Gisteren werden nieuwe EU-brede regels voor verpakkingen voorgesteld door de Commissie om deze voortdurende bron van afval en frustratie bij de consument aan te pakken. Gemiddeld produceert ieder Europeaan 180 kg aan verpakkingsafval per jaar. Voor verpakkingen wordt 40% van de kunststoffen en 50% van het papier gebruikt van het totale verbruik in de EU. Zonder maatregelen zal de EU een verdere stijging van 19% in verpakkingsafval zien tegen 2030, en voor plastic verpakkingsafval zelfs een stijging van 46%.

De nieuwe regels zijn bedoeld om deze trend te stoppen. Voor consumenten zullen zij zorgen voor herbruikbare verpakkingen, afschaffen van onnodige verpakkingen, beperken van oververpakkingen en duidelijk aanbrengen van labels om correcte recycling te ondersteunen. Voor de industrie zullen zij nieuwe zakelijke mogelijkheden creëren, speciaal voor kleinere ondernemingen, de vraag naar nieuwe materialen verminderen, de recyclingcapaciteit van Europa vergroten en het minder afhankelijk maken van Europa van primaire hulpbronnen en externe leveranciers. Zij zullen de verpakkingssector op weg helpen naar een klimaatneutraal zijn in 2050.

De commissie geeft ook duidelijkheid aan consumenten en producenten over biobased, composteerbare en biologisch afbreekbare kunststoffen: zij geeft aan voor welke toepassingen deze kunststoffen echt gunstig zijn voor het milieu en hoe zij moeten worden ontworpen, weggegooid en recycled.

De voorstellen zijn belangrijke bouwstenen van het Europese Green Deal's Circular Economy Action Plan en de doelstelling om van duurzame producten de norm te maken. Ze voldoen ook aan specifieke eisen van de Europeanen, zoals die zijn geformuleerd op de Conference on the Future of Europe.

Voorkomen van verpakkingsafval, hergebruik en hervullen stimuleren en alle verpakkingen recyclebaar maken tegen 2030
De voorgestelde herziening van de EU-wetgeving inzake Packaging and Packaging Waste heeft 3 doelstellingen. Ten eerste het verminderen van verpakkingsafval: vermindering van de hoeveelheid, beperking van onnodige verpakking en het promoten van herbruikbare en hervulbare verpakkingsoplossingen. Ten tweede het stimuleren van hoogwaardige ('closed loop') recycling: maak alle verpakkingen op de Europese markt recyclebaar op een economisch verantwoorden manier tegen 2030. En tenslotte het verminderen van de behoefte aan primaire natuurlijke hulpbronnen en een goed functionerende markt creëren voor secundaire grondstoffen, en het verhogen van het gebruik van recyclede kunststoffen in verpakkingen door verplichte doelstellingen.

Het voorstel zal opheldering verschaffen in de verwarring over welke verpakking in welke recyclebak thuis hoort. Iedere verpakking zal een label hebben waarop staat waar de verpakking van is gemaakt en in welke afvalstroom deze thuishoort. Afvalcontainers zullen dezelfde labels dragen. In de hele EU zullen dezelfde symbolen worden gebruikt.

Voor meer informatie: www.ec.europa.eu