel van precisietuinbouw hun opbrengst optimaliseren en het rendement per ha maximaliseren in plaats van alleen maar een besparing op de bemestingskosten door te voeren. Hun strooier ondersteunt een verantwoorde teeltbenadering volgens Reid, door alleen maar mest te strooien waar het nodig is.

"Er wordt veel gesproken over overbemesting, wat drie gevolgen heeft: het kost geld om meer kunstmest te gebruiken dan nodig is; het verzuurt de bodem en heeft een negatief effect op bodemorganismen, zoals aaltjes en ten derde, als het langs bepaalde zones in het grondwater uitspoelt, veroorzaakt het grondwatervervuiling."

Slimme strooier voegt waarde toe aan gegevens
De smartstrooier is bij uitstek geschikt voor gebruik in combinatie met de vegetatieve indexen en bodemkaarten die door bedrijven als Aerobotics (verzameld via drones) en Revolute Systems (via satelliet- en elektromagnetische inductiescans) worden gegenereerd. De volledige integratie van dergelijke gegevens, die worden gebruikt om de strooier automatisch te programmeren, is de wens van veel telers.

Reid: "Voor boom- en druivengaarden was deze technologie tot nu toe grotendeels onbetaalbaar. Een variabele boomgaardstrooier kost meer dan € 16.600. Ons systeem werkt meer als een zaaimachine, met 4 doseerapparaten en een venturi-type verdeler en kost € 9.400 excl. btw."

De stappenmotoren van de strooier sturen de doseerinrichtingen aan

Het bedrijf uit Ceres produceert o.a. onkruidbestrijdingsapparatuur, boomgaardplatforms, snoeitorens, uienrooiers en importeert  Europese apparaten zoals sproeiers en mulchers. Het bedrijf heeft ook een ultrasone boomdetector beschikbaar als optie voor de Smart strooier voor boomgaarden waar het bladerdak kleiner is dan de wortels, zoals dadelboomgaarden en in jonge boomgaarden.

Open en gesloten netten voor appelen
"Een ander segment van ons bedrijf is gericht op netten en grondmulch. Wij zijn gespecialiseerd in Europees open en gesloten netten voor specifieke appelen. We hebben ook heel wat succes gehad met netten voor pruimen die worden geopend tijdens de bestuivingsfase."

Reid: "We gaan ons tweede seizoen in met de Lumilys reflecterende mulch van BTT in België, die fantastische resultaten oplevert op tweekleurige appelen."

Een voorlopige patentregistratie van de Red Ant Smart strooier (Zuid-Afrikaanse patentaanvraag nr. 2020/06865) is afgesloten.

Voor meer informatie:
James Reid
Red Ant Agri Engineering
+27 23 312 2055
 james@redantagri.co.za
www.redantagri.co.za/