Wim Steeghs, adviseur Tuinbouw Aelmans Adviesgroep

Wat is de strategie om uit de moeilijke tijden te komen?

"Als je doet wat je altijd gedaan hebt, dan krijg je wat je altijd gekregen hebt.Strategie moet richting geven en veranderingen opleveren!" Dat is de visie van Wim Steeghs, sinds 1 oktober bij Aelmans Adviesgroep aan de slag als adviseur Tuinbouw. In onderstaande column vraagt hij zich af: "Is marktgericht produceren, aanbodbundeling, areaalbeperking de strategie om uit de moeilijke tijden te komen? Als je de schuld geeft aan overproductie, dan kijk je op de eerste plaats niet naar jezelf - ondanks dat je deel bent van het probleem."




Strategie loont
"Met strategie is een tuinder dagelijks bezig. Niet bewust maar iedereen maakt dagelijks keuzes die gebaseerd zijn op uitgangspunten. Die keuzes moeten zijn gebaseerd op een strategische koers die je kunt uitwerken.

Rabobank kwam in een onderzoek tot de conclusie: Strategie loont! Als je als ondernemer zelf de touwtjes in handen neemt en ervoor zorgt dat je niet afhankelijk bent, dan ben je goed bezig. "Weten wat de eindgebruiker wil, dat is strategie". Geen aanbodbundeling dus? Ieder voor zich en God voor ons allen? Hoe kom je tot de juiste strategische koers om uit de moeilijke tijden te komen? Als je niet zelf kiest dan doet een ander dat voor jou en ben je niet onafhankelijk.

Met je partner, aandeelhouders, personeel en samen met een strategisch adviseur kun je je onderneming in kaart brengen. De adviseur moet kennis hebben van de sector en liefst de onderneming van buitenaf kunnen bekijken.

Voor de analyse kunnen allerlei tools worden gebruikt. Je analyseert jouw onderneming d.m.v. een sterkte en zwakte analyse en bepaalt de kansen en bedreigingen. Bij deze analyse moeten alle aspecten worden benoemd. Kijk dus niet alleen naar de marktkant, de financiële kant of organisatorische kant. Sluit geen onderdeel uit van je bedrijfsvoering. Steek je hoofd niet in het zand.

1. Je analyseert je bedrijf door de sterktes, zwaktes en de kansen en bedreigingen in beeld te brengen.
2. Zoek de raakvlakken tussen de sterktes, zwaktes én de kansen en bedreigingen.
3. Je formuleert de ACTIES!!

Ondernemers houden van acties en slaan vaak stappen 1 en 2 over. Acties spreken het meest aan, want als je geen acties definieert dan geldt:

Acties die voortkomen uit de analyse moeten een veranderende richting hebben. Verander je onderneming dus op basis van een strategisch doel om problemen op te lossen, uit de weg te gaan of om een nieuwe toekomst te zoeken.

Indien je op dit moment naar de problemen kijkt in de Tuinbouw heb je de neiging om met volle kracht de problemen aan te pakken met meer marketingkracht of door een (nog) lagere kostprijs (innovatie). Wellicht is dit voor de gehele Tuinbouw een analyse maar voor een individueel bedrijf ligt het vaak anders. Immers ook in moeilijke tijden zijn er ondernemers die het wel of lukt om succesvol te zijn!

Makkelijk hé? "Als je echter afhankelijk bent van de bank, de markt, je personeel en van de investeringen die je al gedaan hebt dan zit je er wel aan vast." Vergeet ook niet de internationale concurrentie. Ben je daar afhankelijk van? Hoe word je dan onafhankelijk?

Onder alle omstandigheden moet je je strategie kunnen bepalen. Zelden leiden de acties die er uit volgen tot een complete ommezwaai. Soms betekent dit kleine dingen aanpassen om grote veranderingen te bereiken en soms betekent dit grote zaken aanpassen om een nieuwe toekomst te kiezen."

Voor meer informatie:
Aelmans Adviesgroep
Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
06-21242109
WSteeghs@Aelmans.com


Publicatiedatum:



Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven