Het kiemremmende middel CIPC is officieel verboden in Nederland, België, Frankrijk en naar verwachting zal er ook in de rest van de EU binnenkort een verbod op komen. De gevolgen voor de aardappelsector zijn aanzienlijk wanneer er geen CIPC meer mag worden toegepast gedurende de bewaring. De houdbaarheid van de aardappelen zal hierdoor fors worden verkort. Aardappelen worden in het najaar gerooid maar wanneer zij onder de juiste omstandigheden worden bewaard dan blijven zij tot de zomer van het jaar daarna goed. "Zonder CIPC zullen aardappelen veel sneller kiemen vormen, wat feitelijk het einde van hun houdbaarheid betekent," zegt Joyce Boezaard-Klapwijk van Purfresh. 


Testresultaten
Aangezien er geen alternatief beschikbaar is, heeft de Dutch Potato Organization (NAO) haar krachten gebundeld met Purfresh om de mogelijkheden van ozon als kiemremmend middel te onderzoeken. "Wageningen University en SGS testten twee containers met aardappelen gedurende 28 dagen bij een ozongehalte van 250 ppb," zegt Boezaard. De geteste rassen waren Challenger, Triplo en Melody. Deze werden gedurende 28 dagen in een koelcontainer bewaard, waarbij er naar zeven en 14 dagen houdbaarheidstesten werden uitgevoerd. Het goede nieuws was dat na vier weken het aantal virussen en bacteriën in de aardappelen met 122% was verminderd zonder dat er verstikking optrad. Het ozongehalte was echter niet toereikend om het ontkiemen volledig te remmen. "De ozon vertraagde de vorming van kiemen maar kon deze niet geheel voorkomen. Hoewel deze aardappelen aan het einde van houdbaarheidsperiode waren, en zodoende gevoeliger voor het vormen van kiemen, leverde de test niet het verwachte resultaat op."

Dit zijn de resultaten van SGS en Wageningen University na de test van 28 dagen. De verschillen hebben betrekking op behandelde en onbehandelde aardappelen. Gemiddeld was het vormen van kiemen 13,54% lager in de behandelde aardappelen. 

 

Kieming Verschil behandeld vs. onbehandeld
Challenger: <1 mm 16,15%
Challenger: >5 mm 0,00%
Triplo: <1 mm 8,40%
Triplo: >5 mm -12,50%
Melody: <1 mm 19,21%
Melody: >5 mm 50,00%
Total Average 13,54%

Langere testduur
Hoewel men op een beter resultaat had gehoopt, wordt het testen niet gestaakt. Purfresh zal blijven onderzoeken of ozon een haalbaar alternatief zou kunnen zijn. "De volgende stap voor ons is het verlengen van de testduur en het verhogen van het ozongehalte," legt Boezaard uit. Het bedrijf werkt samen met Nederlandse en Franse aardappelorganisaties en verwacht vanaf december testen met een duur van zes maanden uit te kunnen gaan voeren. Evenals bij de voorgaande testen zullen de aardappelen in zeecontainers worden bewaard omdat de ozonpanelen van Purfresh ontworpen zijn om in koelcontainers te worden geïnstalleerd.

"Via een paneel kunnen we ozon in de container injecteren," vervolgt Boezaard. "Dit is een gecontroleerde en afgesloten omgeving die helaas niet is na te bootsen in een aardappelloods. Nog uitdagender is het feit dat CIPC-residuen in loodsen tot wel 15 jaar na toepassing van het middel terug worden gevonden. Ondanks dat het middel niet meer wordt gebruikt, is het dus nog altijd mogelijk dat aardappelen verontreinigd zijn met CIPC omdat ze in dezelfde ruimte werden bewaard."

Ozon is echter niet de enige oplossing die wordt onderzocht als mogelijk alternatief voor CIPC. Een aantal andere bedrijven werkt aan de ontwikkeling van alternatieven. Eén hiervan is een spray die op het veld meerdere malen dient te worden toegepast en een andere bestaat uit een gas dat toegepast dient te worden in een luchtdichte ruimte, waardoor er schimmelvorming in de aardappelen zou kunnen ontstaan. Purfresh blijft optimistisch en zet de testen voort in de hoop een haalbaar alternatief te kunnen ontwikkelen voor aardappeltelers. 

 

Voor meer informatie:
Joyce Boezaard-Klapwijk
Purfresh 
Tel: +31 (0) 6 83 59 94 31
jboezaard@purfresh.com
www.purfresh.com