Overzicht wereldmarkt asperges

In veel Europese landen is er meer vraag naar asperges dan dat er aanbod is. Dit komt door de koude maand april, waardoor de productie wat traag op gang komt. De vraag daarentegen in goed en in steeds meer landen mogen restaurants weer hun deuren openen, wat de vraag naar asperges kan doen toenemen. Ook in de Verenigde Staten is de vraag naar asperges goed, maar liggen de prijzen juist op een historisch laag niveau. Echter ziet het er naar uit dat de prijzen weer stijgen nu de voorraden wat afnemen.Nederland: Geen overschotten op aspergemarkt, voor groene asperges zelfs serieuze tekorten
Meer vraag dan aanbod, dat is het verhaal van het Hollandse aspergeseizoen. “Je zult dan ook weinig telers horen klagen. We hebben nog geen aanbodspieken gehad. Tegelijkertijd blijft de vraag goed doorlopen. De vraag vanuit de retail is het hele seizoen al goed en door de versoepelingen is deze week de vraag van de horeca behoorlijk toegenomen. Niemand heeft voorraad, dus als alle restaurants één kistje asperges vragen, heb je al een hoop handel. We steken nog altijd leuke volumes en kunnen ook acties voeren bij de retail, maar overschotten zijn er niet, dus dat is voor de afzet natuurlijk gunstig”, aldus een teler.

“Wel zien we bij de groene asperges het hele seizoen al serieuze tekorten in de markt, maar dat heeft ook met de weersomstandigheden in Spanje en elders in Europa te maken. Die beschikbaarheid zal op zijn vroegst medio volgende week wat toenemen", verwacht de teler. "De overzeese export ligt nog niet op het niveau van 2019, maar we gaan wel een heel eind in die richting. De export in Europa loopt goed door. Het overige vollegrondsaanbod is door het koude weer beperkt en daardoor zijn de asperges extra in trek.”

België: Productie komt langzaam op gang
Het Belgische aspergeseizoen van de volle grond is 2,5 tot 3 weken later gestart dan normaal. De maand april was één van de koudste in jaren, waardoor de productie langzaam op gang komt. De vraag daarentegen blijft goed doorlopen, ondanks dat de horeca nog gesloten is. Volgend weekend mag ook de Belgische horeca weer haar deuren openen. Dit zou de vraag naar asperges verder aan kunnen wakkeren. De klokprijzen voor losse asperges zijn vorige week iets gestegen, terwijl de prijs voor verpakte asperges is gedaald. 

Duitsland: Moeizame start seizoen
De start van het Duitse aspergeseizoen is uiterst moeizaam. Door de koudegolf en nachtvorst is er met name in de Oost-Duitse teeltgebieden sprake van beduidend lagere volumes. "We starten pas volgende week met de eerste asperges vanuit onverwarmde teelt", meldt een teler. 

In tegenstelling tot vorig jaar lijkt ook de Duitse consument minder trek in regionale asperges te hebben. Er wordt minder volume afgezet, hetgeen naar verluidt met de afgenomen koopkracht te maken heeft. Retailketens proberen de consumptie met relatief lage prijzen op gang te houden. Tegelijkertijd is er een relatief groot aanbod uit de Zuid-Duitse teeltgebieden (regio Bruchsal en München), dat op de markt drukt. 

Engeland: Aspergeseizoen komt traag op gang
De aspergetelers in Engeland zijn begonnen met het steken van kleine hoeveelheden asperges. De productie in tunnels vordert en volgens een teler in Colchester komen er zeer kleine hoeveelheden uit de buitenteelt. Het seizoen is traag op gang gekomen als gevolg van de koude nachten. Vorige week vroor het elke ochtend, maar voor deze week wordt geen vorst voorspeld. Het is ook extreem droog geweest.

Januari en februari waren zeer nat, maar sindsdien is er zeer weinig regen gevallen en moeten de telers irrigeren. Warme dagen zouden zeer welkom zijn om de groei van de asperges te bevorderen, maar er zijn goede volumes op komst. De vraag naar asperges is op dit moment zeer groot. Het aspergeseizoen loopt tot half juni. De horeca gaat op 17 mei volledig open en tegen die tijd zou er een groter aanbod moeten zijn om aan de extra vraag te voldoen.

Italië: tekorten op Italiaanse markt
Het is geen gemakkelijk seizoen voor asperges. "De laatste vorstperiodes hebben de groei van de asperge aangetast. De stemming onder onze producenten is bedrukt, zozeer zelfs dat ze zich grote zorgen maken over de toekomst van de aspergeteelt op het grondgebied van Midden-Italië. Het huidige aspergeseizoen komt traag op gang en een echte oogst is nog niet begonnen. Aangezien er momenteel een tekort aan product is op de Italiaanse markten, zouden hoge prijzen dit jaar wel eens het enige houvast voor de producenten kunnen zijn. Mei is in Italië de aspergemaand bij uitstek, omdat het Spaanse seizoen op zijn einde loopt. Daarom hoop ik dat er geen prijsdaling komt, zodat we de maand mei in ieder geval waardig kunnen afsluiten, net zoals in 2016", aldus een verkoopmanager van een coöperatie.

In Calabrië teelt een organisatie van producenten, in open veld op ongeveer 2 hectare, groene asperges van de variëteit Sunlim F1. "Op dit moment loopt de verkoop van groene asperges goed en is er veel vraag."

Spanje: Vraag naar groene asperges groter dan het aanbod
Het Spaanse groene aspergeseizoen is in maart van start gegaan, ongeveer 3 weken later dan vorig seizoen, toen de oogst ongewoon vroeg was. Sinds het begin van het seizoen is de productie schaars en is de vraag veel groter dan het aanbod. Dit is te wijten aan het gebrek aan regen in Granada, het belangrijkste teeltgebied in Spanje, tijdens de herfst en winter en aan de lagere temperaturen dit voorjaar. Ook is het aspergeareaal de afgelopen twee jaar afgenomen als gevolg van enkele moeilijke seizoenen met een overaanbod en lage prijzen. Andere producerende landen in Europa hebben dit jaar ook een kleine productie, zodat Spanje de Europese markten nog steeds domineert met kleine volumes. Italië is de grootste concurrent van Spanje, maar dit jaar wordt zijn beperkte oogst opgeslokt door de binnenlandse markt en importeert het zelfs Spaanse asperges. Daarom zijn de prijzen vrij hoog en wordt niet verwacht dat zij voor de rest van het seizoen, dat over ongeveer een maand afloopt, zullen dalen. Dan zullen de eerste beperkte aspergevolumes uit Peru aankomen, de beperkte hoeveelheden zijn een gevolg van de wereldwijde problemen in de logistieke sector. 

Verenigde Staten: historisch lage prijzen voor asperges
Een handelaar uit Californië merkt op dat Caborca, Mexico, het belangrijkste aspergetelende gebied van de afgelopen twee maanden, zijn seizoen aan het beëindigen is, hoewel andere Mexicaanse regio's de productie aan het opvoeren zijn. "Mexico teelt in principe het hele jaar door asperges. Op dit moment wordt er geteeld in Baja California, Obregón, San Luis, Washington en binnenkort zal Centraal Mexico, Michigan en New Jersey ook van start gaan." Hij voegt eraan toe dat in Californië het aspergeareaal blijft afnemen.

Wat de vraag betreft, heeft 2021 tot dusver een goede vraag gekend. De handelaar zegt dat de foodretail de afgelopen maanden een sterke focus op asperges heeft gehad, gezien de sterke winstmarges. "Retailers zullen het momentum blijven zien dat ze hier in het corona-tijdperk hebben opgebouwd, ook al moeten veel mensen efficiënter met hun portemonnee omgaan. Dat zal effect blijven hebben." Vooruitkijkend zal de heropening van de foodservice-industrie waarschijnlijk wat business terugwinnen van de foodretail, maar niet genoeg om dit segment significant te beïnvloeden. Wat de prijzen betreft, die zijn de laatste tijd historisch laag. "De prijzen stijgen en komen weer op een normaal niveau door de afname van de voorraden van Caborca," zegt de handelaar. 

China: Corona heeft negatieve gevolgen voor prijs en areaal
Door de negatieve gevolgen van de coronapandemie zijn zowel het aspergeareaal in het land als de prijs voor asperges gedaald. Het totale aspergeareaal in het hele land bedroeg ongeveer 90.000 hectare in 2020, een daling van 5% ten opzichte van 2019. De totale omzet van asperges op de nationale markt bedroeg bijna 2,5 miljard USD (ruim 2,06 mld euro), een daling van 19% ten opzichte van 2019. Volgens statistieken van de groothandelsmarkt Beijing Xinfadi was het fluctuatiepatroon van de groothandelsprijs voor asperges in 2020 ruwweg vergelijkbaar met 2019. Materiaalkosten, grondkosten en arbeidskosten stegen aanzienlijk, wat de nettowinst van telers beïnvloedde.

Verwacht wordt dat het aspergeareaal in China de komende 1-2 jaar licht zal afnemen. Naarmate de populariteit van de aspergeteelt onder glas toeneemt en de toepassing van slimme teelttechnologie gangbaarder wordt, zal de totale productie van asperges blijven groeien.

Voor volgende week: Overzicht wereldmarkt blauwe bessen


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven