Bestuurders van de Vereniging van Aardappeltelers van Moldavië hopen dat grote telers hun plannen om het aardappelareaal dit jaar in te krimpen, zullen heroverwegen. In het najaar van 2021 kondigde ongeveer een derde van alle grote aardappeltelers op tientallen hectaren plannen aan om gedeeltelijk over te schakelen op de graanteelt. Door de droogte in het najaar daalde het totale areaal wintergewassen voor de oogst van 2022 echter met bijna 100.000 ha. Er wordt gehoopt dat de telers tijdens het plantseizoen in het voorjaar het areaal voor aardappelen en groenten niet te veel zullen inkrimpen wanneer ze zich concentreren op zonnebloemen en maïs.

Volgens de deskundigen van de vereniging is de belangrijkste beperking dat aardappelbedrijven momenteel 20-30% minder pootgoed invoeren dan vorig jaar. Ondertussen stijgen de prijzen voor pootaardappelen in Polen en Roemenië, en veel Moldavische aardappeltelers willen het risico niet nemen om meer in te kopen. Bovendien hebben de telers verklaard dat de weersomstandigheden voor het poten van aardappelen, althans voor vroege variëteiten, "slechter waren dan normaal".

Bron: east-fruit.com