RMU: 'Het uitstellen van onderhandelingen is jammer'

Cao-overleg Groente en Fruit opgeschort tot april/mei 2021

Op 19 januari jl. hebben de sociale partners - werkgeversvereniging GroentenFruit Huis en de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Handel en RMU Werknemers - een vervolg gegeven aan hun eerste, verkennende overleg van 26 oktober 2020 voor een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De vorige cao liep tot en met 31 december 2020.

In vervolg op dat eerste overleg is wederom gesproken over de huidige situatie binnen de sector, over de impact van de tweede coronagolf en de onzekere vooruitzichten die hun doorwerking hebben op de sector.

Er is naar tevredenheid teruggekeken op de afspraken die zijn gemaakt omtrent de transitie van het bedrijfspensioenfonds naar PGB en het feit dat er alsnog een Brexitdeal tot stand is gekomen. Dit geeft enigszins meer houvast, maar de (administratieve) lasten die de uiteindelijke Brexitdeal met zich mee zal brengen, moeten nog goed in kaart worden gebracht.

Kosten en lasten toegenomen    
Sociale partners zijn het erover eens dat een aantal bedrijven in zwaar weer zit. Zeker de bedrijven die leveren aan de foodservice. Daar komt bij dat bedrijven hun kosten en lasten fors hebben zien toenemen. Denk aan de coronamaatregelen die getroffen moeten worden om veilig te kunnen blijven werken, opvang van werknemers die in quarantaine moeten, roosters die aangepast moeten worden, etc.

Concrete afspraken    
Kortom, de situatie ten opzichte van vorig jaar is in die zin onveranderd gebleven. Sociale partners erkennen dan ook dat het lastig is om nu goede afspraken te maken voor een nieuwe cao. Er is daarom in goed overleg besloten het cao-overleg nog eenmaal op te schorten tot april/ mei 2021. Sociale partners gaan dan in overleg met een beknopte agenda om zo tot een aantal concrete afspraken te komen en deze vast te leggen in een nieuwe cao. 

RMU
'Het uitstellen van onderhandelingen cao Groenten en Fruit is jammer.'

Opnieuw zijn de onderhandelingen uitgesteld voor een nieuwe cao Groenten en Fruit. De RMU is teleurgesteld.

RMU-onderhandelaar Melanie Blonk: “Het is erg jammer dat de werkgevers te veel onduidelijkheid ervaren, waardoor zij geen ruimte zien om tot een akkoord te komen. Aan de andere kant hoop ik dat er in dit voorjaar meer ruimte en duidelijkheid is voor werkgevers om tot afspraken te kunnen komen met de vakbonden. Dit geeft ook de werknemers meer mogelijkheden.” Het uitstellen van onder-handelingen is niet optimaal. Blonk: “Welke omstandigheden de werkgevers ook kennen, hun medewerkers hebben ook te maken met stijgende kosten.”

De werkgevers ervaren door de crisis en het inklappen van de markt teveel onduidelijkheid voor het perspectief op de lange termijn. In een deel van de sector is het heel slecht gegaan, voornamelijk door de corona-crisis en de sluiting van de horeca. Er ontstond veel druk op de vraag- en aanbod zijde. Blonk: “Ik hoop dat er ondanks de omzetverliezen in delen van de sector oog is voor de belangen van de werknemers. Ook voor hen is het een roerig jaar geweest.”

Voor meer informatie:

Voor meer informatie:
GroentenFruit Huis
079 - 368 11 13 
info@groentenfruithuis.nl  

Jan Kloosterman
RMU
06 - 23 07 53 50
jkloosterman@rmu.nu

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven