Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed

De Vlaamse Regering heeft het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goedgekeurd. Het GLB Strategisch Plan is de Vlaamse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027. In dit nieuwe GLB wordt 1,65 miljard euro vrijgemaakt voor de verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouwsector en worden belangrijke nieuwe accenten gelegd rond milieu en klimaat, samenwerking en jonge landbouwers, zo meldt het Vlaamse Departement Landbouw & Visserij.

Op 1 januari 2023 startte het nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. "Het GLB moet ervoor zorgen dat de consument toegang heeft tot betaalbaar, duurzaam geproduceerd voedsel en dat landbouwers hiervoor een behoorlijk inkomen krijgen. Maar het nieuwe GLB komt ook tegemoet aan de huidige uitdagingen op het vlak van klimaat, milieu en de generatiewissel binnen de landbouw."

Het Vlaams Strategisch Plan schetst de krijtlijnen voor de Vlaamse landbouw voor de periode van 2023 tot 2027 en is gekoppeld aan 1,65 miljard euro subsidies.

Verschillende maatregelen dragen bij tot de economische, ecologische en sociale duurzaamheid van de Vlaamse landbouw. Het Vlaams Strategisch Plan bevat:

Inkomenssteun
Een belangrijk deel van de GLB-middelen blijft voorbehouden voor de basisinkomenssteun voor duurzaamheid. "De basisinkomenssteun draagt bij tot een leefbaar landbouwbedrijfsinkomen en heeft tot doel een buffer te vormen tegen prijs- en inkomensschommelingen. Het zorgt ook voor ruimte om te blijven investeren in een toekomstgericht bedrijf."

Daarnaast komt er een nieuwe interventie: "de herverdelende inkomenssteun zorgt voor een betere verdeling van deze inkomenssteun naar kleinere landbouwbedrijven via een bijkomende vergoeding voor hun eerste 30 hectare. De instroom in en de verjonging van de landbouwsector is essentieel. De aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers wordt dan ook verhoogd ten opzichte van het vorige GLB. Jongeren krijgen in de opstartfase van hun bedrijf een extra steun per hectare."

Drie bouwstenen in de groene architectuur
De nieuwe groene architectuur geeft invulling aan de hogere milieu- en klimaatambities en omvat drie bouwstenen: conditionaliteit (1), ecoregelingen (2), agromilieuklimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten (3). 

  1. Conditionaliteit
    'Conditionaliteit' is de nieuwe term voor de vroegere randvoorwaarden. "De Europese Unie legt het kader vast voor de conditionaliteit, maar Vlaanderen vult dit verder in op basis van de eigen situatie. Net zoals eerder kunnen landbouwers enkel de volledige areaal- en diergebonden steun ontvangen als ze voldoen aan deze vereisten op het gebied van milieu, klimaatverandering, volksgezondheid, gezondheid van planten en dierenwelzijn."
  2. Ecoregelingen
    In 2022 werden de pre-ecoregelingen geïntroduceerd. "Vanaf 2023 wordt het aantal interventies onder de ecoregelingen sterk uitgebreid. Ook het budget wordt aanzienlijk verhoogd tot maar liefst 50 miljoen euro per jaar."
  3. Agromilieuklimaatmaatregelen
    Via de agromilieuklimaatmaatregelen (inclusief de beheerovereenkomsten) gaat de landbouwer een meerjarig engagement aan ten bate van milieu, klimaat, natuur en biodiversiteit. "Zo zijn er maatregelen rond lokale veerassen, omschakeling naar biologische landbouw, meerjarige ecoteelten en bloemenstroken in de fruitteelt. Via beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kunnen landbouwers vergoed worden voor vijfjarige inspanningen voor bufferstroken, soortenbescherming of onderhoud kleine landschapselementen."

Bron: Departement Landbouw & Visserij


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.