Kleemans

IFS Broker versie 3

Het is inmiddels 1 juli 2020 geweest waarmee de laatste versie van de IFS Broker 3 volledig van kracht is. Vanaf 1 juli 2020 zullen alle certificeringsaudits van de IFS Broker tegen deze nieuwe norm getoetst worden. Deze nieuwe versie is gebaseerd op een aantal doelstellingen, zoals onder andere het implementeren van eisen voor het beperken van voedselfraude en het voldoen aan de nieuwste GFSI eisen, waaronder de optie voor onaangekondigde audit.

Een aantal bedrijven is inmiddels geholpen bij het aanpassen van hun kwaliteitsmanagementsysteem naar deze nieuwe norm. Hieronder een paar zaken waar bedrijven zoal rekening mee moeten houden of tegenaan lopen.

Wat is er gewijzigd?
De belangrijkste wijzigingen zijn de introductie van productveiligheidscultuur en een plan voor het beperken van voedselfraude risico’s (VACCP). De productveiligheidscultuur is een begrip waarbij eenieder zich wel iets kan voorstellen, maar wat zich vaak lastig laat omschrijven. De cultuur moet onderdeel zijn van het beleid en de beleidsaspecten moeten in meetbare doelstellingen worden vertaald. Dit betekent in de praktijk een duidelijk actiepakket om de cultuur te kunnen meten. "Inmiddels hebben wij op basis van ervaring een aanpak ontwikkeld die daarin kan voorzien," zegt Twan de Kruijf van het bedrijf Kleemans.

"De voedselfraude/authenticiteit is in deze norm ook nieuw opgenomen. Het onderwerp was uiteraard al wel bekend, maar is hierdoor steviger in het systeem gezet. Zo worden een aantal eisen genoemd waarmee rekening gehouden dient te worden en die expliciet terug dienen te komen in de risicoanalyse. Deze kwetsbaarheidsanalyse dient gevaren zoals vervanging, vervalsing, verdunning, vermenging van grondstoffen of documenten te bevatten. Daarnaast wordt een plan van beheersmaatregelen verwacht die deze risico’s verkleind. Een dergelijke risicoanalyse moet heel specifiek toegepast worden op de bedrijfsprocessen en producten. Daarnaast wordt er ook verwacht dat leveranciers een dergelijke analyse aantoonbaar uitgevoerd en geïmplementeerd hebben," vult Twan aan.

Dit laatste geldt eveneens voor het food defense plan waarvoor ook leveranciers én logistieke dienstverleners een risicoanalyse en beheersplan moeten opstellen. Voor de producten zelf zijn er aanvullende eisen met betrekking tot traceerbaarheid en verpakkingsinformatie, waarbij de norm op sommige onderdelen vooral de nadruk legt op eigen- en/of klant merkproducten.

De optie tot onaangekondigde audits was tot nu toe niet mogelijk binnen IFS Broker. Er waren wel klanten die hier expliciet om hebben gevraagd en dit vereist een goed gestructureerde beheersing van de gevraagde processen en procedures.

"Binnen Kleemans hebben wij Pro-aQt ontwikkeld, een online pakket ter ondersteuning van het kwaliteitssysteem. Door gebruik te maken van het online handboek en het opzetten van digitale registraties kunnen processen efficiënt ingericht en beheerst worden. Bijvoorbeeld het beheer van leverancierscertificaten en verklaringen is hierdoor beter te managen door tijdige meldingen uit het systeem. En het inzetten van maatregelen naar aanleiding van (interne) meldingen zijn duidelijk te volgen door het inrichten van dashboards die online te raadplegen zijn," besluit Twan.

Voor meer informatie:
Martijn Pulles
Kleemans B.V.
+31(0)6 - 2053 4540
info@kleemans.nl  
www.kleemans.nl  


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven