Cijfers CBS ontwikkeling areaal appel- en perenbomen tussen 1997 en 2017

Areaal peren groeit in Nederland dankzij de Conference, appelareaal halveert

Het Nederlandse areaal aan appelbomen is tussen 1997 en 2017 met 54,2% afgenomen. Voor de peren geldt een heel andere trend, daarvan is het areaal in dezelfde periode met 61,5% toegenomen volgens cijfers van het CBS, voornamelijk dankzij de Conference.

Areaal peren groter dan appelen
In absolute cijfers is het areaal aan appelen gedaald van 15.190ha in 1997 naar 6.950ha in 2017. Het hectare aan perenbomen is juist gestegen van 6.030ha in 1997 naar 9.740ha in 2017. In 2012 wisselden de appelen en peren van positie toen het areaal van peren groter was dan het areaal aan appelboomgaarden in Nederland. Het areaal van appelen daalde in de periode tussen 2012 en 2017 minder hard dan tussen 2007 en 2012. Het areaal peren steeg daarentegen tussen 2012 en 2017 harder dan tussen 2007 en 2012.

Golden Delicious levert in, Conference verdubbelt
In de appelen tonen ook alle rassen een afname in aanplanting. Het areaal aan Elstar nam tussen 1997 en 2017 af met 40% terwijl het areaal aan Golden Delicious afnam met 76,5% in dezelfde periode. Bij de peren was het vooral de Conference die sterk in areaal groeiden tussen 1997 en 2017. Het gaat dan om een stijging van 110,4%. De andere perenrassen namen echter af in aantal zoals voor de Doyenné du Comice die met 39,4% daalde. De stoofperen halveerden eveneens in areaal maar het gaat hier om een daling van 550 hectare in 1997 naar 270 in 2017.

Leeftijd en plantdichtheid appelen
Het CBS heeft ook gekeken naar de leeftijd van de appel- en perenbomen en de plantdichtheid per hectare. in 1997 bestond het grootste deel van de appelboomgaarden nog uit bomen tussen de 5 en 10 jaar (43,8%) in 2017 was het aantal appelbomen van 15 tot 25 jaar in de meerderheid (30,8%). De leeftijdscategorie is bij de appelbomen niet stabiel te noemen. Voor de plantdichtheid blijft de categorie tussen de 2400 en 3200 bomen per hectare het populairst al stijgt het percentage in deze categorie van 53,8% in 1997 naar 63% in 2017.

Leeftijd en plantdichtheid peren
Voor de peren blijft de leeftijdscategorie stabieler. In 1997 waren de meeste perenbomen jonger dan 10 jaar (42,5%) maar ook met relatief veel oudere bomen (29,2%) , in 2017 bestond de grootste leeftijdscategorie uit bomen tussen de 15 en 25 jaar (31,3%) en was het aandeel bomen jonger dan 5 jaar 23,1%. In de plantdichtheid is er bij de peren een verschuiving te zien van de categorie 800-1600 bomen per hectare naar 2400-3200 bomen per hectare. Deze kentering deed zich voor in 2007. In 2017 bedroeg de plantdichtheid van 2400-3200 bomen per hectare 46,8%. In 1997 was dat nog 16,9%.

Bron: CBS


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven