De technische voordelen van behandelingen van vers fruit na de oogst zijn de afgelopen decennia wetenschappelijk aangetoond en vastgesteld. Intussen is het volledig geaccepteerd dat deze behandelingen zeer relevante en positieve extra functionaliteiten opleveren die als volgt kunnen worden samengevat: 

  1. Vermindering van de doorlaatbaarheid voor waterverlies;
  2. Het creëren van een gemodificeerde atmosfeer voor gecoate versproducten en het effect op de rijping;
  3. Vertraging van gewichtsverlies en uitdroging van het oppervlak;
  4. Behoud van de oorspronkelijke structurele integriteit;
  5. Vervangend/terugwinning van de natuurlijke was van het oppervlak die tijdens de reiniging en sanering na de oogst verloren is gegaan;
  6. Vermindering van het verval.

Coatings in het algemeen worden vooral toegepast op vers fruit om de houdbaarheid na de oogst te verlengen door de uitwisseling van water en gassen (zuurstof en kooldioxide) te reguleren. Deze primaire functie zorgt voor minder gewichtsverlies tijdens de opslag en, in sommige gevallen, voor een vermindering van sommige fysiologische aandoeningen na de oogst, zoals koelletsel of afbraak van de schil. Daarnaast kunnen coatings ook zorgen voor glans om het uiterlijk van de vrucht te verbeteren.

Werkzame stoffen en MRL's die in de EU zijn goedgekeurd voor de behandeling van vruchten na de oogst. Niet-uitputtende lijst. Zie Verordening (EG) nr. 396/2005 om de MRL te bevestigen mg/Kg.

Klik hier om de tabel te vergroten.

Binnen de verschillende soorten coatings zijn eetbare coatings bekend. Het idee om eetbare coatings te gebruiken is verkregen door het bestuderen van de eigenschappen van de schil van groenten en fruit (Goldstein et al., 1992). Dit is een dunne laag van eetbaar materiaal die het verlies van water, zuurstof en ander oplosbaar materiaal van voedsel beperkt (Bourtoom, 2008).

De coating is een integraal onderdeel van het voedsel dat als onderdeel van het hele product kan worden gegeten (McHugh en Krochta, 1994). Eetbare coatings kunnen de volgende voordelen bieden voor de verwerkende industrie: a) beter behoud van kleur, zuren, suiker en smaakcomponenten; b) behoud van kwaliteit tijdens transport en opslag; c) vermindering van opslagstoornissen; en d) verbeterde aantrekkingskracht voor de consument (Nisperos-Carriedo et al., 1991).

Gedurende de laatste decennia, sinds 1980, zijn er verschillende formules van eetbare coatings ontwikkeld die tegenwoordig op grote schaal worden gebruikt in de groenten- en fruit verwerkende industrie, waar een ontwikkelde en bewezen technologie achter zit (Citrosol AK BIO, Naturcover, Teycer, Greenseal, Foodwax).

Maar in sommige gevallen zijn eetbare coatings niet succesvol. Het succes van eetbare coatings voor versproducten hangt volledig af van de controle van de interne gassamenstelling. De kwaliteitscriteria voor met eetbare folie gecoate groenten en fruit moeten zorgvuldig worden bepaald en de kwaliteitsparameters moeten gedurende de hele opslagperiode worden gecontroleerd. De kleurverandering, het stevigheidsverlies, de ethanolfermentatie, de bederfverhouding en het gewichtsverlies van met een eetbare folie gecoate vruchten moeten worden gecontroleerd.

De toevoeging van specifieke goedgekeurde fungiciden op coatingformuleringen voor naoogstbehandelingen (gewasbeschermingsmiddelen) is een must wanneer een bederftoetsing nodig is, zoals bijvoorbeeld bij citrus, aangezien dit soort fruit zeer vatbaar is voor bederf wanneer er geen naoogstbehandelingen worden toegepast.

Uiteraard moeten deze fungiciden door de regelgevende instanties worden goedgekeurd, aangezien deze goedkeuringen synoniem zijn met een veilig gebruik.

Naoogstbehandelingen om de houdbaarheid te verlengen en voedselverliezen te beperken zijn beschikbaar voor zowel de biologische als de niet-biologische teelt van groenten en fruit. Wanneer ze worden gebruikt, moeten ze worden goedgekeurd door het teeltland en het land van bestemming.

Voedseladditieven die zijn goedgekeurd voor naoogstbehandelingen van groenten en fruit in de EU. Niet-uitputtende lijst. Zie Verordening (EG) nr. 1333/2008 om het toegestane gebruik en het maximumgehalte te bevestigen (04.1.1 Geheel verse groenten en fruit).

Klik hier om de tabel te vergroten.

Al deze voordelen van behandelingen na de oogst leiden tot een langere houdbaarheid van het verse fruit en dragen bij tot een vermindering van de voedselverliezen in de hele voedselvoorzieningsketen, aangezien deze bijdrage perfect aansluit bij het doel van de initiatieven van de FAO en de VN/ECE om de voedselverliezen en -verspilling te beperken (VN/ECE. Code voor goede praktijken - Vermindering van voedselverlies bij de verwerking van groenten en fruit. 2019).

Als aanvullende informatie is een lijst van toegelaten werkzame stoffen in de EU voor behandelingen na de oogst van verschillende soorten fruit en hun MRL's opgenomen in bijlage 1 en een lijst van toegelaten levensmiddelenadditieven in de EU voor verschillende soorten fruit en hun maximumgehalten in bijlage 2.

Referenties:

1) Bourtoom T. 2008. Review Article: Edible films and coatings: characteristics and properties. Int. Food Res. J. 153: 237-248.

2) Goldstein J.L., Newbury D.E., Echlin P., Joy D.C., Romig A.D., Lyman C.E., Fiori C., Lifshin E. 1992. Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis, 2ed New York: A Division of Plenum Publishing Corporation, pp. 571-599.

3) Kabir, J. & Kore, Vijay kumar & Tawade, Sima. (2016). Application of Edible Coatings on Fruits and Vegetables. "Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR). 3. 591-603.

4) McHugh T.H., Krochta J.M. 1994. Milk protein based edible films. Food Technol. 481: 97-107.

5) Nisperos-Carriedo M.O., Baldwin E.A., Shaw P.E. 1991. Development of an edible coating for extending postharvest life of selected fruits and vegetables. Proc. of the Florida State Horticultural Society, 104: 122-125.

6) Vargas M., Chiralt A., Albors A., González-Martínez C. 2008. Effect of chitosan-based edible coatings applied by vacuum impregnation on quality preservation of fresh-cut carrot. Postharvest Biol. Technol. 512: 263-271.

7) UNECE. Code of Good Practice - Reducing food loss in handling fruit and vegetables. 2019. https://www.unece.org/trade/agr/unece-foodlosschallenge.html

Voor meer informatie:
Agrupación Española de Servicios y Procesos Postcosecha
Agrupost
Plaza Alfonso el Magnánimo, 14-3º-4ª
46003 – Valencia
Spanje
info@agrupost.es