"Het is een grote uitdaging om het hoofd boven water te houden in de levensmiddelenindustrie. Om de toekomstbestendigheid te verbeteren is technische innovatie een bekent speerpunt. Dat gaat echter nooit werken als medewerkers de verandering niet omarmen. Dat medewerkers worden meegenomen in de innovatie is dus erg belangrijk, maar hoe houd je ze aangesloten in deze transitie?, zo vraagt Onprove zich af in deze blog.

In ieder veranderproces is goede communicatie de basis. Doordat technische veranderingen een grote impact hebben op het proces én de medewerkers, ontstaan vaak de vragen:

  • Wordt mijn werk vervangen door een machine?
  • Hoe gaan mijn werkzaamheden eruitzien?
  • Moet ik mij laten omscholen?

Door de vragen goed te beantwoorden kan onrust, onbegrip en weerstand voorkomen worden. Maar naast de acceptatie van de verandering wil je ook dat de nieuwe verbetercultuur door de organisatie wordt gedragen. Daarvoor is een structuur én cultuur nodig waarin:

  • Verschillende afdelingen dezelfde doelen voor ogen hebben.
  • Het management innovatie blijft stimuleren.
  • De werkvloer proactief meewerkt aan een slimmer én efficiënter proces.
  • Er meer interne samenwerking ontstaat.

Hoe deze structuur en cultuur ontwikkeld kan worden?
Mens & Techniek 4.0 is als onderdeel van FIT2030 het programma om dit te bereiken. Met Mens & Techniek 4.0 wordt verbinding gemaakt tussen de bedrijfsdoelstellingen, cultuur en structuur, om zo een blijvend resultaat te realiseren en borgen binnen alle lagen van de organisatie.

Wat Mens & Techniek 4.0 inhoudt
Het begint met het samen definiëren van de best practice en deze te standaardiseren, voor een eenduidige werkmethode. Medewerkers worden daarna opgeleid en betrokken bij zowel de organisatie- als hun eigen ontwikkelingsdoelstellingen. Hiervoor is niet alleen een methode nodig om medewerkers snel in te werken, betrekken en te stimuleren. Het is ook noodzaak om de managementlaag hierin te betrekken en begeleiden.

Dankzij deze aanpak kijken medewerkers op een andere manier naar hun rol en verantwoordelijkheid binnen het productieproces. Ze gaan meer actiegericht denken en hun passie en motivatie wordt geactiveerd, zodat ze als team een optimale prestatie neerzetten. Zo gaan ‘samen werken’ en ‘samen leren’ hand in hand.

Voor meer informatie:
Onprove 
Coenecoop 450
2741 PR Waddinxveen
+31 (0)85 06 537 57
info@onprove.nl  
www.onprove.nl