Wereldwijd Uitgelicht Blauwe Bessen

De Europese oogst van blauwe bessen heeft te kampen met aanvoerproblemen als gevolg van perioden van koud weer, terwijl de uitstekende oogst in de VS op een markt komt waar een tekort aan ander zachtfruit heerst, wat voordelig voor de blauwe bessen is. Met name Spanje voorspelde een toename van de oogst met 40-50%, maar die is uitgebleven. De vraag en de consumptie blijven over het algemeen goed, wat tot hoge prijzen leidt als gevolg van het lagere aanbod in vele landen.

Nederland: Onstuimig importseizoen blauwe bessen
De markt voor blauwe bessen is volgens een Nederlandse zachtfruitimporteur zeer onstuimig. "Waar historisch gezien nu de grote piek vanuit Spanje en Marokko al tien dagen bezig zou dienen te zijn, zien we dat de productie niet loskomt waardoor we een tweestrijd zien tussen teler en retailer. De retailer ziet vanuit historisch punt dat de prijzen nu op een dieptepunt dienen te zijn waardoor ze graag grote acties tegen klein geld willen doen en de teler heeft de machtspositie door het product op verschillende kanalen kwijt te kunnen. Het fruit voor de echte grote acties is eigenlijk ook niet aanwezig. De periode van week 22-26 zal een tussenperiode zijn, waar al op wordt ingespeeld door Mexico en Californië in werking te stellen om bessen vast te leggen. Een hoge prijssetting wordt hier zeer zeker verwacht."

"Vanuit Marokko zullen de volumes na eind volgende week snel terugvallen, waardoor iedereen meer in Spanje zal inkopen. De piek in Spanje, zoals we die traditioneel gewend zijn, zal meer afgevlakt zijn, waardoor er geen sterke prijsdalingen komen. Dat maakt zowel het Spaanse als Marokkaanse seizoen relatief stabiel in prijs, zonder hoge pieken en diepe dalen", aldus de importeur. "Kwalitatief heeft Marokko een mooi seizoen gehad, met weinig tot geen kwaliteitsproblemen tot nu toe. We hopen dat dit de laatste weken van het seizoen ook zo blijft. Spanje laat een wisselend beeld zien in de partijen. De van oudsher oudere rassen en planten hebben het op dit moment moeilijker. Dat zorgt voor her en der een gevoelige of zelfs kapotte bes, wat normaal niet nodig hoeft te zijn in het Spaanse seizoen. Waarschijnlijk is dit toch de nasleep van de vorst die de regio Huelva begin dit jaar heeft gehad."

Duitsland: Moeilijke verkoop in mei
De verkoop van blauwe bessen verliep in mei bijzonder moeilijk. Het grootste deel van de aanvoer komt momenteel uit Spanje, waar de late rassen nu op de markt komen. "Het loont de moeite om te investeren in vroege rassen en die eind april/begin mei op de markt te hebben. Daarna zal de vraag afnemen en het aanbod toenemen. In de eerste helft van het seizoen was de verkoop bijzonder goed: De volumes uit Marokko vielen enigszins tegen, terwijl Spanje een redelijk normale oogst had. De vraag overtrof over de hele linie het aanbod, wat resulteerde in stabiele en goede prijzen", aldus een handelaar.

Corona speelt nauwelijks nog een rol van betekenis in de teelt en de logistiek. In vergelijking met de oude situatie is de markt eerder heterogeen dan homogeen, door de verschillende maatregelen per land en markt. In het algemeen lijkt Corona geen schade toe te brengen aan de consumptie van blauwe bessen in Duitsland. Afgezien van een kleine dip in mei is het verkoopvolume vorig jaar elke maand gestegen ten opzichte van dezelfde verkoopmaand in 2019. De Duitse blauwebessenteelt is vooral geconcentreerd in het noorden van Nedersaksen, en de oogst begint normaal in de eerste helft van juli en loopt tot eind augustus/begin september.

VK: Trage start ondanks gestage vraag
Spanje is op dit moment de belangrijkste leverancier van blauwe bessen aan de Britse markt, maar het seizoen is traag op gang gekomen. Dit is te wijten aan het koude weer in Spanje in de afgelopen weken. Volgens een importeur is de kwaliteit van de Spaanse blauwe bessen redelijk.

De vraag is stabiel en sommige detailhandelaren hebben promoties en verschillende verpakkingsformaten. Het koude weer in het VK heeft de vraag sterk afgeremd, maar een beetje zonneschijn zal daar verandering in brengen.

De Britse binnenlandse oogst staat momenteel in bloei en één teler meldt dat er weinig zichtbare schade is van de nachtvorst, maar zijn hele oogst staat beschermd. In de komende weken zal duidelijker worden of er echt schade is aangericht. Er is echter nog een lange weg te gaan en er komen nog meer koude nachten aan. De harde wind van vorige week heeft de telers ook bezorgd gemaakt over de polytunnels.

Italië: Eerste Italiaanse blauwe bessen op de markt
In Italië neemt de consumptie van blauwe bessen duidelijk toe ten opzichte van 2020, maar de groeitrend is al zo'n 5-6 jaar stabiel. Op Sicilië en in Calabrië wordt momenteel geoogst en in Campanië is de oogst begin mei begonnen: de oogst is niet overvloedig, maar zowel in Italië als in het buitenland is de vraag groot. De belangrijkste afzetmarkten zijn: Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en de landen van het Oosten. Noord-Italië begint rond week 22 (begin juni) met de oogst en de verkoop. Ondanks de vorst zouden er uit het oogpunt van de hoeveelheden geen problemen mogen zijn.

Op de groothandelsmarkten van Noord-Italië zijn er momenteel Spaanse en Chileense blauwe bessen, in Midden-Italië waren er eind april ook schalen met Peruaans product. De gangbare prijzen variëren van 13,50 tot 15 euro. De prijzen van het Italiaanse product lijken in overeenstemming te zijn met die van het ingevoerde product.

Volgens een inkoper van de Italiaanse detailhandel is het merendeel van de blauwe bessen in het schap van buitenlandse oorsprong, meestal uit Spanje, maar de eerste Italiaanse blauwe bessen zijn ook aanwezig. De prijzen die aan de leveranciers worden betaald, liggen rond 11-13 euro/kg. De verkoopprijzen schommelen tussen 18 en 19 euro/kg. 

Spanje: Grote oogst blijft uit, maar goede vooruitzichten voor rest van seizoen
Het seizoen voor blauwe bessen in Huelva gaat door en laat naarmate ze vordert goede verwachtingen zien, met goede resultaten die zo mogelijk deze maand en zelfs de volgende zullen aanhouden. Dit jaar heeft de sneeuwstorm Filomena de teelt van de vroege rassen met meer dan een maand vertraagd. Tegelijkertijd heeft de kou het seizoen van de late rassen vervroegd. Op dat moment leek het erop dat alle rassen in de maand april zouden instorten en dat ze tegelijkertijd de productiepieken zouden bereiken: de vroege rassen later en de late vroeger. De temperaturen in maart en april zijn echter zeer zacht geweest, zodat er geen piek is geweest.

Op dit moment is het seizoen voor de vroege rassen Snowchaser en Windsord al afgerond of ze lopen ten einde, terwijl de rassen uit het tussenseizoen, zoals Ventura, Emerald of Jewel, op hun hoogtepunt zijn en over ongeveer twee weken zullen eindigen. Wat de late rassen betreft, worden de eerste blauwe bessen reeds geoogst, terwijl de oogst van de meest vertraagde rassen over ongeveer 10 dagen zal beginnen. Dit biedt zeer goede vooruitzichten voor de rest van het seizoen, aangezien tot het einde toe een zeer uniform seizoen wordt verwacht.

De producties voorzagen een jaar met 40-50% meer volume, gezien de leeftijd van de struiken, de in productie zijnde hectaren en de geplante variëteiten en vooral rekening houdend met de cijfers uit het verleden. Maar dit scenario is niet bewaarheid en de teelt is in bijna 80% van het seizoen achtergebleven. De vraag is zeer hoog gebleven en de prijzen zijn gehandhaafd. In feite is de blauwe bes de bes die het in Huelva het beste heeft gedaan. Terwijl de Spaanse blauwe bessenteelt dankzij de lentetemperaturen het aan het begin van het jaar gevreesde overaanbod heeft kunnen vermijden, is het klimaat in sommige Noord-Europese landen er niet beter op geworden. Veel Europese landen hebben een vertraging van 15 tot 20 dagen en dat zal ervoor zorgen dat Spanje de hele maanden mei en juni met goede programma's op de markt blijft.

Verenigde Staten: De binnenlandse aanvoer van blauwe bessen komt sterk op gang om aan de grote vraag te voldoen
De voorraden volgen op een vertraagde start. "De oogsten in Georgia en Florida hadden 10 tot 15 dagen vertraging opgelopen, afhankelijk van de rassen en de locatie. En twee weken geleden zijn ze door ruw weer gegaan," zegt een handelaar uit Californië.

Op dit moment loopt Centraal-Florida achter met de pluk, terwijl Noord-Florida goede voorraden oogst. Georgia is ook aan het versnellen en zal zijn oogst over ongeveer zeven tot tien dagen bereiken. "Het goede nieuws is dat de productie zich op één plaats na elkaar ontwikkelt."

Mexico heeft nog steeds fruit, maar het heeft een groenblijvende productie. "De volumes uit Mexico nemen niet toe of af van week tot week," zegt hij. "Mexico heeft echter de afgelopen zes weken de leiding gehad over de distributie aan de westkust en dat zal nog wel een week of twee zo blijven." 

Elders in Californië kende een teeltbedrijf van het bedrijf een tragere start van het seizoen dan verwacht. Naarmate de maand vordert, zullen de volumes naar verwachting echter gestaag toenemen en de oogst ziet er qua omvang en kwaliteit sterk uit. "We verwachten een sterk jumbo-blauwe bessenprogramma. Dit alles komt tegemoet aan een markt die een algemeen tekort heeft aan alle bessen. Wanneer je een tekort hebt aan een bes, koopt de markt meestal een andere bes", aldus de handelaar.

Hij merkt ook op dat de inspanningen van de kleinfruitsector om het hele jaar door voorraden van goede kwaliteit te creëren, ertoe hebben bijgedragen dat kleinfruit een product is waar de consument wekelijks naar op zoek gaat. Hij merkt ook op dat de verpakkingen van blauwe bessen steeds groter worden. "Als de verpakking groter is, verkoopt de markt misschien nog steeds hetzelfde aantal verpakkingen, maar als elke verpakking meer volume heeft, wordt er meer volume verplaatst." Wat de prijzen betreft, lagen de prijzen in april aanzienlijk hoger dan in een normaal jaar.

Polen: Weinig winterschade, maar dreiging van gevlekte vleugel drosophila ligt op de loer
Tot nu toe is er zeer weinig winterschade aan de blauwe bessenoogst. Sommige bedrijven verklaren dat 10% van hun oogst schade heeft opgelopen, maar zelfs dit cijfer betekent niet dat de oogst 10% lager zal uitvallen. Als we de schade op dit moment bekijken, zou die zelfs geen reëel effect mogen hebben op de totale volumes na de oogst. Een nieuwe uitdaging wordt de aanpak van de gevlekte vleugel drosophila (Drosophila suzukii), die sinds 2020 is begonnen op te duiken. De Poolse telers wisten altijd al dat dit in de toekomst een probleem zou kunnen worden, en nu is de dreiging er. Het heeft geleid tot echte bezorgdheid onder hen. Het goede nieuws is echter dat de start van het seizoen weer normaal zal zijn, na verscheidene jaren van vroege start. De afgelopen jaren begon het seizoen vroeg, op 1 juli. Dit jaar zal het seizoen naar verwachting op 10 juli van start gaan.

Zuid-Afrika: Goede oogst verwacht
Het nieuwe blauwe bessenseizoen is begonnen in Zimbabwe, waarbij het fruit wordt geëxporteerd naar een high-end retailer in Zuid-Afrika.

In Zuid-Afrika is de nieuwe oogst nog niet begonnen, maar er zijn berichten over een zeer goede oogst in het noorden van Zuid-Afrika als gevolg van een sterke uitbreiding in de afgelopen jaren. Verwacht wordt dat het blauwe bessenareaal volgend jaar de 3.000 hectare zal overschrijden, hoofdzakelijk in de Westkaap.

Australië: Export blauwe bessen bijna verdubbeld
Volgens de laatste statistieken is de Australische blauwe bessensector in het in juni 2020 afgesloten jaar blijven groeien: er is 20.783 ton geoogst, een stijging met negen procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook de waarde steeg met 15% tot 389,6 miljoen dollar ten opzichte van het voorgaande jaar. Wat de consumptie betreft, heeft 56% van de Australische huishoudens over het hele jaar door verse blauwe bessen gekocht. Hoewel nog steeds klein op wereldschaal, is ook de uitvoer aanzienlijk toegenomen, met een volume van 393 ton, 96% meer dan het jaar daarvoor, terwijl ook de waarde met 75% is gestegen tot 8,4 miljoen dollar. Tegelijkertijd nam tevens de invoer toe, voornamelijk uit Nieuw-Zeeland, met een stijging van zes procent ten opzichte van het jaar ervoor tot 1.644 ton. De teelt van blauwe bessen is geconcentreerd in de regio Coffs Harbour in het noorden van New South Wales. Het grootste deel van de teelt in deze regio vindt plaats in de zomermaanden en eindigt in het vroege voorjaar, maar teeltgebieden in de zuidelijke Australische regio's zorgen voor een jaarrond aanvoer.

China: Prijzen blauwe bessen stevig 
Het huidige blauwe bessenseizoen op het schiereiland Liaodong is bijna ten einde. De blauwe bes van het schiereiland Jiaodong is net op de markt gebracht en de prijs is stevig als gevolg van de houdbaarheid en de kleine volumes. Momenteel bedraagt de prijs van het fruit 50-60 yuan/500g en van het fruit van hoge kwaliteit 70-80 yuan/500g. De prijs is zelfs veel hoger dan die van uit Chili ingevoerd fruit.

De blauwe bessen van Yunnan naderen het einde van hun seizoen. Aan weerszijden van de Yangtze en in de gebieden ten zuiden ervan komt tijdens het teeltseizoen het regenseizoen op gang, en de kwaliteit van het fruit is slecht. Verwacht wordt dat de prijs van blauwe bessen op het schiereiland Jiaodong een tijdlang hoog zal blijven, tot eind mei, wanneer een groot aantal zuidelijke blauwe bessen op de markt komt, de prijs zal dalen.

De vraag van de Chinese consument naar in eigen land geteelde blauwe bessen bedraagt ongeveer 1 miljoen ton, maar het feitelijke areaal bedraagt slechts 400.000 mu, wat neerkomt op ongeveer 250.000 ton. Het is duidelijk dat het marktpotentieel enorm is. Door de stijgende vraag naar binnenlandse blauwe bessen van hoge kwaliteit in de grote steden, hebben de laatste twee jaar steeds meer bedrijven blauwe bessen geteeld in Shanghai.

De substraatloze teelt van blauwe bessen is een teelt- en bedrijfsmodel dat sinds 2019 populair is geworden. Het heeft grote investeringen, grote output, korte cyclus en hoge efficiëntie. Het is de lieveling van het kapitaal. De kosten van substraatloze faciliteiten in de teeltgebieden van Yunnan bedragen 100.000 yuan/mu, terwijl de investeringskosten in de noordelijke regio 200.000-300.000 RMB/mu bedragen, dus het heeft duidelijke kostenvoordelen vanuit het perspectief van ondernemingen. Driscoll's was de eerste die rond 2014 in Yunnan experimenteerde. Na de succesvolle proefaanplant zagen steeds meer hoofdsteden en grote ondernemingen in de sector de voordelen van de aanplant van blauwe bessen in Yunnan en begonnen ze planten in Yunnan te zetten. Alleen al van 2019 tot 2020 hebben 25 internationale blauwe bessengiganten faciliteiten in Yunnan opgezet, en hun aanplantgebied en teelt zijn sterk gestegen.

Voor volgende week: Overzicht wereldmarkt mango


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven